‘Gecijferdheid is een basisvaardigheid, maar ook een ondergeschoven kindje’

Hoe gecijferd ben jij? Hoe snel lees jij diagrammen en excelsheets? Heb je moeite om de bijsluiter van je medicijn te begrijpen? Of vind je het lastig om de infographics over het klimaat op NU.nl te snappen? Cijfers zijn niet weg te denken uit ons leven. Begrip van cijfers is belangrijk om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Om aandacht te vragen voor gecijferdheid wordt op 31 maart de conferentie Gecijferdheid telt mee! georganiseerd.

Leraar voor digischerm met staafdiagram

2,1 miljoen mensen in Nederland boven de 16 heeft moeite met rekenen; dat zijn er meer dan de 1,9 miljoen mensen die (ook) moeite hebben met taal.  Als onderzoeker bij het lectoraat Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals werkt Rosa Alberto op nationaal en Europees niveau aan de bewustwording rond gecijferdheid. Ze ontwikkelt onder andere handvatten om te kunnen groeien in gecijferdheid; een essentiële maar onderbelichte basisvaardigheid in Nederland. Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het lectoraat financiële steun gekregen voor het onderzoeks- en ontwikkelproject Gecijferdheid als Basisvaardigheid in samenwerking met de Universiteit Utrecht en CINOP . 

Weinig zelfvertrouwen

“Het belang van gecijferdheid wordt steeds meer onderkend”, vertelt Alberto. “Maar we hebben nog een lange weg te gaan in Nederland. Voor lezen en schrijven is er veel aandacht; gecijferdheid is daarbij vergeleken een ondergeschoven kindje. En dat is jammer, want de tijd waarin we leven vraagt veel van onze gecijferde vaardigheden. Volwassenen terugkrijgen in het onderwijs is niet makkelijk en zeker niet op dit vlak. Veel mensen missen het zelfvertrouwen; denken dat ze nooit bepaalde cijfervaardigheden onder de knie zullen krijgen. Gecijferdheid is meer dan kunnen tellen en rekenen; het is het omgaan met getallen in allerlei verschillende vormen, dus cijfers in context plaatsen, interpreteren en kunnen toepassen. Wat je denkt dat je kunt en wat je daadwerkelijk kan ligt soms mijlenver uit elkaar. Er is gerichte aandacht nodig om mensen daarin te laten groeien.”

Dag van de Gecijferdheid

“Ook dit jaar organiseren we weer een conferentie op de Dag van de Gecijferdheid op 31 maart. Die dag is er veel aandacht voor hoe we gecijferdheid structureel op de agenda krijgen bij onder andere beleidsmakers en docenten binnen het onderwijs, de volwasseneneducatie, en het sociaal domein.”

“We hebben materialen ontwikkeld die kunnen worden ingezet om volwassenen te ondersteunen bij hun groei in gecijferdheid; maar we zijn nog niet zover dat dit breed wordt ingezet en gezien. Het is van belang de opgedane inzichten opvolging krijgen. Internationaal gebeurt er veel op dit thema, en we leren van de toepassingen en trajecten die in andere landen zijn uitgezet. Daar kan Nederland echt nog veel van leren. De wereld om ons heen verandert zo snel; gecijferd zijn is voor iedereen belangrijk om mee te kunnen blijven doen.”

Je bent van harte welkom op de Conferentie Gecijferdheid telt mee! op 31 maart a.s. Je kan hier meer informatie vinden of je aanmelden.

 

Deel dit artikel