De HU brengt onderwijs en onderzoek samen op het Utrecht Science Park

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, vierde Hogeschool Utrecht dat al haar Utrechtse onderwijs en onderzoek is samengebracht op het Utrecht Science Park. Door alle Utrechtse activiteiten samen te brengen op één locatie, wordt samenwerken gestimuleerd.

De afgelopen vijf jaar is het Utrechtse onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht (HU) geherhuisvest: gebouwen in de Utrechtse binnenstad zijn afgestoten, de panden op Utrecht Science Park (USP) zijn gerenoveerd en er is een nieuw gebouw neergezet. De gerenoveerde gebouwen en de nieuwbouw zijn zo ontworpen dat ze samenwerking stimuleren: Samenwerking tussen de opleidingen, maar ook met partners uit andere kennisinstellingen en de beroepspraktijk. Zo zijn er diverse labs en werkplaatsen waarin met externe partners aan projecten kan worden gewerkt. Collegevoorzitter Jan Bogerd: “De samenleving staat voor uitdagingen op het gebied van gezondheid, technologie, veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid. Deze uitdagingen zijn niet op te lossen vanuit één belang, één technologie en één vakgebied. Ze vragen om samenwerking.”

Ontmoeting

De HU-gebouwen hebben verschillende cateringconcepten, waardoor medewerkers en studenten verleid worden om ook eens een ander gebouw binnen te lopen. Ook de buitenruimtes op de campus zijn ontworpen vanuit het idee dat ze voor ontmoeting en verbinding moeten zorgen. Studenten en medewerkers werden nauw betrokken bij het ontwerpproces en de realisatie en inrichting van het pand. Samenwerking is de basis voor de inrichting, vanwege de ambities die Hogeschool Utrecht met onderwijs en onderzoek heeft.

Duurzaamheid

Milieuvriendelijkheid was een belangrijk criterium bij de renovatie en de nieuwbouw. In het nieuwe gebouw op Heidelberglaan 15, waarin de opleidingen van het domein economie & management, de instituten voor communicatie en media en het instituut voor ICT te vinden zijn, haalt zelfs een ‘excellent’ niveau op de schaal van BREEAM, een  internationaal meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen, gebieden en sloopprojecten. Dit hoge niveau wordt onder andere bereikt door energiezuinige liften en roltrappen, door zoveel mogelijk daglicht te genereren op studie- en werkplekken, door zonnepanelen en groene daktuinen. Milieuvriendelijke gebouwen zijn van belang omdat de HU met studenten, medewerkers en partners samenwerkt aan een duurzame toekomst in economische, ecologische en sociale zin. De HU gaat daarbij uit van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, die zich richten op thema’s als bestrijding van armoede, honger en klimaatverandering; stimuleren van vrede, gezondheid en welzijn, goed onderwijs, gelijke rechten, mensenrechten, schoon water, schone energie, werkgelegenheid, circulaire economie, duurzame stad, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ecologische duurzaamheid (gezonde natuur onder en boven water). 

 

Het samenbrengen van HU-activiteiten werd gevierd met een symposium en een open podium route, waarbij bezoekers konden kennismaken met onder andere projecten over armoedebestrijding, inclusie en vitaliteit, en met innovatieplekken als de HU-Techlabs en het Selficient-huis.