Carrièreperspectief

Ben je afgestudeerd? Dan krijg je de titel Master of Arts (MA).

Internationaal diploma supplement

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Het diploma Master of arts is gelijk aan een universitaire studie. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Studenten aan het werk in de klas

Arbeidsmarktpositie na Master Pedagogiek

Er is behoefte aan professionele master pedagogen die pedagogische dilemma’s vanuit meerdere perspectieven benaderen, op zoek naar kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Professionals die bijvoorbeeld in een wijk bijdragen aan ‘het goede kinderleven’ in de ingewikkelde wereld waarin kinderen en jongeren opgroeien.

Je kunt aan de slag als

  • leidinggevende of in een staffunctie in het pedagogisch werkveld, bijvoorbeeld in de jeugdhulp, het onderwijs of de kinderopvang
  • Beleidsmedewerker in een van deze sectoren
  • Docent in het hbo, bijvoorbeeld docent pedagogiek aan een lerarenopleiding basisonderwijs
  • Coach/begeleider van een onderwijsbegeleidingsdienst
  • Coach/opleider aan een opleidingsinstituut

Welke competenties ontwikkel je?

Na de Master Pedagogiek kun je:

  • Conceptueel nadenken over pedagogische dilemma's
  • Bijdragen aan verbinding tussen allerlei instellingen en betrokkenen in jeugdhulp en onderwijs
  • Vanuit een onderzoekende- en verbindende houding, kennis en ervaring inzetten bij (ingewikkelde) opvoedings- en onderwijsvraagstukken
  • Betekenisvolle bewegingen in gang zetten en ondersteunen of leiden binnen onderwijs en jeugdhulp
Shirley Bal

"Een verrijking van je leven"

Shirley Bal (35) Alumna master Pedagogiek

Vragen over de opleiding?