Widya de Bakker

Promovendus

Widya de Bakker (1987) is promovenda bij het lectoraat Zorg en Veiligheid en docent bij het Instituut voor Veiligheid. Haar promotieonderzoek richt zich op het onderscheiden van subgroepen onder reclasseringscliënten op basis van verschillen in ontwikkeling van delictgedrag. 

Widya studeerde Criminologie aan Universiteit Leiden. Zij is afgestudeerd op een onderzoek naar de prevalentie van voedselonzekerheid bij MBO-scholieren en jongeren in een Justitiële jeugdinrichting. Daarna heeft zij op Hogeschool Leiden onderzoek gedaan naar de PIJ-maatregel (Plaatsing in Justitiële Jeugdinrichting) en vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Sinds 2011 is zij aan de HU verbonden en heeft zij meegewerkt aan het longitudinale onderzoek naar de werkalliantie in reclasseringscontext. In dit longitudinale onderzoek heeft zij ervaring opgedaan met het afnemen van (semigestructureerde) interviews, datacoördinatie, verwerken, koppelen en analyseren van grote databestanden. 

Expertises

  • Criminologie
  • Kwantitatief onderzoek
  • Werkalliantie in gedwongen kader

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Widya de Bakker

  • Promovendus
  • Lectoraat: Zorg en Veiligheid