Carrièreperspectief

Wanneer je de master Forensisch Sociale Professional succesvol hebt afgerond, ontvang je een masterdiploma. Je mag de titel Master of Social Work voeren. De opleiding heeft het predicaat Topopleiding verworven in de Keuzegids masters 2019.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Forensisch Sociale Professional, carrièreperspectief

Arbeidsmarktpositie na Forensisch Sociale Professional

Met je masterdiploma op zak ben je een senior professional. Je weet van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld en in de wetenschap. Voor jouw organisatie kun je hier creatief en adequaat op inspringen. Dankzij jouw werkervaring kun jij de vertaling naar de beroepspraktijk maken. Een groot aantal van onze masterstudenten is betrokken bij innovatie binnen hun werk, begeleidt collega's bij hun verdere professionalisering of geeft trainingen. Hiermee lever je een bijdrage aan de verbetering van de forensisch sociale praktijk.

Je kunt aan de slag als

 • Senior-professional verantwoordelijk voor complexe casuïstiek
 • Projectleider bij innovatieprojecten
 • Coördinator veiligheidshuis in een grote gemeente
 • Trainer binnen de eigen organisatie
 • (Gast)docent hbo-bacheloropleidingen
 • (Trainee voor een) leidinggevende positie binnen je organisatie

Welke competenties ontwikkel je?

Na de master Forensisch Sociale Professional kun je:

 • Beslissingen nemen over een interventieplan gericht op het beheersen van risico’s en begeleiden van verandering in complexe casuïstiek met tegenstrijdige belangen en uiteenlopende waarden en doelen.
 • Het proces van risicobeheersing voor de omgeving en verandering van gedrag en/of omstandigheden van de cliënt (of het systeem) methodisch regisseren.
 • Sturing geven aan individuele en collectieve leerprocessen in de organisatie door het leren op de werkvloer te stimuleren en het management hierover te adviseren.
 • Netwerken voor professionele samenwerking rondom complexe casuïstiek regisseren, ook over de grenzen van de eigen organisatie heen.
 • Systematisch reflecteren over het eigen professionele handelen op verschillende niveaus.
 • Onderzoek gebruiken, met een kritische blik beoordelen en zelf onderzoek doen.

Meerwaarde voor werkgevers

Een Forensisch Sociale Professional op masterniveau heeft grote meerwaarde voor een organisatie in dit werkveld. Wil je weten wat dit voor jouw organisatie kan zijn?

Jacqueline Bosker

"Besluitvorming in de eigen praktijk verbeteren"

Jacqueline Bosker Lector en docent

Interesse in de Master Forensisch Sociale Professional?