Abstraheren in embodied meetkundeonderwijs

Onderzocht wordt in hoeverre embodied cognition activiteiten bij meetkundeonderwijs in de bovenbouw van de basisschool leerlingen aanzetten tot wiskundig denken (abstraheren) en op welke manier leerkrachten dit proces kunnen begeleiden. 

Looptijd

01 september 2019 - 31 augustus 2023

Betrokken HU-onderzoekers

 • Marjolein Kool | onderzoeker
  Marjolein Kool
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals
 • Karel Boonstra | Onderzoeker
  Karel Boonstra
  • Promovendus
  • Lectoraten: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals