Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelor diploma van Hogeschool Utrecht. Na afronding van de hbo-deeltijdopleiding leraar Frans tweedegraads.

Internationaal diploma supplement

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Arbeidsmarktpositie na Leraar Frans tweedegraads

Als leraar Frans tweedegraads mag je lesgeven aan de onderbouw van de havo en het vwo of in het beroepsonderwijs. Je draagt dagelijks je kennis van de Frans taal, geschiedenis en cultuur over en denkt mee over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar Frans onderbouw havo en vwo
  • Leraar Frans beroepsonderwijs
  • Leraar Frans volwassenenonderwijs (BVE)

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Leraar Frans tweedegraads kun je:

  • Franse les geven
  • Lessenreeksen maken en voorbereiden
  • Talent ontwikkelen: jij helpt leerlingen bij hun leerproces
Leraar Frans, gebouw Padualaan 97

Interesse in de bachelor Leraar Frans tweedegraads?

Vragen over de opleiding?