De opleiding

De professionele masteropleiding pedagogiek in deeltijd werkt vanuit drie ecologische kernwaarden: meerstemmigheid, verbondenheid en complexiteit. Je verdiept je pedagogisch-, verbindend-, creatief-, leidinggevend- en onderzoekend vermogen. Er worden verschillende kennisgebieden bestudeerd. De kernwaarden, vermogens en kennisgebieden lopen als een rode draad door de opleiding.

Ik voel mij als iemand, die u aan uw kindertijd moet herinneren. Nee, niet alleen de uwe: aan alles, wat ooit kindertijd was. Want het gaat er om, herinneringen in u op te wekken, die niet de uwe zijn, die ouder zijn dan u. Verhoudingen moeten worden hersteld en samenhangen vernieuwd, die van ver voor uw tijd zijn. R.M. Rilke

Studenten met docent in overleg

Inhoud van de Master Pedagogiek

Tijdens deze professionele masteropleiding pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief word je uitgedaagd om een onderzoekende houding aan te nemen en vanuit een handelingsgerichte benadering een bijdrage te leveren aan ‘het goede kinderleven’. Het uitgangspunt van de opleiding is, dat alles met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt, het zogenaamde complexiteitsdenken.

In de oriëntatiefase ontwikkel je een stevig fundament als pedagoog. Deze fase legt de basis voor leeruitkomsten en eindkwalificaties die je aan het einde van de opleiding tot master pedagoog minimaal hoort te hebben. Dit doe je aan de hand van drie leerdomeinen van ieder 15 studiepunten (totaal 45 EC):

  • Ecologisch Pedagogische Performance
  • Ecologisch Pedagogisch Onderzoeken
  • Ecologisch Pedagogisch Creëren

De nadruk ligt hierbij op het verbinden en verdiepen van theorie, praktijk en persoon; drie voor de opleiding belangrijke facetten die horen bij je beroepshouding en in ieder leerdomein aan bod komen. Het gaat om een oriëntatie op visievorming en op positiebepaling als aankomend professionele master pedagoog vanuit een ecologisch perspectief. Je geeft zelf vorm aan de leerdomeinen aan de hand van leeruitkomsten, criteria en voor jou relevante pedagogische thema's.

De bedoeling van de oriëntatiefase is om te ontdekken waar je zelf als aankomend professionele master pedagoog voor staat. Je weet je te verbinden met een pedagogische visie, kunt die onderbouwen met relevante theorieën en weet dit te vertalen naar de praktijk (Ecologisch Pedagogische Performance). Het ontwikkelen van een onderzoekende houding (Ecologisch Pedagogisch Onderzoeken), en naast en met anderen beweging tot stand kunnen brengen (Ecologisch Pedagogisch Creëren).

In de afstudeerfase verdiep je jouw ecologisch pedagogische professionaliteit rond een actueel vraagstuk in de praktijk. Centraal staat de ontwikkeling en explicitering van het eigen pedagogisch ambacht. De afstudeerfase bestaat uit twee onderdelen, namelijk:

  • Ecologisch Pedagogische Professional (15 studiepunten)
  • Ecologisch Pedagogisch Project (30 studiepunten)

Je werkt aan jouw uitgekristalliseerde ecologisch pedagogische visie waarin kennis en praktische wijsheid bij elkaar komen. Deze ecologisch pedagogische visie wordt verbreed naar een pedagogisch werkveld en verdiept door theorie en praktijk (Ecologisch Pedagogisch Professional).

Binnen het Ecologisch Pedagogisch Project zet je een duurzame, betekenisvolle beweging in gang met (pedagogische) professionals, kinderen en/of jongeren en voor hen belangrijke anderen. Je gaat samen met het werkveld op zoek naar een ecologisch pedagogisch thema waarin belangen van kinderen en jongeren in de context voorop staan én dat van betekenis is voor de professional die jij wilt worden. Dit is de afstudeereenheid van de professionele masteropleiding pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief, waarin de doorgemaakte ontwikkeling in pedagogische vermogens, leeruitkomsten en eindkwalificaties op masterniveau getoond worden.

Docenten

Alle docenten/coaches aan de professionele masteropleiding pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief in deeltijd hebben ruime ervaring in verschillende pedagogische werkvelden zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, volwassenenonderwijs en jeugdhulp. Ze onderhouden nauwe banden met de praktijk en zijn betrokken bij  onderzoeksprojecten. Zo blijft de inhoud van de opleiding actueel.

Daryo Verouden

"Ik word uitgedaagd om op zoek te gaan naar waar ik word geraakt"

Daryo Verouden (28)
Saskia van der Veen

"Leerteam motiveert en inspireert"

Saskia van der Veen (35) Tweedejaars student
Edith Brink-Oostdijk, hbo-deeltijdopleiding Master Pedagogiek, Hogeschool Utrecht

"De opleiding sluit goed aan bij mijn interesses en geeft me eyeopeners. De vernieuwde denkwijzes neem ik mee in mijn werk. "

Edith Brink-Oostdijk (48)

Overige informatie

De professionele masteropleiding pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief is flexibel vormgegeven: je kunt starten in september, november en februari. De opleiding duurt 2 tot 2,5 jaar bij een studielast van 20 tot 24 uur.
Je neemt deel aan opleidingsdagen op de hogeschool, locatie Amersfoort: op woensdagen van 10.00u tot 20.15 uur. Daarnaast heb je leerteambijeenkomsten met een leerteamcoach en ongeveer 9 medestudenten. Het leerteam is het hart van de opleiding, de plek waar studenten en coaches samen ontwikkelingsgericht leren en reflecteren. Met de collega's in het leerteam ga je een commitment aan, daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan aanwezigheid, elkaar ondersteuning en feedback geven. Dit leerteam komt regelmatig met en zonder coach samen.

Tijdens de professionele masteropleiding pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief krijgt inhoudelijke verdieping gevarieerd vorm. Je neemt deel aan gezamenlijke bijeenkomsten,  contactmomenten tussen studenten en tussen studenten en docenten/coaches. Tijdens de opleidingsdag, in leerteams, in de praktijk en via een digitale leeromgeving.
De opleiding volgen zonder deelname aan een leerteam is niet mogelijk. Aanwezigheid tijdens de opleidingsdag wordt sterk aanbevolen. Bij beoordelingspresentaties geldt aanwezigheidsplicht. Conform de visie van de opleiding zijn studenten verantwoordelijk voor het eigen leerproces.

Je wordt toegelaten tot de professionele masteropleiding pedagogiek met een hbo-bachelorsdiploma op een verwant terrein, als pedagogiek, sociale agogiek of educatie. Minimaal twee jaar relevante werkervaring in een pedagogische of daaraan verwante sector strekt tot aanbeveling.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Schoolleiders PO kunnen de NVAO-geaccrediteerde Masteropleiding Pedagogiek gebruiken voor hun herregistratie. Een voorwaarde is dat de master behaald is na de meest recente herregistratiedatum. Een eventuele registratie als schoolleider PO kan door middel van het aanvragen van een individuele diplomawaardering via het Schoolleidersregister PO.

De opleiding is in het kader van herregistratie bij het SKJ geregistreerd met 2520.00 punten. ID nummer: SKJ202733.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je elk jaar ongeveer € 250 tot € 300 kwijt.

Vragen over de opleiding?