Regisseren van Risico en Verandering bij werken in gedwongen kader

Werk jij met mensen van wie het gedrag zo’n risico vormt dat de overheid moet ingrijpen? Zet je je in om de veiligheid van cliënten en hun omgeving te verbeteren, ook al kiezen ze daar zelf niet altijd voor? Dan is de mastermodule Regisseren van Risico en Verandering bij werken in gedwongen kader wat voor jou. Deze mastermodule is onderdeel van Master Forensisch Sociale Professional.

Cursus Regisseren van risico en verandering: voorbeeld van een lessituatie

Tijdens de module ga jij je vakkennis verdiepen en professioneel handelen versterken. Thema's die aan bod komen zijn de kenmerken van werken in een gedwongen kader, het opbouwen en onderhouden van een effectieve werkalliantie en risicobeheersing. Allerlei situaties komen daarbij aan bod. Van huiselijke geweld tot kindermishandeling en van ambulante begeleiding tot intramurale zorg.  Het onderzoek dat je tijdens deze module uitvoert, is het vervolg van het onderzoek dat je in de module Verantwoord beslissen als forensisch sociale professional hebt opgezet. Om die reden dienen deze modules samen te worden gevolgd.

Handig om te weten

Start n.t.b.
Lesdata Vrijdag 9.30 - 16.30 uur
Studie-investering 20 uur per week (inclusief lesdagen)
Deelnemers Deelnemers sluiten aan bij de lessen tijdens de master Forensisch sociale professional
Locatie Padualaan 101 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (280 uur)
Prijsinformatie

Neem voor informatie over de kosten contact op met de opleiding.

 

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Heb jij een hbo-diploma in een relevante vooropleiding en minimaal drie jaar ervaring in een relevante functie op het gebied van het gedwongen kader? Dan biedt de mastermodule Regisseren van Risico en Verandering bij werken in gedwongen kader jou de mogelijkheid om je vakkennis en vaardigheden verder te professionaliseren.

Tijdens de mastermodule staat het vinden van een goede balans tussen het beheersen van risico's, het aanzetten tot verandering en het werken aan herstel centraal. Zowel bij ambulante begeleiding als in een intramurale setting. Het versterken van de zelfregie van de cliënt en zijn sociale netwerk is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Net als het opbouwen van een effectieve werkalliantie met cliënten die zich verzetten tegen bemoeienis van buiten.

Je krijgt les op verschillende manieren, bijvoorbeeld via klassikale bijeenkomsten en (begeleide) leerteams. Lesmateriaal bieden we gedeeltelijk digitaal aan.

Tijdens de mastermodule Regisseren van Risico en Verandering bij werken in gedwongen kader ga jij je professionaliseren.

Je verdiept je in:

 • Kennis over risicobeheersing en het afbouwen van risicovol gedrag
 • Het onderbouwen van besluiten bij ingewikkelde casuïstiek
 • Methoden voor het signaleren en beheersen van risico's
 • Het werken vanuit domeinspecifieke professionele waarden
 • Kennis over het proces van het nemen van besluiten

Toelating

Je hebt:

 • Een hbo-diploma van een relevante vooropleiding
 • Minimaal drie jaar ervaring in een relevante functie op het gebied van het gedwongen kader
 • In een intakegesprek beoordelen we of je aan de toegangseisen voldoet.

Docenten

Onze docenten hebben hun sporen verdiend in de praktijk en de academische wereld. Stuk voor stuk zijn zij gerenommeerde professionals met ieder een eigen specialisatie. Doordat ze uit de beroepspraktijk komen, weten ze wat er speelt.

Jacqueline Bosker

Dr. Jacqueline Bosker

Lector Werken in justitieel kader bij Kenniscentrum Sociale Innovatie bij Hogeschool Utrecht

Tijdens haar carrière heeft Jacqueline zich verdiept in verschillende facetten van veiligheidsregie.

Haar specialisaties zijn:

-risicotaxatie
-gestructureerd beslissen
-afbouw delinquent gedrag
-reclassering
-methoden en technieken van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Annelies Sturm

Annelies Sturm

Docent/onderzoeker

Annelies Sturm is onderzoeker bij het lectoraat Werken in Justitieel Kader en hogeschooldocent bij de opleidingen Social Work en de master Forensisch Sociaal Professional.

Daarnaast is zij vergevorderd met haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van de werkalliantie tijdens het reclasseringstoezicht. De wijze waarop de  werkalliantie tussen client en professional in de loop van het toezicht verandert wordt in dit promotieonderzoek bestudeerd in samenhang met de rol van de professional.

Marie-José Geenen, hogeschooldocent mastermodule Begeleiden van leerprocessen in een organisatie, Hogeschool Utrecht

Dr. Marie-José Geenen

Onderzoeker | docent

Marie-José Geenen maakt zich als supervisor, docent en onderzoeker hard voor reflectieve professionaliteit. Zij is auteur van handboeken over reflecteren voor professionals en professionals in opleiding.

Marie-José is opgeleid in de andragologie en is in 2014 gepromoveerd in de criminologie op een onderzoek naar de pedagogische alliantie tussen groepsleiders en jongens in een JJI. Daarnaast heeft zij ook onderzoek gedaan naar het stoppen van criminaliteit bij jongeren.

Na deze opleiding

Na het volgen van deze cursus krijg je een certificaat met vermelding van de studielast. Deze cursus staat voor 280 studie-investeringsuren.

Na het volgen van deze module kun je beslissingen nemen over risico en verandering in complexe situaties waarin tegenstrijdige belangen spelen en waarden en doelen van professionals en cliënten uiteen lopen.

Na afronding van de module kun je binnen jouw organisatie complexe casussen begeleiden. Je functioneert adequaat en deskundig in complexe samenwerkingsverbanden en draagt bij aan het signaleren, vertalen en oplossen van problemen in je beroepspraktijk.

De mastermodule Regisseren van Risico en Verandering bij werken in gedwongen kader maakt deel uit van de masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Na deze module kun je verder gaan met het volgen van een van de andere modules of met de hele master Forensisch Sociale Professional.

Overige informatie

Neem contact op met de opleiding voor meer informatie over de kosten van deze mastermodule.

Om de mastermodule te volgen heb je drie jaar relevante werkervaring nodig. Natuurlijk werk je op dit moment ook in een relevante functie op het gebied van het gedwongen kader, zodat je de opdrachten in de module direct kunt toepassen in jouw beroepspraktijk.

Waarom Regisseren van Risico en Verandering bij werken in gedongen kader bij de HU?

 • Uniek in Nederland

  De module maakt deel uit van de master Forensisch Sociale Professional: de enige master die zich specifiek richt op het werken in het forensisch sociale werkveld.

 • Mix van leervormen

  Je volgt zowel klassikaal onderwijs als onderwijs in leerteams met cursisten van verschillende organisaties.

 • Veel kennisuitwisseling

  Je krijg les van docenten met grote kennis van en ervaring in het werkveld. En je kunt kennis uitwisselen onderzoekslectoraten van de HU: Jeugd, Werken in justitieel kader, Analyse van sociale veiligheid.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Certificering

Deze opleiding is geaccrediteerd door SKJeugd en door Registerplein - Register voor Sociaal Professionals.

Logo SKJ Kwaliteitsregister Jeugd
Logo Registerplein
Interieur gebouw Hogeschool Utrecht Padualaan 99, bibliotheek

Interesse in de opleiding Regisseren van Risico en Verandering: werken in gedwongen kader?

Vragen over de opleiding?

Volg ons