"Maak zorguitkomsten een waardevol onderdeel van het traject"

Veldhuizen

Door vergrijzing en een tekort aan zorgprofessionals staat de wijkverpleging onder druk. Jessica Veldhuizen onderzocht in haar promotieonderzoek hoe de kwaliteit van de zorg in de wijkverpleging kan worden behouden en verbeterd. “Er is nog maar weinig wetenschappelijke onderbouwing over welke zorg bijdraagt aan betere uitkomsten in de wijkverpleging.” Veldhuizen promoveert op 21 maart 2024.

Het lijkt logisch: een zorgverlener start een behandeling omdat het een positief effect heeft op de gezondheid van de patiënt. Maar: “Er is niet alleen een schaarste aan wetenschappelijk bewijs, ook worden patiëntenuitkomsten  slechts beperkt gebruikt voor leren en verbeteren. Terwijl deze zorguikomsten hele waardevolle data zijn voor het meetbaar maken van de zorghandeling”, legt Veldhuizen uit, die haar onderzoek deed bij het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen.

Administratieve last

De urgentie is groot om de zorg zoveel mogelijk in en om het huis van de patiënt organiseren. Dat is nodig om de zorg betaalbaar te houden maar vooral vanwege de behoefte van mensen om thuis te blijven wonen. “Het bieden van de juiste zorg helpt dit mogelijk te maken. Echter wordt er in de wijkverpleging weinig gekeken naar de effectiviteit van de zorg die verleend wordt. In mijn onderzoek kwam naar voren dat zorgprofessionals het vastleggen van de patiëntenuitkomsten veelal ervaren als een administratieve last, een last die in de zorg al hoog is”, aldus Veldhuizen.

Financiën bemoeilijken samenwerking

Volgens Veldhuizen moet in dat denken een omslag komen, de waarde van deze uitkomsten moet zichtbaar worden. “Het liefst zou je de patiëntenuitkomsten centraal willen stellen binnen de verleende zorg om zo een cultuur te creëren van continu leren en verbeteren, maar in de huidige situatie blijkt dat niet mogelijk. De organisatie en financiering van de wijkverpleging is momenteel erg versnipperd. Binnen een wijk zijn vaak al zo’n zes of zeven zorgorganisaties werkzaam, met ieder hun eigen specialisatie en werkwijze. Je kun je voorstellen dat dit leidt tot complexe samenwerkingsverbanden waardoor samenwerken vaak niet goed lukt.”

Dat de zorg nu sterk sectoraal wordt georganiseerd en gefinancierd, bemoeilijkt de samenwerking. “Momenteel is de eerste vraag in het zorgtraject: hoe gaan we het financieel doen? Maar voor het bieden van de juiste zorg wil je niet dat de financiën leidend zijn. Ik merkte een sterke behoefte aan meer eenheid en samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgprofessionals.”

Eerst organiseren, dan meten

Veldhuizen heeft met haar onderzoek een helder inzicht gekregen in de moeilijkheden en mogelijkheden voor het beter meetbaar maken van de wijkverpleegkundige zorg. “Mijn onderzoek is zich gaandeweg meer gaan richten tot het bieden van aanbevelingen voor beleidsmakers en zorgverleners. Ik wilde de wijkverpleging een stem geven en concrete verbeteringen aandragen door een brug te slaan tussen mijn onderzoek en de praktijk. De zorg moet meer eenheid hebben. Er is nog een lange weg te gaan, maar ik hoop een goede eerste stap te hebben gezet in het beter begrijpen en verbeteren van de wijkzorg, en uiteindelijk het meetbaar maken van deze zorg.”

Deel dit artikel

Gerelateerde expertise