Carrièreperspectief

Je ontvangt het diploma van Hogeschool Utrecht na afronding van de bacheloropleiding deeltijd Leraar geschiedenis tweedegraads.

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Arbeidsmarktpositie na Leraar Geschiedenis tweedegraads

Met het diploma leraar geschiedenis (deeltijd) tweedegraads mag je als Bachelor of Education voor de klas staan. Je kunt lesgeven in de onderbouw van de havo en het vwo of in het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en volwassenenonderwijs). Je draagt je kennis over geschiedenis dagelijks over aan leerlingen. Samen met je collega's bepaal je hoe het onderwijs van de toekomst eruit ziet. Je kunt ook doorstuderen.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar geschiedenis onderbouw havo en vwo
  • Leraar geschiedenis beroepsonderwijs
  • Leraar geschiedenis volwassenenonderwijs

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Leraar Geschiedenis tweedegraads kun je:

  • geschiedenisles geven.
  • lesplannen opstellen.
  • leerlingen begeleiden bij het ontwikkelen van hun talent.

Interesse in de bachelor Leraar Geschiedenis tweedegraads?

Vragen over de opleiding?