Toelating

Ben jij enthousiast over de deeltijdopleiding Management in de Zorg? Bekijk dan de toelatingseisen en kijk of jij aan de bachelor kan beginnen.

Instroomeisen Management in de Zorg

Om te kunnen starten met de deeltijd hbo-opleiding Management in de Zorg heb je een relevant mbo-diploma niveau 4 nodig.

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina over doorstuderen na mbo.

Heb je een havo- of vwo-diploma? Dan kan je beginnen aan de opleiding Management in de Zorg. Voor deze opleiding maakt het niet uit welk profiel je gekozen hebt.

Heb je een hbo- of wo-diploma in een relevante richting? Dan kun je starten met de deeltijdopleiding Management in de Zorg.

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan mag je deze opleiding ook volgen als je het 21+ toelatingsonderzoek haalt. Schrijf je in voor de opleiding via Studielink en meld je meteen aan voor het onderzoek.

Je bent minimaal 3 jaar werkzaam in de zorg of welzijnssector en beschikt over een coördinerende of leidinggevende functie ten behoeve van een (project)team. Dit team dient uit minimaal 6 leden te bestaan (inclusief jezelf).

Tijdens de flexibele deeltijdopleiding Management in de Zorg maak je opdrachten in en over de organisatie waar je werkzaam bent. De leeruitkomsten staan vast en jij kijkt zelf welke opdracht binnen de gegeven kaders passend is bij de organisatie en jouw persoonlijke ontwikkeldoelen. Het is daarom belangrijk dat je een werkplek hebt waarin je voldoende ruimte, tijd en begeleiding krijgt om deze opdrachten uit te voeren en waarin je vanuit jouw leidinggevende support krijgt voor de studie. Daarbij kan je denken aan het creëren van oefensituaties, mandaat voor het uitvoeren van opdrachten en feedback om jouw ontwikkeling te sturen.

Voordat je begint met opleiding, heb je een intakegesprek met de studieadviseur om de inhoud van de opleiding te bespreken. Samen bekijken jullie wat er nodig is om de opleiding succesvol te doorlopen, rekening houdend met je werk- en privésituatie en je kennisniveau. Ook wordt er gekeken of je een werkplek hebt en of deze geschikt is om de opleidingscompetenties te ontwikkelen.

Vragen over de opleiding?