Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelor diploma van Hogeschool Utrecht. Na afronding van de deeltijdopleiding leraar natuurkunde tweedegraads. Je kunt in heel Nederland aan de slag, want er is veel vraag naar natuurkundeleraren.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Leraar Natuurkunde, carriereperspectief

Arbeidsmarkt

Als leraar natuurkunde tweedegraads mag je lesgeven aan de onderbouw van de havo en het vwo of in het beroepsonderwijs. Je draagt dagelijks je kennis van natuurkunde over en denkt mee over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien. Je vindt waarschijnlijk snel werk, want veel scholen staan te springen om natuurkundeleraren.

Je kunt aan de slag als:

  • Leraar natuurkunde onderbouw havo en vwo
  • Leraar natuurkunde beroepsonderwijs
  • volwassenenonderwijs

Na deze opleiding kun je:

  • Natuurkundeles geven
  • Lesplannen ontwikkelen
  • Talent van leerlingen ontwikkelen

Interesse in de bachelor Leraar Natuurkunde tweedegraads?