PGA-lab: lerend netwerk Midden-Nederland

Carmen een mobile sculptuur gemaakt door Alexander Calder

De komende jaren bouwt het lectoraat Zorg en Veiligheid samen met Bureau Regionale Veiligheidsstrategie en regionale partners aan het PGA-lab. PGA staat voor ‘persoonsgerichte aanpak’. Binnen deze aanpak werken gemeentelijke- en zorginstellingen en het veiligheidsdomein samen om recidive te voorkomen. De PGA vindt plaats in de Veiligheidshuizen en in de Lokale PGA onder regie van gemeenten.

Doel

Doel van het PGA-lab is om zorg- en veiligheidsprofessionals van de veiligheidscoalitie Midden-Nederland op een laagdrempelige manier toegang te bieden tot gezamenlijke kennis en tot ondersteuning met het verder ontwikkelen van de (lokale) PGA, op hun eigen tempo en op basis van hun eigen vragen.

Resultaten

Via dit lerend netwerk:

  • hebben zorg- en veiligheidsprofessionals toegang tot elkaars kennis en ervaring;
  • kunnen lokale ontwikkelbehoeften worden geïdentificeerd;
  • vindt kennisontwikkeling plaats op aangedragen thema’s;
  • worden lokaal en regionaal beleid en bestuur betrokken en geïnformeerd.

Nieuws & Downloads

Goed beeld van PGA-Lab, werkwijze en successen met PGA-Magazine

Het PGA-Lab heeft eenmalig een magazine uitgegeven. Met daarin diverse artikelen die een mooie en brede blik op het PGA-Lab en de lokale PGA geven. Ideaal voor op de koffietafel; hij is namelijk ook als papieren exemplaar (gratis) op te vragen. Stuur daarvoor een mail naar: mitsi.van.zundert@rvs-mn.nl.

Ook de flyer ‘Wat is PGA?’ legt uit waar de persoonsgerichte aanpak over gaat. Ook deze is als papieren exemplaar (gratis) op te vragen via Mitsi van Zundert.

Looptijd

01 september 2022 - 01 september 2025

Aanpak

  • Samen met lokale teams inventariseren we de ontwikkelbehoefte en ondersteunen we in het maken van concrete stappen;
  • Regionaal worden themabijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen, professionals met elkaar in contact te brengen en nieuwe plannen te doen ontstaan;
  • We maken producten beschikbaar die het professioneel handelen versterken.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Het PGA-lab wordt gesubsidieerd vanuit het actieprogramma Grip op Onbegrip van ZonMw- domeinoverstijgend werken-zorg en veiligheid. We werken samen met Bureau RVS- veiligheidscoalitie Midden Nederland

Wil je samenwerken of heb je een vraag?