Handvatten ontwikkeld voor effectieve leerwerktrajecten statushouders

Voor vluchtelingen met een Nederlandse verblijfsvergunning kan het een flinke uitdaging zijn om passend werk te vinden, zeker in onze snel veranderende arbeidsmarkt. Leerwerktrajecten voor deze statushouders kunnen uitkomst bieden. Vooral in tekortsectoren op de arbeidsmarkt (techniek, zorg, onderwijs, logistiek, bouw) liggen veel kansen. 

Bron: Babet Hogervorst

Leendert de Bell, lector voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen en senior onderzoeker Linda Bakker, ontwikkelden samen met Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, VluchtelingenWerk Nederland en Adviesbureau Berenschot handvatten voor het opzetten en structureel inbedden van nieuwe leerwerktrajecten voor statushouders.

Whitepaper ‘Werk maken van werk’

De missie-gedreven aanpak voor het opzetten van leerwerktrajecten voor statushouders is uitgewerkt in een whitepaper: ‘Werk maken van werk’. Het organiseren van effectieve leerwerktrajecten voor statushouders vraagt om samenwerking van publieke, private en maatschappelijke partijen met een helder, gezamenlijk doel. Waarbij de rollen en het gemeenschappelijk belang voor alle partijen duidelijk zijn. Daarnaast is ook een gezamenlijke investering in inzet, tijd en middelen noodzakelijk om dit doel te bereiken. 

Maatwerk

Tijdens een bijeenkomst op 10 maart 2022 gingen zo’n vijftig betrokken professionals (werkgevers, overheid, opleidingscentra, taalopleiders en expertisepartners) aan de slag met het speciaal ontwikkelde canvas, dat op een overzichtelijke manier inzicht geeft in de belangrijkste onderdelen van een leerwerktraject voor statushouders. 

Hoe meer maatwerk nodig is, hoe complexer de inrichting en uitvoering van leerwerktrajecten voor statushouders wordt. Het canvas helpt om de rollen in kaart te brengen die bij de opeenvolgende stappen in het proces nodig zijn en welke partijen de benodigde middelen kunnen inbrengen. “Een nuttige praatplaat die het gesprek richting geeft over wat nodig is bij het organiseren van een leerwerktraject voor statushouders”, aldus één van de deelnemende professionals. 

Heldere verwachtingen bij kandidaat én werkgever

De bijeenkomst resulteerde in waardevolle inzichten voor de praktijk. Allereerst is een zorgvuldige werving en selectie procedure van groot belang: samen met statushouders bekijken welk beroep bij ze past en heldere verwachtingen scheppen zodat ze weten wat hen te wachten staat. 

Daarnaast kwam ook duidelijk naar voren dat de werkgever vanaf het begin al betrokken moet worden. Dit is nodig voor duurzame plaatsing en daarom een belangrijk onderdeel van het leerwerktraject. Verder is het noodzakelijk om ook de werkgevers zelf te trainen en te begeleiden, onder andere ten aanzien van inclusie op de werkvloer, ook na afloop van het traject. 
“Werkgevers zitten vaak met vragen. Het is belangrijk dat ze hiermee ergens terecht kunnen. Bijvoorbeeld bij een ‘buddy’ op de werkvloer die zowel aanspreekpunt is voor de kandidaat als voor de werkgever”, aldus één van de aanwezige werkgevers.

De deelnemers zijn geïnspireerd door de bijeenkomst en het whitepaper en geven aan in hun dagelijkse werk er mee aan de slag te gaan. ‘‘Als we dit met zijn allen willen, dan kan het gewoon’’, aldus één van de aanwezige werkgevers.

Deel dit artikel