Energiecoaches krijgen training effectief adviseren bij zorgen over energiekosten

Energiecoaches van Energiebox krijgen steeds vaker te maken met mensen die worstelen met het betalen van de energierekening vanwege stijgende energieprijzen. Samen met het lectoraat Co-Design ontwikkelde het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van Hogeschool Utrecht een training om de coaches te helpen met het effectiever adviseren van kwetsbare doelgroepen.

De Energiebox is in 2014 gestart door Milieu Adviesbureau JMA, de gemeente Utrecht en de woningcorporaties Mitros en Portaal. Het project werd opgericht om het energieverbruik van bewoners te verminderen. De Energiebox bestaat uit een adviesgesprek, een adviesrapport en een doos met energiebesparende producten. Vooral bewoners in een slecht geïsoleerd huis, met een hoge energierekening en/of een lager inkomen lopen verhoogd risico op energiearmoede. 

Geldzorgen en (chronische) stress hebben bij iedereen een ander effect, maar het heeft zeker invloed op hoe we als mens functioneren. Uit onderzoeken en ervaringen van onder meer het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht blijkt dat een aantal aandachtspunten de energiecoaches kan helpen bij het effectiever voeren van gesprekken met deze bewoners. Deze aandachtspunten zijn nu opgenomen in een training.

De aandachtspunten

Allereerst is het belangrijk dat mensen vertrouwen hebben in de coach en in Energiebox. Het advies wordt eerder opgevolgd als het onafhankelijk en zonder oordeel wordt gebracht. Als er weerstand is bij de bewoner, bijvoorbeeld tegen verandering, dan is het erkennen van deze weerstand prettig voor de bewoner. Ook essentieel is het helpen van bewoners bij het opstellen van eigen, concrete doelen en begrip tonen voor de situatie. Het is belangrijk dat de bewoners in de regie blijven. Tot slot worden bewoners beter geholpen door naar hen te luisteren in plaats van meteen te adviseren.

Goede ervaringen

Energiecoaches die actief zijn in Utrecht, Ede, Tilburg, Barendrecht, Capelle, Albrandswaard en Ridderkerk namen deel aan de training. Deze momenten van intervisie blijken als erg vruchtbaar te worden ervaren zijn en krijgen dan ook vervolg door Energiebox. “Door de training ben ik meer alert op de omstandigheden van bewoners”, aldus een van de coaches. En een ander: “De neuzen staan allemaal dezelfde kant op merk ik na deze verdiepende training. Door de kracht van collega’s te benutten, worden we beter.”

Sociale kaart en visualisatie

Bij de coaches blijkt ook behoefte te zijn aan een ‘sociale kaart’ per gemeente, die de energiecoaches gaat helpen om – waar wenselijk - goed door te verwijzen naar andere instanties die kunnen helpen bij onderwerpen als financiën, administratie en sociaal maatschappelijke achterstanden.

Voor gesprekken met bewoners die de Nederlandse taal nog niet volledig machtig zijn worden manieren onderzocht die voor de coach en bewoner werken, zodat de adviesgesprekken meer kunnen bijdragen. Te denken valt aan het visualiseren van het advies.

Meer weten?

De training werd door het Centre of expertise Smart Sustainable Cities en het lectoraat Co-design van Hogeschool Utrecht ontwikkeld in het kader van het project ENPOR. Voor meer informatie over deze training en ENPOR kunt u contact opnemen met Lenneke Kok.

Bron: Smart Sustainable Cities

Deel dit artikel