Jeroen Mens | onderzoeker | lectoraat Building Future Cities

Jeroen Mens

Promovendus

Jeroen Mens (1975) studeerde Bouwkunde (afstudeerrichting Architectuur) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, maakte hij de overstap naar het onderwijs en later ook onderzoek.

Jeroen begon in 2006 als docent Bouwkunde aan Hogeschool Windesheim, later aan Hogeschool Utrecht. Naast lesgeven – in de meest brede zin van het woord – heeft hij  zich ook altijd beziggehouden met onderwijsontwikkeling en -innovatie, bijvoorbeeld vanuit zijn rol als lid van de curriculumcommissie van de opleiding Bouwkunde en als afstudeercoördinator Bouwkunde.

Sinds 2015 is Jeroen onderzoeker bij het lectoraat Building Future Cities. Sinds 2017 doet hij promotie-onderzoek met de titel: "Bottom-up Urban Area Development: new opportunities for co-creating future cities?", in samenwerking met de TU Delft. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in factoren die bepalend zijn voor voortgang en stagnatie van bottom-up gebiedsontwikkelingsprocessen en op het identificeren van het (toekomstige) potentieel van bottom-up initiatieven.

Expertises

  • Gebiedsontwikkeling
  • Onderzoek

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jeroen Mens | onderzoeker | lectoraat Building Future Cities

Jeroen Mens

  • Promovendus
  • Lectoraat: Building Future Cities