Evelien Besseling

Evelien Besseling

Onderzoeker

Drs. Evelien Besseling is projectleider en onderzoeker bij het lectoraat Marketing en Customer Experience. Hier werkte ze mee aan het onderzoeksprogramma Publieke Dienstverlening in Digitale Transitie. De (on)mogelijkheden van de digitale transitie in servicegerichte publieke organisaties worden in kaart gebracht, vanuit klant-en organisatieperspectief.

Evelien heeft ruime ervaring als kwalitatief onderzoeker aan bureauzijde en werkte voor diverse opdrachtgevers in de financiële dienstverlening, de retail, het onderwijs en de (semi-)overheid. Dit onderzoeksprogramma gaat uitgebreid in op behoeften van klantgroepen op het gebied van persoonlijke dienstverlening en digitalisering enerzijds en de ambities van publieke organisaties anderzijds. De vraag welke rol data daarin (kunnen) spelen is een hele interessante.

Daarnaast spelen vertrouwen in de organisatie en het realiseren of bestendigen van een duurzame relatie een belangrijke rol. Het onderzoeksprogramma zal organisaties verder helpen in hun weg naar digitalisering, op een manier die aansluit bij de organisatiedoelstellingen en bij de klantbehoefte. 

Expertises:

  • Kwalitatief onderzoek
  • Customer journeys
  • Marketing en communicatie
 

"Als organisaties de wensen en drijfveren van doelgroepen begrijpen, kunnen zij proactief passende oplossingen bieden, wat leidt tot een duurzame klantrelatie."


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Evelien Besseling

Evelien Besseling

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Marketing & Customer Experience