Debbie ten Cate | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Debbie ten Cate

Promovendus

Debbie ten Cate is verpleegkundige, hogeschooldocent en PhD-kandidaat. Sinds november 2014 werkt zij als PhD-kandidaat bij het lectoraat Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen. Zij doet promotieonderzoek onder de naam “A learning intervention for nurses and nursing assistants about nutritional care for older adults at home and in hospital”.  

Ondervoeding is een frequent en ernstig probleem bij ouderen en komt voor bij 0% tot 51% van de thuiswonende ouderen en bij 3,1% tot 51% van de ouderen in het ziekenhuis. Ondervoeding hangt samen met negatieve uitkomsten zoals infecties, verlies van zelfredzaamheid en mortaliteit. Om ondervoeding te voorkomen is een optimale voedingstoestand bij ouderen van belang. Wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen kunnen hieraan een essentiële bijdrage leveren. Echter, dit wordt in de dagelijkse praktijk niet altijd gedaan. Oorzaken hiervoor zijn onder andere een kennistekort over voedingszorg, neutrale of negatieve attitude ten aanzien van voedingszorg en de lage prioritering die wordt gegeven aan voedingszorg.

In haar promotieonderzoek ontwikkelt Debbie een leerinterventie voor verpleegkundigen en verzorgenden over voedingszorg bij ouderen die thuis wonen of opgenomen zijn in het ziekenhuis. In aanloop naar de ontwikkeling heeft Debbie de huidige zorgpraktijk geanalyseerd vanuit het perspectief van ouderen en hun mantelzorgers, wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen en verschillende professionals werkzaam in de eerste en tweede lijn. Daarnaast heeft Debbie een systematische review uitgevoerd met als doel een overzicht te geven van effectieve interventies die ondervoeding voorkomen bij ouderen.

Voor de ontwikkeling van de leerinterventie worden de richtlijnen voor het ontwikkelen en evalueren van complexe interventies van de New Medical Research Council gevolgd. Het doel van de interventie is dat wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen hun competenties kunnen ontwikkelen om uiteindelijk betere voedingszorg te kunnen geven zodat ondervoeding bij ouderen voorkomen kan worden.

Dit promotieonderzoek valt onder het nationale onderzoeksproject “Basic Care Revisited”. In dit project worden tien interventieonderzoeken binnen de verpleegkundige basiszorg uitgevoerd. Dit is om wetenschappelijk bewijs te genereren voor de verpleegkundige praktijk, omdat verpleegkundige interventies binnen de basiszorg over het algemeen nog niet wetenschappelijk bewezen zijn.

Naast het promotietraject werkt Debbie als hogeschooldocent bij de Bachelor Verpleegkunde. Zij begeleidt als docent o.a. laatstejaars studenten tijdens hun stage en afstudeertraject. Daarnaast begeleidt Debbie als PhD-kandidaat studenten van diverse Bachelor en Masteropleidingen die tijdens hun afstudeertraject in haar promotieonderzoek participeren. Debbie geeft het vak “Systematisch literatuuronderzoek” bij de Master Klinische Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Utrecht. 

Expertises

  • Ouderen
  • Verpleegkundigen in de wijk en in het ziekenhuis
  • Interventie ontwikkeling
  • Mixed Methods onderzoek
  • Voeding en ondervoeding

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Debbie ten Cate | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Debbie ten Cate

  • Promovendus
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen