Verantwoord beslissen in de forensisch sociale beroepspraktijk

Als professional in het forensisch sociaal werkveld neem je beslissingen die fors kunnen ingrijpen op het leven van je cliënt en hun sociale omgeving. Met de module Verantwoord beslissen kun je beslissingen met de nieuwste wetenschappelijke kennis onderbouwen. Deze mastermodule is onderdeel van Master Forensisch Sociale Professional.

In deze mastermodule staan de formele beslissingen centraal die je als professional moet nemen bij de start en gedurende het traject dat je met de cliënt doorloopt. Je zet de schijnwerper op jouw eigen handelen en werkplek. Daarmee is de module interessant en relevant voor professionals in de jeugdzorg, het (jeugd)gevangeniswezen, forensische psychiatrie, (jeugd)reclassering, kinderbescherming, specifieke functies bij de politie of gemeentelijk veiligheidsbeleid en andere functies waarbij cliëntencontact in gedwongen kader plaatsvindt.

Onderdeel van deze module is het opstarten van een eigen onderzoek. Dit onderzoek wordt vervolgd in de module Regisseren van risico en verandering. Om die reden wordt aanbevolen beide modules achter elkaar te volgen.

Handig om te weten

Start n.t.b.
Lesdata 12 weken op vrijdag
Studie-investering 20 uur per week (inclusief colleges)
Deelnemers Deelnemers sluiten aan bij de lessen tijdens de master Forensisch sociale professional
Locatie Padualaan 101 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (280 uur)
Prijsinformatie

Neem voor prijsinformatie contact op met de opleiding.

 

Bekijk de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De mastermodule bestaat uit 10 lesbijeenkomsten. In grote lijnen worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • sociaalpsychologische inzichten over beslissen;
 • ontwikkelen en afbouwen van antisociaal gedrag en kindermishandeling;
 • inschatten van veiligheidsrisico’s.

Tijdens de mastermodule krijg je ’s ochtends klassikaal onderwijs. Daarbij deel je ook jouw praktijkervaring met de andere deelnemers. In de middag ga je in leerteams met opdrachten aan de slag. De module wordt afgesloten met een kennistoets en een onderzoeksplan.

 • Je leert sociaal psychologische kennis over beslissingen toepassen op beslisprocessen in een complexe casus en een kritische analyse maken van beslisprocessen.
 • Je kunt practice-based en evidence-based kennis over risicobeheersing en afbouw van antisociaal gedrag aan elkaar relateren en op grond daarvan een onderbouwd besluit nemen.
 • Je ontwikkelt je vaardigheden voor onderzoekend vermogen en reflectievermogen. Dit houdt onder meer in dat je een kritische houding ontwikkelt over jouw eigen functioneren, de beroepspraktijk en wetenschappelijke kennis.

Toelating

Om de mastermodule Verantwoord beslissen in de forensisch sociale beroepspraktijk te volgen heb je een afgeronde hbo- of wo-opleiding nodig plus minimaal drie jaar werkervaring in het forensisch sociaal werkveld op hbo- of wo-niveau. Toelating vindt plaats op basis van je curriculum vitae en een intakegesprek.

Docenten

De bijeenkomsten worden verzorgd door (gast)docenten met zowel kennis van de praktijk van het forensisch sociaal werkveld als onderzoek en onderwijs. Hierdoor sluit de inhoud steeds naadloos aan op de complexe vraagstukken uit de hedendaagse beroepspraktijk. Inhoudelijk is de opleiding nauw verbonden met de lectoraten Werken en justitieel kader en Kennisanalyse Sociale Veiligheid van Hogeschool Utrecht en mede daardoor van hoog niveau.

Jacqueline Bosker

Dr. Jacqueline Bosker

Lector | docent

Jacqueline Bosker is lector Werken in justitieel kader van Hogeschool Utrecht.

Haar deskundigheid ligt op de volgende terreinen:

-risicotaxatie
-gestructureerd beslissen
-afbouw delinquent gedrag
-reclassering
-methoden en technieken van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Lianne Kleijer-Kool

Dr. Lianne Kleijer-Kool

Onderzoeker | docent

Lianne Kleijer-Kool is senior onderzoeker en projectleider bij de lectoraten Werken in justitieel kader en Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Daarnaast is ze afstudeercoördinator van de Master Forensisch Sociale Professional en tevens hogeschoolhoofddocent bij het Instituut voor Veiligheid.

Ze is criminoloog en cultureel antropoloog met een passie voor onderzoek naar veiligheidsvraagstukken in complexe omgevingen, zeker rondom gevoelige thema’s. Ze promoveerde op een studie naar politiewerk in de multiculturele samenleving. Zij werkte eerder bij Universiteit Utrecht, Hogeschool Windesheim en Twynstra Gudde.

Lianne richt zich op complexe fenomenen, gefundeerd professioneel handelen, samenwerking en verandering in het brede sociale veiligheidsdomein, zoals politie, reclassering, openbaar ministerie, gevangeniswezen, gemeenten. In haar verschillende functies binnen Hogeschool Utrecht zoekt zij de waardevolle verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk.

Haar deskundigheid ligt op de volgende terreinen:
- Culturele criminologie
- Politiesociologie
- Sociale veiligheid

Andrea Donker

Dr. Andrea Donker

Lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie bij Hogeschool Utrecht

Andrea is een echte deskundige als het aankomt op sociale veiligheid. Een greep uit haar expertise:

-ontwikkelings- en levensloopcriminologie
-jeugdcriminologie
-rechtspsychologie
-biocriminologie
-preventie en interventie
-jeugdcriminaliteit
-verklaringen van crimineel gedrag
-werkalliantie in gedwongen kader
-persoonsgebonden aanpak delinquenten
-voedselonzekerheid als criminogene risicofactor
-onderzoeksmethodologie

Marie-José Geenen, hogeschooldocent mastermodule Begeleiden van leerprocessen in een organisatie, Hogeschool Utrecht

Dr. Marie-José Geenen

Onderzoeker | docent

Marie-José Geenen maakt zich als supervisor, docent en onderzoeker hard voor reflectieve professionaliteit. Zij is auteur van handboeken over reflecteren voor professionals en professionals in opleiding.

Marie-José is opgeleid in de andragologie en is in 2014 gepromoveerd in de criminologie op een onderzoek naar de pedagogische alliantie tussen groepsleiders en jongens in een JJI. Daarnaast heeft zij ook onderzoek gedaan naar het stoppen van criminaliteit bij jongeren.

Dr. Vivienne de Vogel

Lector | docent

Vivienne is Lector bij het lectoraat Werken in justitieel kader van Hogeschool Utrecht.

Vivienne de Vogel is psychologe en werkt sinds 1998 in de forensische zorg. Naast haar benoeming als lector is zij werkzaam als onderzoeker bij De Forensische Zorgspecialisten (DFZS). Zij is gepromoveerd op onderzoek naar risicotaxatie-instrumenten in de forensische zorg. Daarnaast heeft zij kennis van genderverschillen in de forensische zorg, victimisatie, psychopathie, behandelevaluatie, recidive en incidenten tijdens de behandeling. Ze publiceerde over haar werk meer dan 100 artikelen en hoofdstukken in boeken. Ook schreef ze het boek ‘Geweld door vrouwen,  Motieven en verklaringen’ uitgegeven door Boom Psychologie en Psychiatrie dat bestemd is voor het algemeen publiek.

Vivienne is de eerste auteur van de FAM (Female Additional Manual) voor risicotaxatie bij vrouwen en van de SAPROF (Structured Assesment of Protective Factors for violence risk). Verder is ze psychologe en hoofd van de afdeling Onderzoek bij de Forensische Zorgspecialisten. Haar onderzoek concentreert zich op:

-genderverschillen in de forensische psychiatrie
-risicotaxatie van gewelddadig gedrag
-beschermende factoren
-victimisatie
-psychopathie

Na deze opleiding

Wanneer je de mastermodule Verantwoord beslissen in de forensisch sociale beroepspraktijk succesvol hebt afgerond, ontvang je een certificaat van Hogeschool Utrecht. Wil je na deze module verder studeren? Volg dan de overige modules van de master Forensisch Sociale Professional.

Deze mastermodule is onderdeel van de Master Forensisch Sociale Professional. De master is door de NVAO geaccrediteerd en daarmee ook internationaal erkend. Wil je je na de cursus verder ontwikkelen? Dan is een volgende mastermodule of de gehele master een logische vervolgstap.

Overige informatie

Neem contact op met de opleiding voor meer informatie over de kosten.

In de mastermodule zijn theorie en praktijk direct aan elkaar gekoppeld. Dit maakt de studie bijzonder effectief en levert voordelen op voor jou en je organisatie. Om een wisselwerking te creëren tussen het toepassen van de verworven kennis in de praktijk en de inbreng van je kennis en ervaring tijdens de lessen, dien je minimaal drie jaar relevante werkervaring in een hbo- of wo-functie in het forensisch sociaal werkveld te hebben.

Na het afronden van deze mastermodule ontvang je een certificaat met vermelding van de studie-investering (280 uur) en een beschrijving van de inhoud van de module.

Waarom bij de HU

 • Uniek in Nederland

  Hogeschool Utrecht biedt als enige hogeschool beroepsgericht onderwijs op masterniveau aan specifiek gericht op de hbo- en wo-professional in het forensisch sociaal werkveld.

 • Les van experts

  Je krijgt les van (gast-) docenten die een gedegen ervaring hebben in de forensische praktijk en/of onderzoek hebben gedaan.

 • Directe vertaling in je werk

  Je leert om op basis van actuele (wetenschappelijke) kennis te acteren en innovatieve oplossingen te bedenken in je dagelijkse praktijk.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Certificering

Deze opleiding is geaccrediteerd door SKJeugd en door Registerplein - Register voor Sociaal Professionals.

Logo SKJ Kwaliteitsregister Jeugd
Logo Registerplein
Student aan het werk in de HU Bibliotheek

Interesse in de opleiding Verantwoord beslissen in de forensisch sociale beroepspraktijk?

Vragen over de opleiding?

Volg ons