Onderzoeker Mare de Groot

Mare de Groot

Onderzoeker
Mare de Groot is verbonden aan het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs bij Zuyd Hogeschool naast haar functie als directeur Podiumkunsten in Maastricht. Haar focus ligt zowel in het onderzoek als bij het vervullen van haar functie op onderwijskundig leiderschap en (de ontwikkeling van) teamwerk met als doel optimale onderwijskansen voor iedere student.

Na een carrière als leidinggevende in de culturele sector besloot Mare in 2015 de overstap te maken naar Zuyd Hogeschool. Daar startte zij als directeur van de dienst Studentenzaken, van waar zij zich bezig hield met diverse onderwijsregelingen, medezeggenschap, studentparticipatie en –begeleiding. Vanuit die functie is ze tevens betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van het programma Succesvol Studeren, waarin de hogeschool begeleiding biedt aan opleidingen bij het verhogen van de studeerbaarheid van het onderwijs. Een van de factoren die van belang bleken bij het vernieuwen van curricula is teamwerk. Dit heeft mede de inspiratie geboden bij het opzetten van het onderzoek dat zij uitvoert ter afronding van de Masteropleiding Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit.

Expertises

  • Onderwijskundig leiderschap
  • Teamwerk
  • Veranderkunde


Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Onderzoeker Mare de Groot

Mare de Groot

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Onderwijs