De opleiding

Met de deeltijd-hbo-opleiding Management in de Zorg volg je een volwaardige bacheloropleiding in drie jaar. Je leert om de verbinding te maken tussen onderzoek, beleid en de praktijk van de zorgsector.

Management in de Zorg, tijdens de opleiding

Bij deze opleiding volg je een persoonlijke leerroute. Kun je aantonen dat je bepaalde competenties al in de praktijk hebt geleerd? Dan kun je colleges overslaan en alleen de toets maken. In drukke tijden verlaag je je studietempo om het later weer aan te passen. Dit komt allemaal aan de orde tijdens je intakegesprek aan het begin van de opleiding.

Inhoud van de opleiding Management in de Zorg

Direct vanaf het eerste jaar werk je aan de competenties die je nodig hebt voor een leidinggevende of coördinerende functie in de gezondheidszorg en welzijnssector. Denk hierbij aan analyseren, methodisch handelen en initiatief nemen, maar ook resultaatgerichtheid, plannen en persoonlijke effectiviteit. Je scherpt je communicatievaardigheden aan en ontdekt hoe je klantwensen onderzoekt om ze vervolgens te gebruiken bij het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening in je eigen organisatie.

Leeruitkomsten

  • Organiseren
  • Veranderen en innoveren
  • Ontwikkelen en verbinden
  • Ondernemen
  • Leiden van jezelf en anderen

In de loop van de studie is er steeds meer aandacht voor de praktijk. Je begint met een positiebepaling van je eigen organisatie en de plaats van de manager daarin. Vervolgens leer je over leidinggeven aan individuen en het aansturen van teams. In het derde jaar verdiep je je in het leidinggeven aan veranderingsprocessen; als manager geef je namelijk mede vorm aan het tactisch en strategisch beleid van je organisatie.

In het laatste jaar van je deeltijdopleiding ben je bezig met afstuderen. Het afstuderen bestaat uit twee delen: het artikel en het portfolio. Het artikel schrijf je naar aanleiding van onderzoek dat je hebt gedaan. In het portfolio toon je aan dat je alle competenties op expertniveau bezit.

Docenten

De docenten van de opleiding onderhouden nauwe banden met de praktijk. Zo blijft de inhoud van de opleiding actueel.

Overige informatie

De opleiding is praktijkgericht. Tijdens je studie krijg je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Klassikaal onderwijs
  • Praktijkleren (concurrency-leren*)
  • Blended Learning
  • Leerteams

*Bij leren volgens het concurrency-principe worden leermomenten bij de opleiding, in de beroepspraktijk en daarbuiten met elkaar in verband gebracht en in samenhang met elkaar bekeken.

Tijdens de deeltijdopleiding Management in de Zorg leer je niet alleen in de klas en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je ongeveer € 900 kwijt.

Vragen over de opleiding?