De opleiding

Met de flexibele deeltijdopleiding Management in de Zorg volg je een volwaardige bacheloropleiding in drie jaar. Je ontwikkelt als manager in de zorg jouw persoonlijke en professionele identiteit en je leert om een verbinding te maken tussen jouw werkpraktijk in de zorgsector én relevante/ actuele theorie en onderzoek op dit gebied.

Management in de Zorg, tijdens de opleiding

Binnen de studie werk je aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling als leidinggevende binnen de zorg- of welzijnssector. Daarbij heb je oog voor de organisatie van zorg, werk je optimaal samen met je collega's en andere disciplines, ben je ondernemend, zet je veranderkracht in en werk je aan een gezonde bedrijfsvoering. Dat alles op hbo-bachelor niveau waarbij je leert om in jouw rol onderbouwd te handelen, met een onderzoekende en nieuwsgierige houding binnen de context van zorg en welzijn.

Inhoud van de opleiding Management in de Zorg

Binnen de opleiding Management in de Zorg staan een vijftal thema’s centraal:

  • Ondernemen
  • Organiseren
  • Veranderen
  • Ontwikkelen en verbinden
  • Leiden van jezelf en anderen

Vanaf het eerste jaar werk je aan jouw persoonlijke ontwikkeling binnen deze vijf thema’s. Daarmee kan je steeds meer onderbouwd en zelfverzekerd jouw rol als coordinator of leidinggevende in de gezondheidszorg en/ of welzijnssector uitvoeren. Daarnaast ontwikkel je algemene hbo competenties; denk aan analyseren, methodisch handelen, initiatief nemen, resultaatgericht werken, plannen en persoonlijke effectiviteit. Je ontwikkelt jezelf en werkt tegelijkertijd aan de kwaliteit van de dienstverlening in je eigen organisatie.

In de loop van de studie worden opdrachten steeds complexer. Er is naast analyse ook sprake van ontwerp en implementatie, meerdere perspectieven worden betrokken, de zelfstandigheid neemt toe en je verruimt je blik. Bij dit alles is een kritische reflectie op jouw eigen handelen voorwaardelijk. Je ontwikkelt een visie op jouw rol als manager in de zorg. Je begint met een positiebepaling van je eigen organisatie en de plaats van de manager daarin. Vervolgens leer je over leidinggeven aan individuen en het aansturen van teams.

In het derde jaar verdiep je je in het leidinggeven aan veranderingsprocessen; als manager geef je namelijk mede vorm aan het tactisch en strategisch beleid van je organisatie. Daarnaast werk je gericht aan een samenwerkingsvraagstuk binnen jouw organisatie en kijkt hoe je om kan gaan met tegengestelde belangen en diverse perspectieven.
In het laatste half jaar van je deeltijdopleiding ben je bezig met afstuderen. Het afstuderen bestaat uit twee delen: een praktijkgericht onderzoek en het persoonlijke en professioneel ontwikkelportfolio. In het portfolio toon je aan dat je bachelorniveau bezit.

Tijdens de opleiding leren we van en met elkaar. Alle studenten worden ingedeeld in een leerteam en je wordt begeleid door een leerteambegeleider. Leerteams worden zodoende samengesteld dat ze een zo groot mogelijke diversiteit aan studenten bevatten. Leerteams bieden de mogelijkheid om elkaar in de ontwikkeling te volgen, knelpunten te bespreken, je blik te vergroten en casussen vanuit de werkpraktijk te bespreken.

De Management in de Zorg docenten

De opleiding beschikt over een enthousiast team van docenten met veel ervaring binnen zorg, welzijn en het onderwijs. Docenten onderhouden nauwe banden met de praktijk zodat de inhoud van de opleiding actueel blijft.

Meer weten over deze opleiding?

Een eerste stap is het volgen van een online open avond. Tijdens de online open avond geven we uitgebreide informatie over de inhoud en opbouw van de opleiding. Daarnaast is er veel ruimte om vragen te stellen. Aanvullend kan je kan je per mail contact opnemen voor vragen over de opleiding.

Bezoek onze open avond-pagina voor meer informatie over de eerstvolgende gelegenheid.

Binnen de de flexibele deeltijd opleiding volg je een persoonlijke leerroute. Bij alle opdrachten staat jouw eigen werkpraktijk centraal zodat je een hoog leerrendement behaald en tegelijkertijd een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg binnen jouw instelling. Je doorloopt de opleiding standaard in 3 jaar, wij bieden daarnaast de mogelijkheid om in de opleiding te vertragen indien jouw persoonlijke omstandigheden daarom vragen.

Tijdens de flexibele deeltijdopleiding Management in de Zorg leer je niet alleen in de leerteams en individueel, maar ook in eigen werkpraktijk, en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een dringend studieadvies. Je kunt het advies gebruiken om door te stromen in de opleiding óf om te stoppen met de opleiding.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je ongeveer € 900 kwijt.

Vragen over de opleiding?