Reduces: op naar een circulaire economie

In het project Reduces onderzoeken we verschillende aanpakken in Europa om een circulaire economie en bijbehorende bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Op basis hiervan komen we met concrete beleidsaanbevelingen voor (regionale) overheden.

Doel

Het project beoogt de potentiële milieueffecten van Europese businessmodellen te verminderen, instrumenten te ontwikkelen en regionale businessmodellen te beschouwen op hun geschiktheid voor de regionale situatie en de potentiële gevolgen.

Resultaten

Dit onderzoek loopt nog maar levert al diverse producten en ontwikkelingen op, zoals bijvoorbeeld:

 

Looptijd

01 augustus 2019 - 31 januari 2023

Aanpak

De instrumenten worden beoordeeld en geëvalueerd door de partners en stakeholders tijdens de projecten, die zich richten op de belangrijkste categorieën van CE businessmodellen. Resultaten zijn best practices en beleidsaanbevelingen, waarbij overheden en instellingen ondersteund worden in de circulaire economie.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

  • Gemeente Utrecht
  • Turku University of Applied Sciences (Finland)
  • Universitat Politècnica de València (Spain)
  • Valencia Institute of Building (Spain)
  • Manchester Metropolitan University (UK)
  • Oldham Metropolitan Borough Council (UK)
  • Maramures County Council (Romania)
  • Euro Perspectives Foundation (Bulgaria)
  • University of Minina and Geology St. Ivan Rilski (Bulgaria)

Wil je samenwerken of heb je een vraag?