Carrièreperspectief

Wanneer je de Master Forensisch Sociaal Professional succesvol hebt afgerond, ontvang je een masterdiploma. Je mag de titel Master of Social Work voeren. De opleiding heeft het predicaat Topopleiding verworven in de Keuzegids masters 2019.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Master Forensisch Sociale Professional, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Met je masterdiploma op zak ben je een senior professional. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld, en weet hoe je hier creatief en adequaat op kunt inspringen. Een groot aantal van onze masterstudenten begeleidt collega's bij hun verdere professionalisering, geeft trainingen of is betrokken bij innovatie. Hiermee lever je een bijdrage aan de verbetering van de forensisch sociale praktijk.

Je kunt aan de slag als:

 • Senior-professional verantwoordelijk voor complexe casuïstiek
 • Projectleider bij innovatieprojecten
 • Coördinator veiligheidshuis in een grote gemeente
 • Trainer binnen de eigen organisatie
 • (Gast)docent hbo-bacheloropleidingen

Na deze opleiding kun je:

 • Beslissingen nemen over een interventieplan gericht op het beheersen van risico’s en begeleiden van verandering, in complexe casuïstiek met tegenstrijdige belangen en uiteenlopende waarden en doelen.
 • Het proces van risicobeheersing voor de omgeving en verandering van gedrag en/of omstandigheden van de client (cq het -systeem) methodisch regisseren.
 • Sturing geven aan individuele en collectieve leerprocessen in de organisatie door het leren op de werkvloer te stimuleren en het management hierover te adviseren.
 • Netwerken voor professionele samenwerking rondom complexe casuistiek regisseren, ook over de grenzen van de eigen organisatie heen.
 • Systematisch reflecteren over het eigen professionele handelen op verschillende niveaus.
 • Onderzoek gebruiken, met een kritische blik beoordelen en zelf onderzoek doen.

 

Jacqueline Bosker

"Besluitvorming in de eigen praktijk verbeteren"

Jacqueline Bosker (50) Docent en lector

Interesse in de Master Forensisch Sociale Professional?