Abstraheren in embodied meetkundeonderwijs

Embodied meetkundeonderwijs
Onderzocht wordt in hoeverre embodied cognition activiteiten bij meetkundeonderwijs in de bovenbouw van de basisschool leerlingen aanzetten tot wiskundig denken ( abstraheren) en op welke manier leerkrachten dit proces kunnen begeleiden.

Doel

Het doel is kennis te vergaren over het bevorderen van abstractie bij meetkunde door leerlingen in de bovenbouw van de basisschool, over het bevorderen en begeleiden van dit proces door leerkrachten en over het effect van een embodied cognition-benadering van meetkundeonderwijs.

Resultaten

 • Digitaal lesmateriaal, inclusief handleiding, voor het inzetten van embodied meetkundeactiviteiten in de klas.
 • 4 publicaties in wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriften.
 • Aanbevelingen voor het reken-wiskundecurriculum van HU-Pabo voor:
  • het bevorderen van abstraheren in het reken-wiskundeonderwijs en meetkunde in het bijzonder; en
  • het implementeren van embodied onderwijsactiviteiten in het basisonderwijs.

Looptijd

01 september 2019 - 31 augustus 2023

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit vier fases: een verdere verkenning van het praktijkprobleem en een wetenschappelijke literatuurstudie; een ontwerpcyclus uitgevoerd in een laboratoriumsetting; een ontwerpcyclus uitgevoerd in een onderwijssituatie; een onderzoeksfase waarin het ontwerp door leerkrachten en studenten wordt gehanteerd.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Paul Drijvers | lector | lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen
  Paul Drijvers
  • Lector
  • Lectoraten: Didactiek van Wiskunde en Rekenen
 • Marjolein Kool | onderzoeker
  Marjolein Kool
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Didactiek van Wiskunde en Rekenen