“Ik ben er klaar voor!” Lisette Munneke aangesteld als lector Onderzoekend Vermogen

Op 1 september 2023 is de HU een lector rijker geworden; Lisette Munneke (1976) Binnen het lectoraat Onderzoekend Vermogen houdt ze zich bezig met onderzoekend vermogen in het hbo-onderwijs, waaronder bijvoorbeeld de rol van onderzoek in het afstuderen. Ook schreef ze mee aan diverse boeken waarvan het laatste net is uitgegeven: ‘Onderzoekend vermogen ontwikkelen tijdens je lerarenopleiding’.

Dr. Lisette Munneke studeerde onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar op het thema ‘samenwerkend leren argumenteren met ondersteuning van computertools’. Na haar promotie koos ze bewust voor het hbo en het praktijkgerichte onderzoek. Ze startte in 2007 als lerarenopleider bij Instituut Archimedes en was als hogeschoolhoofddocent verantwoordelijk voor de onderzoeksleerlijnen. Sinds 2013 is ze verbonden aan het Lectoraat Onderzoekend Vermogen, met als expertise de ontwikkeling van onderzoekend vermogen bij hbo-studenten. “Vijf jaar geleden begon ik naast Daan Andriessen, lector Onderzoekend Vermogen, als associate lector op de onderzoeksleerlijn didactiek. Ik onderzocht al een tijd wat dat eigenlijk is, het onderzoekend vermogen van professionals. Waar hebben we het dan over? En hoe leer je dat mensen; hoe kunnen opleidingen het goed opnemen in hun curriculum? Hoe zet je onderzoek zo in dat het concrete oplossingen oplevert met de juiste doorwerking in de dagelijkse beroepspraktijk? Ik voelde dit jaar dat de tijd er rijp voor is om de rol van lector op me te nemen. “Ik ben er klaar voor!”

Opzoeken, uitzoeken en onderzoeken

“Bij Onderzoekend Vermogen gaat het over veel meer dan sec onderzoek doen. De definitie wordt in hbo-land al snel versmald tot technische onderzoeksvaardigheden zoals leren observeren, vragenlijsten doorlopen, bronnen kritisch beoordelen. Waar het echter om gaat is dat een student in de dagelijkse beroepspraktijk onderzoekend vermogen kan inzetten op de momenten dat er (handeling)kennis ontbreekt. Hoe doe je dat in diverse beroepssituaties, ook als er eigenlijk geen ruimte is voor analyses of het lezen van theorieën? Met onze nieuwe definitie bieden we onderwijsland meer duidelijkheid. Het gaat er om dat je als professional kan (h)erkennen dat je dingen niet weet, nog niet kan bedenken, maar het vertrouwen en de kunde hebt om met passende grondigheid en in samenwerking met anderen tot een oplossing of antwoord te komen. We zeggen daarbij heel simpel: kijk steeds of een vraag beantwoord kan of moet worden met opzoeken, uitzoeken of onderzoeken. Onderzoekend vermogen zit overal in je dagelijkse werk en kun je aanleren. In jaar één geef je studenten de taken die voor eerstejaars behapbaar zijn. Gaandeweg bouw je door aan het onderzoekend vermogen, tot je het in al zijn complexiteit voldoende beheerst om een volwaardig professional te kunnen zij. In mijn openbare les in het voorjaar van 2024 zal ik daar dieper op ingaan.”

“Ik werk veel met opleidingen, het liefst ook met studenten, want ik werk graag dicht op de praktijk. De afgelopen vier jaar heb ik bij de Marnix Academie (Pabo) hier in Utrecht, met een projectgroep waarvan ik de projectleider was, de onderzoekslijn voor Onderzoekend vermogen in het nieuwe curriculum mogen ontwikkelen en ontwerpen. Dat was voor mij voor het eerst dat er ruimte was om ontwerpend én onderzoekend aan de slag te gaan en te kijken: lukt dat, kan het, slaat het aan? Het boek is daar ook een opbrengst van: dat is mooi studiemateriaal!”

Doorwerking

“Naast Daan Andriessen ben ik nu de tweede lector bij Onderzoekend Vermogen. Ik merk meteen dat zo’n positie helpt om deuren te openen. Ik zit aan tafels waaraan ik eerder niet zat. Binnen het lectoraat zal ik steeds meer de verantwoordelijkheid gaan dragen voor het team en voor de samenwerking binnen en buiten de HU. Daan gaat zich meer richten op advieswerk en coaching. Belinda Ommering wordt hoofddocente en zal meer en meer het werk overnemen dat ik tot nog toe deed. De komende jaren wil ik graag werken aan hoe we als lectoraat Onderzoekend Vermogen kunnen bijdragen aan het beter integreren van onderzoekend vermogen in onderwijs, en hoe we de samenwerking in de kennisdriehoek verder kunnen versterken met de kennis die we tot nu toe hebben opgedaan.”

Deel dit artikel