Jeugd- en Gezinsprofessional

Wil je graag werken met kinderen, jongeren en ouders en ben je geïnteresseerd in opvoeden? En wil je ouders en professionele opvoeders graag begeleiden dit zo goed mogelijk te doen? Heb je langer dan 5 jaar geleden een HSAO-diploma MWD, SPH, CMV of Pedagogiek behaald met/of zónder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker? Als je niet (of niet meer) werkzaam bent in het jeugddomein en je wilt je bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) kunnen  registeren als jeugd- en gezinsprofessional, dan is de opleiding Jeugd- en Gezinsprofessional iets voor jou!

De post-hbo-opleiding Jeugd- en Gezinsprofessional bestaat uit drie modules. Met het certificaat van deze aanvullende scholing kun je je laten registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

De opleiding is ook in losse modules te volgen. Eventueel kun je deelnemen aan een assessment om één van de drie modules af te ronden op basis van je werkervaring en aanwezige kennis.

Handig om te weten

Startmoment 2 september
Lesdata Wekelijks op maandag vanaf 2 september (schoolvakanties zijn uitgesloten). Het eindassessment is op 3 maart 2025
Studie-investering 28 - 32 uur per week. Dat is inclusief opleidingsdagen en praktijkdagen
Kosten

€ 5150 (vrij van btw)

De kosten voor een losse module zijn € 1750, vrij van btw. De kosten voor het assessment zijn € 250, vrij van btw. Deze kosten zijn exclusief studiemateriaal.

Het SKJ heeft een scholingsfonds ingesteld waaruit onder voorwaarde een groot deel van de opleidingskosten worden gesubsidieerd. Lees meer over het SKJ Scholingsfonds.

Deelnemers Minimaal 16 en maximaal 24 per groep
Locatie Amersfoort
Diploma Certificaat Jeugd- en Gezinsprofessional

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Een jeugd- en gezinsprofessional wordt ook wel een ‘generalistisch specialist’ genoemd en het werk is dan ook breed. Van het voorkomen of verminderen van opvoedvragen tot opvoedingsondersteuning voor een bepaalde periode, tot specialistische opvoedondersteuning in het kader van jeugdbescherming.

Deze post-hbo opleiding richt zich op het gehele spectrum en biedt je de mogelijkheid je te verdiepen in thema’s die voor jouw toekomstige of huidige werk betekenisvol zijn. De opleiding bestaat uit drie modules van ieder 15 studiepunten (totaal 45 studiepunten), welke ook los te volgen zijn.

Binnen de gehele opleiding verdiep je je integraal in drie centrale facetten van de jeugd- en gezinsprofessional:

 • opvoeding & ontwikkeling – denk hierbij aan pedagogiek en pedagogische visies, sociologie, ontwikkelingspsychologie en krachtgericht ondersteunen;
 • interprofessioneel samenwerken & samenwerken met kinderen, jongeren en gezinnen – denk hierbij aan samenwerken met verschillende professionals rond kinderen, jongeren en hun gezin/netwerk, communiceren van baby tot adolescent, versterken van het netwerk, jeugdparticipatie en methodisch werken;
 • werken aan jouw eigen ontwikkeling & normatief ethische professionalisering als jeugd- en gezinsprofessional – denk hierbij aan omgaan met opvoed- en interventiedilemma’s, regie (deels en tijdelijk) overnemen, relevante wet- en regelgeving.

Je bouwt aan je professionaliseringsdossier met behulp van een leerplan, waarin je leeruitkomsten verbindt met reeds aanwezige kennis en kwaliteiten en aan de slag gaat met passende beroepsactiviteiten voor de jeugd- en gezinsprofessional. Ook verwerkingsopdrachten vanuit de opleiding kunnen daar onderdeel van zijn. Zo zorg je ervoor dat verdieping in theorie, ontwikkeling van kwaliteiten in de pedagogische praktijk en kritisch, normatieve reflecties met elkaar verbonden worden ten behoeve van jouw professionele ontwikkeling.

De leeruitkomsten voor deze opleiding zijn verbonden met het landelijk competentieprofiel van de jeugd- en gezinsprofessional en met het profiel Jeugd uit het Landelijk Opleidingsdocument van de opleiding Social Work. Als jeugd- en gezinsprofessional heb je een eigen professionele verantwoordelijkheid en werk je krachtgericht samen met andere professionals in het belang van jeugdigen en hun ouders/opvoeders. Behalve met de belangen van de jeugdige heb je ook altijd te maken met de belangen van de ouders of voogd en moet je met deze soms strijdige belangen omgaan.

Op verschillende manieren werk je aan de leeruitkomsten van de jeugd- en gezinsprofessional:

 • Je neemt deel aan een leerteam met 8 deelnemers. In een leerteam staat het samenwerkend leren centraal en leer je van en met elkaar op basis van feedback en interactie. Het leerteam wordt op cursusdagen begeleid door een leerteamcoach en daarnaast heb je als leerteam tussen de opleidingsdagen door ook nog contact met elkaar.
 • Je leert in de praktijk van het jeugddomein; 16 uur per week gedurende 30 weken op je eigen werkplek of een leerwerkervaringsplek.
 • Naast het leerteam neem je tijdens opleidingsdagen deel aan thematische bijeenkomsten.
 • Zelfstudie.

Docenten

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten en/of onderzoekers uit de opleidingen Social Work (voorheen SPH, MWD en CMV) en Pedagogiek. Alle docenten hebben een afgeronde masteropleiding. Inhoudelijk is de opleiding nauw verbonden met het lectoraat Jeugd van Hogeschool Utrecht.

Toelating

 • Je beschikt over een HSAO-diploma ouder dan 5 jaar van MWD, SPH, CMV of Pedagogiek, behaald met/of zónder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker.
 • Je bent werkzaam in het jeugddomein of hebt de mogelijkheid om minimaal 16 uur per week te werken in een leerwerkervaringsplek; dit is vastgelegd in een (leer)werkervaringsovereenkomst.

Na deze opleiding

Na het succesvol afronden van de post-hbo opleiding Jeugd- en Gezinsprofessional kun je werken als geregistreerd professional. Je kunt verantwoorde hulp bieden die doelmatig en doeltreffend is.

Je ontvangt een certificaat van Hogeschool Utrecht Post-hbo Jeugd- en Gezinsprofessional en je kunt je registreren als jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

De competenties die je verwerft voldoen aan het landelijk competentieprofiel van de jeugd- en gezinsprofessional en zijn afgestemd op het profiel Jeugd uit het Landelijk Opleidingsdocument van de opleiding Social Work. Je verbindt leeruitkomsten met reeds aanwezige kennis en kwaliteiten en gaat aan de slag met passende beroepsactiviteiten voor de jeugd- en gezinsprofessional.

Hogeschool Utrecht biedt verschillende cursussen en opleidingen aan om je deskundigheid als Jeugd- en Gezinsprofessional te vergroten. Kijk verder naar dit uitvoerige aanbod.

De Jeugd- en Gezinsprofessional is professioneel ter verantwoording te roepen in de vorm van tuchtrecht. Het is van belang om te realiseren dat een professional competent moet zijn voor het werk wat hij/zij doet. Wanneer je als Jeugd- en Gezinsprofessional door middel van de overgangsregeling bent opgenomen in het SKJ-register, maar zelf twijfelt aan je bekwaamheid, dan is het volgen van de post-hbo opleiding Jeugd- en Gezinsprofessional sterk aan te raden. Bij een eventuele tuchtzaak kun je dan in ieder geval aantonen dat je op basis van een opleiding startbekwaam geacht mag worden.

Overige informatie

De post-hbo opleiding Jeugd- en Gezinsprofessional kost € 5150, vrij van btw. Wanneer de opleiding in losse modules wordt gevolgd, dan bedragen de kosten voor één module € 1750, vrij van btw.
Dit is exclusief de lesmaterialen. Het studiemateriaal bedraagt ongeveer € 250.

 • Opvoeding & ontwikkeling
  Aanmelden
 • Interprofessioneel samenwerken & samenwerken met kinderen, jongeren en gezinnen
  Aanmelden
 • Werken aan jouw eigen ontwikkeling & normatief ethische professionalisering als jeugd- en gezinsprofessional
  Aanmelden

Het SKJ heeft een scholingsfonds ingesteld waaruit onder voorwaarde een groot gedeelte van de opleidingskosten worden gesubsidieerd. Voor meer informatie, zie SKJ Scholingsfonds.

Wellicht ben je van mening dat jouw kennis en kunde al (grotendeels) op het niveau van een Jeugd- en Gezinsprofessional is. In dat geval kun je een individueel assessment aanvragen. In het assessment beoordelen wij je portfolio in relatie tot de gestelde leeruitkomsten. Je krijgt een advies voor een maatwerktraject dat je kunt volgen. Je maakt hierbij wel gebruik van de opleidingsplanning van de lopende cursus.

Een assessment kost € 250, vrij van btw. Er kan maximaal één module door middel van een assessment worden afgerond. Indien het assessment geen grond geeft tot vrijstellingen dan moet de complete opleiding worden gevolgd tegen het opleidingstarief van € 5150, vrij van btw.

In de opleiding zijn theorie en praktijk direct aan elkaar gekoppeld. Dit maakt de studie bijzonder effectief en levert voordelen op voor jou en je organisatie. Om een wisselwerking te creëren tussen het toepassen van de verworven kennis in de praktijk en de inbreng van je kennis en ervaring tijdens de lessen, dien je een relevante werkplek te hebben. We gaan hierbij uit van een dienstverband, of leerwerkervaringsplek, van minimaal 16 uur per week.

Waarom bij de HU

 • Registreer je als Jeugd- en Gezinsprofessional

  Heb je langer dan 5 jaar geleden een HSAO-diploma behaald? Met de aanvullende opleiding bij de HU kun je je bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) registeren als jeugd- en gezinsprofessional.

 • Ontwikkel je tot ‘generalistisch specialist’

  Het werk van de Jeugd-en Gezinsprofessional is heel breed. Deze post-HBO opleiding richt zich op het gehele spectrum en biedt je de mogelijkheid je te verdiepen in thema’s die voor jouw toekomstige of huidige werk belangrijk zijn.

 • Sterk verbonden met het lectoraat Jeugd

  De opleiding heeft een stevige verbinding met actueel praktijkgericht onderzoek door de samenwerking met het lectoraat Jeugd van de HU.

Jeugd en gezinsprofessional