Nieuwe conferentie bundelt kennis over trauma’s bij jongeren

Kennis over de impact van trauma op jongeren ontwikkelt zich in hoog tempo. Om jongeren met trauma te begrijpen en adequaat te kunnen begeleiden, is het van belang deze kennis met elkaar te delen. Daarnaast is het essentieel om samen te werken met alle betrokken. Dat betekent samenwerking tussen disciplines als onderwijs, (jeugd)zorg en psychiatrie. Met de conferentie 'Trauma- vanuit meervoudig perspectief', willen HU-docenten Ria Goedhart en John de Jong een impuls geven aan deze kennisdeling en samenwerking over beroepsgrenzen heen.

Docenten Ria Goedhart en John de Jong geven voor het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht les in de Master Educational Needs. Deze opleiding leert leraren onderwijs op maat te bieden en is interessant voor leraren met een grote diversiteit aan leerlingen. Veel leraren die de opleiding volgen, hebben regelmatig te maken met leerlingen met indrukwekkende ervaringen en willen leren hoe ze hen optimaal kunnen begeleiden, vertelt Ria. “Het is heel belangrijk dat leerkrachten goed begrijpen wat kinderen hebben meegemaakt, zicht hebben op de impact daarvan en weten wat ze van deze kinderen mogen verwachten.” Om aan de vraag van leraren tegemoet te komen, zijn Ria en John zich verder gaan specialiseren in trauma bij kinderen en jongeren. Ria: “Naarmate we ons meer verdiepten, viel het ons op dat iedereen een goede samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders en therapeuten heel belangrijk vindt maar dat het in de praktijk vaak niet wil lukken.”

Eigen ervaringen

“Ik ben zelf een jaar gedetacheerd geweest op een azc-school. Ook daar merkte ik dat het moeilijk was om therapeuten, ouders en leerkrachten bij elkaar te krijgen.” John had vergelijkbare ervaringen. “Ik heb lang in de jeugdzorg gewerkt. Alle jongeren werd gewogen, gecategoriseerd en kreeg een behandelplan op basis van DSM-criteria, een soort handboek voor psychische aandoeningen. Wij willen een bredere aanpak stimuleren en bij nieuwkomers kijken: Wat hebben ze meegemaakt? Wat is de betekenis daarvan? Hoe kunnen we hen vanuit verschillende disciplines helpen? Wij volgen daarbij het gedachtengoed van neurowetenschapper en psychiater Bruce Perry, die stelt dat je trauma’s niet alleen in een therapeutische omgeving moet aanpakken maar ook moet zorgen voor een zo gezond mogelijke, goed afgestemde dagelijkse omgeving.”

"De overtuiging is er. De noodzaak is duidelijk. De bereidwilligheid is er ook."

HU-docent John de Jong

Voordeel van een netwerkorganisatie

De twee docenten wilden iets ondernemen om dit mogelijk te maken. Ria: “Daar is deze conferentie uit geboren. We willen mensen uit verschillende disciplines de gelegenheid bieden om elkaar te leren kennen, kennis te delen en tot vervolgafspraken te komen. Zodat professionals tot een integrale samenwerking kunnen komen in de begeleiding van kinderen en jongeren met traumatische ervaringen.” Social work, ecologische pedagogiek, verpleegkunde, het lectoraat Jeugd… uit alle domeinen van de HU wilden mensen meedoen, vertelt Ria. “Op hun beurt betrokken zij weer belangrijke contacten uit hun disciplines, waardoor ons multidisciplinaire netwerk snel groeide. Dat is echt een voordeel van een netwerkorganisatie als de HU.”

Vervolg

Het is een aanzet die zeker vervolg moet krijgen. “We hebben zoveel geïnteresseerde sprekers dat we al grapten: dat wordt de jaarbeurs volgend jaar! En het zijn niet de minsten. Deze keer hebben we als keynote-spreker bijvoorbeeld Leony Coppens, specialist in de diagnostiek en behandeling bij vroegkinderlijke traumatisering. Het wordt vervolgens nog moeilijk kiezen voor de deelnemers welke sessies zij willen bijwonen, want er staan veel boeiende bijdragen op het programma.” John: “Zolang er kinderen zijn die de rekening betalen voor waar zij niet om gevraagd hebben - traumatische ervaringen met een enorme impact op hun leven - en de ondersteuning voor deze kinderen niet optimaal is, willen wij ons hiervoor blijven inzetten. We hopen dat zo nieuwe ideeën en nieuwe energie ontstaan om krachten en inzichten te bundelen. De overtuiging is er. De noodzaak is duidelijk. De bereidwilligheid is er ook.”

Aanmelden

De conferentie ‘Trauma – vanuit meervoudig perspectief’ werd gehouden op 18 maart 2022 in Bar Beton Rijnsweerd, Utrecht.

Deel dit artikel