Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelor diploma van Hogeschool Utrecht. Na afronding van de deeltijdopleiding hbo leraar Duits tweedegraads.

Internationaal diploma supplement

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Arbeidsmarktpositie na Leraar Duits tweedegraads

Als leraar Duits tweedegraads mag je lesgeven aan de onderbouw van de havo en het vwo of in het beroepsonderwijs. Je geeft elke dag Duitse les en denkt mee over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar Duits onderbouw havo en vwo
  • Leraar Duits beroepsonderwijs

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Leraar Duits tweedegraads kun je:

  • Duitse les geven
  • Lessenreeksen maken en voorbereiden
  • Talent ontwikkelen: jij helpt leerlingen bij hun leerproces
Leraar Duits, gebouw Padualaan 97

Interesse in de bachelor Leraar Duits tweedegraads?

Vragen over de opleiding?