Abstraheren in embodied meetkundeonderwijs

Onderzocht wordt in hoeverre embodied cognition activiteiten bij meetkundeonderwijs in de bovenbouw van de basisschool leerlingen aanzetten tot wiskundig denken (abstraheren) en op welke manier leerkrachten dit proces kunnen begeleiden. 

Looptijd

01 september 2019 - 31 augustus 2023

Betrokken HU-onderzoekers

 • Paul Drijvers | lector | lectoraat Didactiek van Wiskunde en Rekenen
  Paul Drijvers
  • Lector
  • Lectoraten: Didactiek van Wiskunde en Rekenen
 • Marjolein Kool | onderzoeker
  Marjolein Kool
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Didactiek van Wiskunde en Rekenen
 • Karel Boonstra | Onderzoeker
  Karel Boonstra
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Didactiek van Wiskunde en Rekenen