Data governance als accelerator voor circulariteit

Wat zorgt dat product data circuleert, zodat de circulaire prestaties van een waardeketen verbetert? Afspraken over omgang met data tussen organisaties biedt een mogelijke oplossing. Dit project onderzoekt de effectiviteit van deze afspraken op de circulaire prestaties van een waardeketen.

Doel

Het doel van dit project is om het delen van product data gedurende de productlevenscyclus te verbeteren door het inrichten data governance tussen organisaties waardoor de circulaire prestatie van een waardeketen wordt verbeterd.

Resultaten

  • Data governance raamwerk voor waardeketens welke de uitwisseling van product data stimuleert.
  • Bewustzijn binnen organisaties over het belang van het delen van product data om de circulaire prestaties te verbeteren. 

Looptijd

01 september 2022 - 31 augustus 2026

Aanpak

Het project bestaat uit drie deelstudies:

  1. Multiple case study – Relatie delen product data en circulariteit
  2. Multiple case study – Invloed data governance op delen product data
  3. Survey – Valideren resultaten deelstudie 1 en 2

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Pascal Sluiter

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen