HU Tech Talks

hu tech

Na drie succesvolle edities van het congres ‘HU Tech Talks’ organiseert Hogeschool Utrecht op vrijdagmiddag 27 oktober 2023 de vierde editie. 

HU Tech Talks is hét community-congres van de HU voor eigen medewerkers én voor relaties die werkzaam zijn in de technische sector, met name in de domeinen engineering en gebouwde omgeving. Centraal staan ontmoeting, netwerken, kennisdeling en inspiratie over de nieuwste technologische ontwikkelingen. Wat houden ze in en wat kunnen ze voor jou betekenen? 

Deelname is kosteloos. Kom je ook (weer)?

Programma

14:30 Registratie & ontvangst
15:00 Opening– Bregje Pieters
15:10 Tech trends die je niet wilt missen! – Ron Tolido
16:00 Ronde 1 Tech Talks
TT1A De transitie naar een duurzame bouw – Onno Dwars
TT2 Het paradijs op aarde begint in Nederland – Ruud Koornstra
TT3 Komst van generatieve AI zet wereld op zijn kop – Sander Duivestein
TT4 Next Nature: hoe techniek natuur wordt – Koert van Mensvoort
17:10 Ronde 2 Tech Talks
TT1B De kansen van ‘biobased’ bouwen – Jan Willem van de Groep
TT2 Het paradijs op aarde begint in Nederland – Ruud Koornstra
TT3 Komst van generatieve AI zet wereld op zijn kop – Sander Duivestein
TT4 Next Nature: hoe techniek natuur wordt – Koert van Mensvoort
18:15 'Walking dinner', kennismarkt & bezoek aan de HU Tech Labs
20:00 Einde programma


Praktische informatie

Datum vrijdag 27 oktober 2023
Tijd 15:00-18:15 uur, met inloop vanaf 14:30 uur en ‘walking dinner’ & kennismarkt tot 20:00 uur
Locatie Padualaan 101, Utrecht
Contact  ide@hu.nl

Lezingen

Technologie is overal om ons heen en biedt welvaart, efficiency, welzijn, gemak, comfort en andere verbeteringen. Het verandert ons leven, ons werk, de samenleving en de rol die wij als mensen hierin innemen. Het speelveld waarin wij ons bewegen verandert continu door nieuwe technologische ontwikkelingen. Denk aan big data, Internet of Things (IoT), kunstmatige intelligentie, deep fakes, ChatGPT, virtual & augmented reality en blockchain.  Deze tech innovaties zetten bestaande verdienmodellen, processen en organisaties op zijn kop.  

Tijdens deze lezing neemt Ron Tolido ons mee in een aantal van die nieuwe tech trends. Hij vertelt ons wat ze inhouden, wat de kansen en mogelijke risico's ervan zijn en geeft voorbeelden hoe je ze kunt benutten.

Gebouwen vormen een essentieel onderdeel van ons dagelijks bestaan en vormen letterlijk de hoekstenen van onze samenleving. De gebouwde leefomgeving biedt de kans om positief bij te dragen aan de kwaliteit van leven.

Volgens Onno Dwars is duurzaamheid renderend voor iedereen! Zijn doel is om leefomgevingen te creëren waar mensen aantoonbaar vijf jaar ouder worden. Bij elk gebouw gaat het vanaf het begin over duurzaamheid, gelukkige en gezonde gebruikers, circulair materialengebruik, energieneutraliteit, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en (deel)mobiliteit. Een voorbeeld hiervan is de wijk Cartesius in Utrecht, waar in 2024 de eerste bewoners terecht kunnen. De wijk is duurzaam, fietsvriendelijk en autoluw, met onder meer een park en een plek voor moestuinen. Ook de HU werkt hieraan mee.

De bouw is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot in de wereld. Door 'groenere' bouwgrondstoffen te ontwikkelen, kan de verduurzaming van de bouwsector in een stroomversnelling komen.

In deze sessie schetst Jan Willem van de Groep hoe ‘biobased’ producten, vezelgewassen die worden verwerkt tot bouwmaterialen, een duurzamer alternatief zijn. Bovendien kunnen we agrariërs zo een duurzaam verdienmodel bieden met hele positieve effecten op de kwaliteit van water, bodem en biodiversiteit. Zo kunnen we écht impact maken.

Als nationale ‘energiecommissaris’, frontman in de ontwikkeling naar een energiepositief Nederland, is het de taak van Ruud Koornstra om in 2030 een schone, eerlijke en veilige energiehuishouding voor Nederland te bereiken... en zo de wereld (weer) tot een paradijs te maken met behulp van de energietransitie. Hij reist stad en platteland af, op zoek naar succesvolle duurzame energieoplossingen, en brengt partijen op elk niveau bij elkaar zodat ons land koploper ‘schone energie’ kan worden.

In deze sessie maken we kennis met een aantal van deze succesvolle doorbraaktechnologieën. De crux zit hem in het slimmer besparen, opwekken en distribueren van energie. Als we hierin slagen zal energie bijna gratis worden.

Volgens Sander Duivestein is de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) net zo fundamenteel als de creatie van de microprocessor, de personal computer en de mobiele telefoon. Het tijdperk van generatieve AI is aangebroken, waarbij de computer op basis van een vraag zelf content genereert. Sinds de komst van ChatGPT, de geavanceerde tekstgenerator, eind vorig jaar, is er wereldwijd veel aandacht voor generatieve AI. De verwachting is dat Gen AI onze wereld flink gaat veranderen. Het wordt immers mogelijk om taken die voorheen door een mens gedaan moesten worden – van het invullen van een Excelbestand tot het schrijven van een analyse – door een computer te laten doen.

In deze sessie laat Sander met aansprekende voorbeelden, korte fragmenten en prikkelende uitspraken zien hoe Gen AI onze wereld op zijn kop zal zetten. 

We leven in een wereld waarin we bijvoorbeeld de biologie van tomaten zo nauwkeurig beheersen dat ze meer technologie zijn dan natuur. En – omgekeerd – waarin technologie zo complex is dat het meer een natuurkracht lijkt dan iets wat we zelf in de hand hebben. De scheiding tussen natuur en technologie vervaagt. Volgens Koert van Mensvoort vertroebelt die krampachtige scheiding tussen natuur en technologie niet alleen onze kijk op de huidige samenleving, maar belemmert die ook ernstig onze toekomst.

Aan de hand van spraakmakende voorbeelden en wetenschappelijke inzichten licht Koert zijn Next Natuur-filosofie toe: technologie komt niet alleen voort uit natuur (álles was ooit natuur) maar succesvolle technologie wordt ook altijd weer onderdeel van de natuur. Want hoe onwennig nieuwe technologie ook is, uiteindelijk kan die heel vertrouwd of zelfs natuurlijk worden. Als we de grote uitdagingen van ons huidige tijdperk het hoofd willen bieden moeten we niet terúg maar voorúit naar de natuur; naar een toekomst waarin onze hoogtechnologische wereld steeds natuurlijker wordt, met de mens als uitgangspunt van de technologische ontwikkeling.

Over de sprekers

SanderDuivestein

Sander Duivestein

Trendwatcher-onderzoeker

Sander Duivestein is trendwatcher-onderzoeker bij het Verkenningsinstituut voor Nieuwe Technologie (VINT) van ICT-dienstverlener Sogeti, en coauteur van de bestseller ‘Echt Nep’.

Onno Dwars

Onno Dwars

Directeur Ballast Nedam Development

Onno Dwars is directeur van Ballast Nedam Development, de ontwikkeltak van bouwbedrijf Ballast Nedam.

jan willem van de groep

Jan Willem van de Groep

Expert op gebied van duurzaamheid en transitie in de bouw

Jan Willem van de Groep is expert op het gebied van duurzaamheid en transitie in de bouw, op dit moment actief met het versnellen en opschalen van ‘biobased’ bouwen in opdracht van maar liefst vier ministeries.

ruud koornstra 2

Ruud Koornstra

Energiecommissaris

Ruud Koornstra is de nationale ‘energiecommissaris’, een bekend duurzaam ondernemer (o.a. introductie LED-lamp in Nederland) en verder o.a. coördinator van SDG7, voorzitter van Koplopers MVO Nederland/De Groene Zaak en voorzitter van de Stichting Smart Climate Opportunities.

koert

Koert van Mensvoort

Wetenschapper, kunstenaar en filosoof

Koert van Mensvoort is wetenschapper, kunstenaar en filosoof; het meest bekend van zijn Next Nature-filosofie, een andere manier van kijken naar de relatie tussen natuur en technologie en de rol van de mens daarin. Hij is directeur van het Next Nature Network in Amsterdam en verbonden aan de TU Eindhoven.

Bregje Pieters

Lid MT van IDE

Bregje Pieters is opleidingsmanager IDE4P – technisch onderwijs voor professionals – en lid van het MT van het Institute for Design & Engineering van de HU.

Foto van Ron Tolido

Ron Tolido

Executive Vice President, Global Chief Technical Officer en Chief Innovation Officer bij Capgemini

Deel dit evenement