HU gaat met nieuwe module leraren bèta-breed opleiden

Digitalisering, technologisering, duurzaamheid: de maatschappij staat voor complexe vraagstukken die vragen om een vakoverschrijdende aanpak. Om het belang van die samenwerking tussen verschillende vakgebieden in het bèta-onderwijs op school zichtbaar te maken, hebben bèta-leraren nieuwe, interdisciplinaire kennis en vaardigheden nodig. Bij de vijf exacte lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht is nu een module gestart die nieuwe leraren juist bèta-breed opleidt. Student Florian Kloekke: “Het is van grote waarde om vakoverstijgend te werken aan onderwijsvernieuwing, omdat veel onderdelen overlap hebben.”

Rekenen met natuurkundige eenheden bouwt voort op rekenen met breuken, en redeneren over scheikundige reacties gaat beter als je het periodiek systeem begrijpt. Om op een hoger niveau aan vraagstukken te kunnen werken, moet je bepaalde kennis kunnen combineren. Die samenhang maakt bèta- en technologiekennis tot krachtige kennis. “Denk bijvoorbeeld aan oren: bij biologie leer je over de anatomie, bij natuurkunde over de golven die het oor opvangt. Door dit te combineren in één hoofdstuk of onderwerp blijft de leerstof veel beter hangen”, vertelt Florian Kloekke. Hij zit in het tweede jaar van de opleiding tot tweedegraads docent biologie en doet mee aan STEM in ’t veld: een module die de verschillende bètavakken in samenhang onderwijst. Deze is ontwikkeld door innovatiemanager Rick Ikkersheim en deelprojectleider Harry Rorije, samen met collega’s van de lerarenopleidingen en de lectoraten Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs en Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals.

Elkaar versterken

STEM in ’t veld staat voor de vakken science, technology, engineering and mathematics in de praktijk. Het is gericht op tweede-, derde- en vierdejaars studenten. STEM loopt in samenwerking met het Corlaer College in Nijkerk, een vmbo-, havo- en atheneum-school, en ook Universiteit Utrecht (UU) is betrokken. Harry: “Het Corlaer College merkte dat hun vakoverstijgende bètaonderwijs, dat ze aanbieden onder de naam Mens, Natuur en Techniek, op verschillende gebieden verbeterd kon worden. Dat was een mooie uitdaging voor studenten van de HU en UU. De universitaire studenten hebben meer ervaring in het vakgebied maar geen pedagogische-didactische bekwaamheden, die de HU-studenten dan weer wel hebben. Zo kunnen de studenten elkaar inspireren en versterken.”

Vakoverstijgend ontwerpen

Voor eerstejaars studenten heeft de HU een aparte module ontwikkeld, VaMoo: vakdidactisch maak- en ontwerponderwijs. Rick: “De studenten leren hierin over het ontwerpen en maken van onderwijsproducten op bèta-breed niveau. Ze bezoeken eerst, al dan niet digitaal, verschillende scholen om te kijken en ervaren hoe zij de exacte vakken aanbieden. Dat kan als mono-vakken of vakoverstijgend zijn. Binnen de opleidingen leren we hen verder over de waarde van vakspecifieke en vakoverstijgende kennis en onderwijs.”

 

Eerstejaarsstudent student Esther Borghouts volgt de opleiding tot leraar biologie en is net begonnen aan haar eerste stage. Esther: “Als eindopdracht moesten we een vakoverstijgende mini-les ontwerpen en geven. Dit was mijn eerste kennismaking met het ontwerpen van een les en heeft mij doen inzien dat het heel belangrijk is om je ook te oriënteren buiten het eigen vakgebied. Vakken als biologie, scheikunde en techniek zijn erg nauw met elkaar verbonden. Als docenten in opleidingen moeten wij die koppeling kunnen maken zodat we die kennis ook aan onze toekomstige leerlingen kunnen overdragen.”

Dubbele bevoegdheden

Rick: “Het werkveld staat te springen om dubbele bevoegdheden. Voor natuur- en scheikunde is dit er al, maar voor de rest nog niet. Met deze module zetten we een stap in de goede richting om meer vakoverstijgend op te leiden. We hopen volgend jaar de samenwerking met partnerscholen ook verder uit te breiden.”

Deel dit artikel