Hennie Huijgens

Onderzoeker

Dr. Hennie Huijgens is docent-onderzoeker bij het lectoraat Organisatie in Digitale Transitie en het Institute for People & Business.

Hennie ziet – met als motto “onderzoek doe je samen” – als belangrijkste uitdaging om in samenwerking met studenten, docenten en onderzoekers én publieke- en private organisaties evidence-based onderzoek te doen naar digitale transformatie in praktijksituaties. Hij is ervan overtuigd dat nieuwe, agile manieren van samenwerken, zoals Scrum en het Spotify model daarbij een onderscheidende rol spelen.

Hennie heeft een brede ervaring met het opzetten en managen van grote onderzoekslabs waarin kennisinstellingen samenwerken met bedrijven en publieke organisaties. Na een loopbaan als software developer en projectmanager in de informatie technologie werkte hij lange tijd als zelfstandig consultant waarbij zijn focus naast software engineering ook kwam te liggen op de betekenis van artificial intelligence voor bedrijfsleven en maatschappij.

Expertises

  • Software portfolio management
  • Go Agile! (Scrum, Spotify model)
  • Artificial Intelligence in Practice


Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Hennie Huijgens

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Financieel-Economische Innovatie