Hoe kan uitwisseling van data in een productieketen de circulaire prestaties verbeteren?

Circulaire economie wordt steeds belangrijker. Het overstappen naar circulaire bedrijfsvoering is echter een enorme uitdaging. Want hoe voer je dit goed in? En hoe kan je de processen richting circulariteit nu goed verbeteren? Eén belangrijk element dat kan helpen om circulaire prestaties te verbeteren en te versnellen is uitwisseling van productdata door en tussen bedrijven in (productie)ketens. Maar hoe wordt deze informatie nu uitgewisseld en hoe kan de uitwisseling van deze data verbeterd worden? Dat is waar Pascal Sluiter in zijn startende promotieonderzoek naar gaat kijken.

Veel bedrijven zijn al bezig met circulariteit en zoeken de samenwerking met elkaar om de circulaire prestaties te verbeteren. Echter wanneer het over het delen van data gaat, wordt de samenwerking lastiger. In sommige gevallen willen bedrijven hun product data niet delen, omdat zij  productdata zien als hun intellectuele eigendom. Het delen van de data wordt gezien als risico om concurrentievoordeel te verliezen. In andere gevallen kunnen bedrijven de productdata niet delen omdat ze niet weet hoe ze dit op een goede en veilige manier kunnen organiseren. ‘Hier ligt mijn uitdaging om te kijken naar wat er voor zorgt dat bedrijven wel productdata willen én kunnen delen en daarmee hun circulaire prestaties verbeteren’, aldus Pascal Sluiter.  

Het belang van onderzoek naar data uitwisseling in de keten

‘Huidig onderzoek naar dit onderwerp is momenteel nog vrij abstract. In mijn onderzoek wil ik daarom met bedrijven uit de bouw- en maakindustrie concreet gaan kijken wat er nodig is om data uitwisseling van productdata wel voor elkaar te krijgen. Daarbij kijk ik naar uitwisseling binnen de gehele keten. Van grondstof tot eindconsument. Wat vindt elke schakel belangrijk in die keten als het gaat om uitwisseling van productdata? Welke belangen spelen er en hoe kan je ervoor zorgen dat organisaties het vertrouwen voelen om te delen en de gedeelde data daarin van goede kwaliteit blijft? Hoe dit hele proces nu verloopt en hoe dit verbetert kan worden wil ik in mijn onderzoek gaan bekijken’, aldus Sluiter.

"Wat zorgt ervoor dat productdata circuleert, zodat de circulaire prestatie excelleert? dat staat centraal in mijn onderzoek"

Pascal Sluiter

Beoogde resultaten

‘Ook wil ik gaan kijken hoe dit kan worden opgeschaald’, vertelt Sluiter. Nu vindt uitwisseling van data vaak plaats tussen twee opeenvolgende schakels in de keten, terwijl de beschikbare data ook interessant kan zijn voor andere schakels in diezelfde keten of buiten de keten. Uiteindelijk hoop ik met mijn onderzoek iets te kunnen ontwikkelen dat kan helpen om de bewustwording rondom data uitwisseling te vergroten en drempels en risico’s voor het uitwisselen van data kan verkleinen, zodat er sneller en betere afspraken gemaakt kunnen worden door organisaties. Met als uiteindelijk doel een bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie’. Daarbij kijkt Sluiter niet alleen naar stroomschema’s, systemen, raamwerken en tools die dat kunnen ondersteunen, maar juist ook naar het besluitvormingsproces.

Meer weten?

Het onderzoek is een spin-off van een eerder project dat kijkt naar de overstap naar circulaire business modellen. Pascal Sluiter wordt tijdens zijn promotie begeleidt door HU lector Pascal Ravesteijn van lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen en twee assistent-professoren van TU Eindhoven namelijk Alex Alblas en Néomie Raassens.

Neem contact op met Pascal Sluiter en houdt deze projectpagina in de gaten voor tussentijdse resultaten uit zijn onderzoek.

Deel dit artikel