HU-project gepitched voor European City of the Year Award

Utrecht is door The Academy for Urbanism genomineerd voor de European City of the Year Award 2020. Een van de voorbeelden die de gemeente bij de organisatie aandroeg om te illustreren dat Utrecht de titel waard is, was het project DURF. Een project waarin HU-studenten een grote rol spelen.

Studentcoach Boris van Lieshout presenteerde het project aan de Europese delegatie van The Academy for Urbanism. In DURF helpen HU-studenten jongeren uit Leidsche Rijn om zelf vrijetijdsactiviteiten op te zetten. Zo wordt het eigenaarschap, de zelfredzaamheid en de gemeenschapsvorming onder jongeren bevorderd. Dat gebeurt niet bij de traditionele aanpak, waar het organiseren van vrijetijdsactiviteiten aan culturele organisaties wordt overgelaten.

Gemeenschapsvorming

De studenten gaan eerst met jongeren in gesprek over hun wensen en ideeën op het gebied van festiviteiten, sport en bewegen, kunst en cultuur en gaming. Vervolgens begeleiden ze de jongeren in het opzetten van en werven voor de nieuwe activiteiten. Ook bij de andere projecten die in het wijkcentrum Leidsche Rijn werden gepresenteerd, lag de nadruk op gemeenschapsvorming: een thema dat in een snel veranderende wijk als Leidsche Rijn van groot belang is.

Naast Leidsche Rijn bezocht de delegatie diverse andere plekken in Utrecht die illustreren hoe de stad omgaat met de uitdagingen en kansen van stedelijke ontwikkeling.

Academy of Urbanism

De Academy of Urbanism is een politiek onafhankelijke non-profit organisatie die zich erop richt om succesvolle strategieën voor stedelijke omgevingen te verzamelen en te delen en mensen die zich bezighouden met stedelijke innovatie samen te brengen. Naast Utrecht zijn Porto en Sheffield genomineerd voor de European City of the Year Award.

In DURF werken HU-studenten Social Work, Pedagogiek, Integrale Veiligheidskunde, Eventmanagement samen met mbo-studenten en lokale jeugd, onder praktijkbegeleiding van Sociaal makelorganisatie DOCK.

Deel dit artikel