Eerste lichting HU pabo sportklas studeert af

Op 11 oktober studeerde de eerste HU lichting met 15 studenten van de pabo sportklas af. Deze studenten hebben nu zowel een pabo diploma als de bevoegdheid vakspecialist bewegingsonderwijs. Deze dubbele bevoegdheid betekent voor de studenten dat zij kunnen les geven in twee vakken en helpt basisscholen die kampen met personeelstekorten.

De opleiding bewegingsonderwijs heeft net als andere vakspecialisaties last van personeelstekorten, met als gevolg dat leerlingen nu vaak te weinig bewegen. De Gezondheidsraad schrijft voor dat scholieren elke dag minstens een uur 'matig intensief' moeten bewegen, zoals wandelen, fietsen of buiten spelen. Zo'n 45 procent van de kinderen haalt dat niet. “We merken dat er veel aandacht is voor meer bewegen in de klas maar er nog weinig mee gedaan wordt. Naast het feit dat bewegen goed is voor de kinderen heeft het ook een positieve invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling. Met deze opleiding kunnen ze beweging veel meer gaan integreren in de klas”, zegt Jeanet Visser, docent bewegingsonderwijs.

Bewegen en leren combineren

De sportklasstudenten kunnen als leerkracht bewegingsactiviteiten inzetten in allerlei contexten, zoals bijvoorbeeld op het schoolplein, in het klaslokaal en op sportdagen. Je kunt bijvoorbeeld ook tafels leren terwijl je een bal naar elkaar gooit. Op deze manier combineer je kennis leren met bewegen en creëer je ook buiten de gymles meer beweging.
“De belangrijkste voorwaarde om kinderen iets te leren is dat ze er plezier aan beleven. Onze sportklasstudenten hebben geleerd te kijken naar wat kinderen nodig hebben en daar hun bewegingsactiviteiten op aan te passen“, zegt Jeanet Visser, docent bewegingsonderwijs. Jeanet Visser is samen met docent Marco van Soest bedenker van de sportklas.  

Win-win voor de student

Met de reguliere pabo opleiding ben je alleen bevoegd om gymles te geven aan groep 1 en 2. Met de sportklasopleiding kun je aan alle groepen op de basisschool lesgeven. De studenten volgen de reguliere pabo vakken en daarnaast zijn er extra lessen over bewegen, gezondheid en sport. Tijdens open dagen wordt ook vaak de vraag gesteld of je super sportief moet zijn voor deze opleiding. “ Dit hoeft niet, het gaat erom dat je er plezier in hebt en dat je de activiteiten goed kunt overbrengen in de les, zegt Marco van Soest, docent bewegingsonderwijs.

"Studenten leren met de sportklas vanuit meerdere perspectieven naar de kinderen te kijken. Dit geeft hen de mogelijkheid om meer van ze te zien dan alleen het gedrag in de klas. Het stelt hen in staat beter in de spelen op de behoefte van de leerling. Studenten geven aan het leuk te vinden om tijdens de opleiding veel in de gymzaal bezig te zijn. We merken dat ze hier met elkaar veel plezier aan hebben beleefd de afgelopen vier jaar", zegt Marco van Soest. 

Wil jij meer weten over de sportklas? Neem dan een kijkje op de opleidingspagina

 

Deel dit artikel