MKB nog onvoldoende aan de slag met de circulaire economie

Twee presentatoren bij een scherm over de circulaire volwassenheidsmeting
Uit het onderzoek van Arjen Wierikx - onderzoeker bij de HU en bij TU Eindhoven - en Route Circulair blijkt dat mkb-organisaties nog onvoldoende in staat zijn om hun circulaire ambities te formuleren, laat staan écht met circulaire economie aan de slag te gaan. Grote bedrijven (>250 fte) blijken verder te zijn dan het kleinbedrijf (tot 50 fte) met het doorvoeren van circulaire bedrijfsvoering.
 

Duurzaamheid is niet meer weg te denken binnen het bedrijfsleven in Nederland. Een van de manieren om met duurzaamheid aan de slag te gaan, is circulair te gaan werken: zorgen dat grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt zodat er geen afval meer ontstaat. Hoe staat het mkb ervoor in de transitie naar een circulaire economie? Waar lopen deze bedrijven tegenaan? En waar hebben ze hulp bij nodig?

Uitdagingen mkb zijn groot

Om de Nederlandse doelstelling van een volledig circulaire economie in 2050 te halen, heeft het bedrijfsleven nog grote stappen te zetten. Op het gebied van circulariteit lijken vooral mkb-organisaties nog tegen veel uitdagingen aan te lopen. Een recent artikel uit Trouw illustreert dat de uitdagingen rondom verduurzaming voor kleine bedrijven zelfs nog groter zijn. Hoe staat het dan met de circulaire economie onder mkb-bedrijven? Daar is eigenlijk nog weinig informatie over. Dat wordt onderstreept door onderzoeker Arjen Wierikx: “Om de vooruitgang van de circulaire economie mogelijk te maken, is meetbaarheid essentieel. Er zijn momenteel al meer dan 125 beoordelingsmethoden en -modellen beschikbaar. Een meer holistisch perspectief is nodig (voor bedrijven) om circulair volwassen te worden.”

Arjen Wierikx en Route Circulair hebben de afgelopen jaren deze modellen en meer dan 700 indicatoren voor circulariteit met elkaar vergeleken en samen één holistische meetmethode ontwikkeld voor het meten van circulariteit in organisaties. Dit is de 'Circulaire Volwassenheidsmeting’ geworden. De Circulaire Volwassenheidsmeting ondersteunt organisaties bij het definiëren van waar ze nu staan op het gebied van circulariteit en het identificeren van de eerstvolgende logische stap richting circulair ondernemen. 

Grote bedrijven scoren hoger op circulaire volwassenheid

Uit de data die in de afgelopen 2 jaar is opgehaald bij 175 organisaties blijkt dat mkb-organisaties nog onvoldoende in staat zijn hun circulaire ambities te formuleren, laat staan écht met de circulaire economie aan de slag te gaan. Grote bedrijven (>250 FTE) zijn verder gevorderd in circulaire bedrijfsvoering dan het kleinbedrijf (tot 50 FTE). Bedrijven vinden het moeilijk daadwerkelijk circulair te gaan en daarin de interne organisatie mee te krijgen. Daarnaast geven meerdere midden- en kleinbedrijven aan moeite te hebben met het rapporteren van hun voortgang op het gebied van circulariteit en weten ze vaak niet goed genoeg op welke indicatoren ze moeten rapporteren.

Mkb de motor van de circulaire transitie?

Uit interviews en wetenschappelijke literatuur blijkt dat er voornamelijk bij mkb-bedrijven sprake is van onwetendheid en deze bedrijven de vraag ‘’wat kan ik met circulariteit?’’ niet goed kunnen beantwoorden. Dit is zorgwekkend, aangezien 99% van het totale bedrijfsleven onder het mkb valt en verantwoordelijk is voor meer dan 50% van de Nederlandse CO₂-voetafdruk. De data uit dit onderzoek geeft aan dat er bij het Nederlandse mkb nog een enorm onbenut potentieel ligt om met circulariteit aan de slag te gaan. 

De Circulaire Volwassenheidsmeting

Vandaag, tijdens de week van de circulaire economie, is een nieuwe update van de Circulaire Volwassenheidsmeting gelanceerd. Het doel is om het mkb op een laagdrempelige manier aan de slag te laten gaan met de circulaire economie en hen in staat te stellen de circulaire potentie te benutten. De Circulaire Volwassenheidsmeting wordt in samenwerking met kennisinstellingen, wetenschap en bedrijven verder ontwikkeld en is gratis beschikbaar. 

Deel dit artikel

Gerelateerde expertise