Marjolein Kool

Onderzoeker

Marjolein Kool (1958) is hogeschoolhoofddocent Rekenen-Wiskunde en Didactiek bij Instituut Theo Thijssen, de pabo van Hogeschool Utrecht. Ze ontwikkelt en verzorgt daar reken-wiskundeonderwijs. Daarnaast werkt ze als onderzoeker bij het lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals.

Marjolein studeerde Wiskunde en Nederlandse Taal- en Letterkunde. Ze doceerde wiskunde en Nederlands in het voortgezet onderwijs, was hoofdredacteur van het rekentijdschrift ‘Volgens Bartjens’, projectleider en onderwijsontwikkelaar op het Freudenthal Instituut en hogeschoolhoofddocent rekenen-wiskunde-didactiek op Hogeschool Domstad, sinds 2010 op de Hogeschool Utrecht. Ze publiceerde verschillende dichtbundels.

"De ontwikkeling van reken-wiskundig probleemoplossend vermogen vereist een reflectieve studiehouding"

Marjolein Kool
Onderzoeker Lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

Marjolein promoveerde op een proefschrift over de Middelnederlandse rekenwoordenschat dat werd opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Ze onderzoekt nu het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde, gericht op de beroepspecifieke wiskundekennis van de basisschoolleerkracht en de rol die ICT kan spelen bij het verwerven hiervan. In 2018 ontving ze een Comeniusbeurs.

Expertises

  • Didactiek rekenen-wiskundeonderwijs
  • Pabo-Kennisbasis rekenen-wiskunde
  • Geschiedenis van het rekenonderwijs

Publicaties


Projecten

In de media

Marjolein Kool bij Radio 1

Kool bespreekt historisch wiskundeboek in Met Het Oog Op Morgen

Op 11 juni 2019 besprak Marjolein Kool het Italiaanse wiskundeboek Summa de Arithmetica, van Luca Pacioli uit 1494. De volgende dag bracht dit boek in New York 1,2 miljoen dollar op.

Bekijk hier de uitzending

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marjolein Kool

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals