TOP PPG IAG

Geef je momenteel aan ouders thuisbegeleiding vanuit de PPG/IAG-methodiek? Ben je van plan om dit werk te gaan doen? Dan vergroot de post-bacheloropleiding TOP PPG/IAG direct jouw kennis en vaardigheden. PPG/IAG is een erkende IAG opleiding met de beproefde instrumenten van de IAG en de oudergerichtheid van de PPG: je leert een breed spectrum beheersen van ouder- en systeemgerichte visie, instrumenten en methodische werkwijzen.

Een één op één overleg tussen volwassenen

Met de PPG/IAG-methodiek kun je ouders thuis nog gerichter begeleiden bij complexe opvoedproblemen en bij het wegnemen of hanteren van moeilijke omstandigheden. Je wordt met deze opleiding breed inzetbaar. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om zeer complexe opvoedingsproblemen door beperkingen of stoornissen van kinderen, of door ouderproblematiek. Of bij begeleiding van ouders in multiprobleemgezinnen die uithuisplaatsing van hun kinderen willen voorkomen.

Handig om te weten

Start N.t.b.
Lesdata 21 lesdagen: dinsdag, behalve schoolvakanties (Midden-Nederland). En minimaal 15 werkbezoeken in je stagegezin.
Studie-investering 10 uur per week (inclusief lesdagen)
Kosten € 4890 (vrij van btw)
Deelnemers 8 - 12
Locatie Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering (336 uur)
Prijsinformatie

De kosten zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

De kosten zijn inclusief lunch op 11 cursusdagen.

De kosten zijn exclusief literatuur van circa € 40.

De kosten zijn inclusief koffie/thee/fris op alle lesdagen en een lunchbuffet op 11 lesdagen.

Online open avonden

Bezoek onze online open avonden tussen 8 en 19 november. Wij staan klaar voor jou en je vragen.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsinhoud

De opleiding TOP PPG/IAG biedt jou een circulaire vorm van de IAG methodiek: je wordt ondersteund bij het flexibel en doelgericht samenwerken met gezinnen. Je traint jezelf in het ondersteunen van duurzame verandering, doordat je aansluit bij ouderproblematiek op basis van de theorie van Alice van der Pas. In de opleiding besteden we veel aandacht aan het gelijkwaardig samenwerken met ouders, ook bij complexe gezinsproblematiek. Jij bent het belangrijkste instrument voor verandering en daarom bieden we jou supervisie, zodat je werkt aan je eigen balans in aansluiten, positioneren en leidinggeven in heftige begeleidingssituaties.

De TOP PPG/IAG bestaat uit twee theorie- en trainingsgedeelten en een praktijkgedeelte.

Theorie en training methodiek PPG/IAG

 • Je onderzoekt iedere actie binnen de circulaire methodiek van de PPG/IAG door: het bestuderen van theorie, het toepassen van kennis op de eigen praktijk, het vergelijken van ervaringen met studiegenoten, training en feedback.
 • Je leert werkbezoeken doelgericht in te zetten met een duidelijke opbrengst voor de ouder.
 • Je leert om snel tot concrete punten van zorg te komen, waar je met ouders aan werkt.
 • Je onderzoekt hoe je ouders en gezinsleden meer zelfvertrouwen kunt geven, op basis van het ontdekken van eigen kracht.
 • Je onderzoekt hoe verandering in het gezin op verschillende manieren op gang gebracht kan worden. Overzichtelijke taxatie-instrumenten ondersteunen jou en de ouder om de meest effectieve ingangen voor verandering te vinden.
 • Je traint hoe je het aanleren van nieuw gedrag bij ouders en gezinsleden kunt faciliteren.

Circulaire methodiek om van een zorg, vraag of doel tot een oplossing te komen

Instrumenten PPG/IAG
Je traint de toepassing van verschillende instrumenten, zoals: 3 kolommenmodel, Duplo methode, Genogram, Gezinskaart, Dagroutineschema, Bospad voor het werken met ouders uit andere culturen. Ook verdiep je je in verliesproblematiek.

Praktijkgedeelte

 • Supervisie
  Je volgt 10 bijeenkomsten supervisie, waarin je kan werken aan een evenwichtige basishouding. Jij bent als reflectieve professional het belangrijkste instrument voor verandering in gezinnen.
 • Stage of werk
  In minimaal 15 contacten met een gezin met complexe opvoedproblematiek laat je zien dat je alle assessmentdoelen van de PPG/IAG methodiek kan inzetten op een wijze die past bij het gezin. Je documenteert je handelen met bewijzen. Je krijgt ondersteuning door een werkbegeleider (stage/werk) en een stagebegeleider (opleiding).
 • Presentatie
  Je verdiept je kennis op relevante aspecten voor je eigen praktijk en presenteert dit aan je team.
 • Assessment
  De opleiding start en eindigt met een assessment. Bij het startassessment onderzoek je met je stagebegeleider hoe jij de opleiding kunt inzetten om je eigen leerdoelen te bereiken en hoe deze aansluiten bij de doelen van de opleiding. In het eindassessment toon je met een portfolio en een gesprek aan dat je alle vereiste competenties bezit van een beginnende PPG/IAG gezinsbegeleider.

Je bereidt de lessen grotendeels zelfstandig voor. Naast plenaire inleidingen, oefeningen en feedback van de docent, deel je je voorbereidingen met anderen en train je samen de vaardigheden. Je ontwikkelt beoordelingscriteria voor je eigen werk en dat van anderen. Je bent dan ook in staat tot zelfreflectie, zo nodig vraag je feedback aan je docent. Deze werkwijze geldt als voorbereiding op het zelfstandig leidinggeven aan het PPG/IAG-proces in de praktijk.

Eindtermen van de opleiding PPG/IAG:

 • Visie: Begeleider verantwoordt eigen handelen in de praktijk met ouders en gezinnen op basis van de zeven visiebouwstenen van de PPG/IAG.
 • Methodiek: Begeleider ondersteunt het veranderproces van ouders en gezinsleden op methodische wijze en zet hierbij doelgericht methodische acties in (in samenspraak met ouders).
 • Instrumenten: Begeleider zet instrumenten in (aangepast aan en) aansluitend op een met ouders/gezinsleden overeengekomen doel en (aangepast aan en) aansluitend op de mogelijkheden van ouders/gezinsleden.
 • Werker als persoon: Begeleider positioneert zich als ‘sparringpartner’ en procesleider in het ondersteunen van ouders en gezinnen bij positieve verandering. Begeleider reflecteert op eigen positie-name in het gezin, op inzet van methodiek en instrumenten aan de hand van de visiebouwstenen. Begeleider werkt aan eigen groei als ‘instrument’ voor verandering.
 • Kennis: Begeleider beschikt over voldoende relevante kennis om zijn beroep naar behoren uit te voeren.

Toelating

 • Je hebt de post-bacheloropleiding Basis PPG: Adviserend samenwerken met ouders (basisopleiding) voltooid;
 • Je hebt een relevante hbo-opleiding (of een mbo-opleiding met aantoonbaar hbo werk- en denkniveau) met minimaal één jaar werkervaring in het begeleiden van gezinnen bij complexe opvoedproblematiek. Je hebt aantoonbare kennis van de theorie van Alice van der Pas en bent in staat om oudergericht te werken.

Docenten

Doe je voordeel met de ervaren docenten die geschoold en werkzaam zijn binnen de ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en jeugdhulpverlening.

Sonja Ehlers

Docente en coördinator van de TOP PPG/IAG en Orthopedagoge


Sonja is orthopedagoge met specialisatie mensen met een verstandelijke beperking. Sonja heeft meegewerkt aan het promotieproject Begeleid Zelfstandig Wonen voor methodiekontwikkeling. Zij is hoofddocent bij Hogeschool Utrecht. Ook is zij de coördinator van de TOP PPG/IAG.

Sonja is co-auteur van de boeken Gespreksvaardigheden voor de hulpverlening, Oudergericht pedagogisch adviseren en Flexibel werken met gezinnen. In constante afstemming op de werkpraktijk verdiept zij de basis methodiek van de PPG/IAG, draagt er zorg voor dat deze aansluiten bij de actuele begeleidingsbehoeften en dat de methodiek overzichtelijk en ondersteunend is voor begeleiders en ouders. Zij doet dit samen met het PPG team, bestaande uit Maarten ter Burg, Edith Raap en Elsje van Steenis en ondersteund door vaste collega's uit het werkveld Alfred Volkers en Meta Kuipers.

Maarten ter Burg

Jeugdhulpverlener en intensief ambulant werker

Maarten verzorgt opleidingen en supervisie op het gebied van "samenwerken met ouders".

Hij heeft werkervaring in de jeugdhulpverlening en maakt trainingen op maat voor de ambulante en (semi-) residentiële jeugdhulpverlening, zorg voor mensen met een beperking en basis- en voortgezet onderwijs. Maarten heeft zelf een masteropleiding ‘oplossingsgericht werken’ voltooid, is geregistreerd bij de VOPN en is LVSC-geregistreerd (leer)supervisor.

Alfred Volkers

Docent

Alfred Volkers heeft samen met anderen een eigen bedrijf: vraagkracht.

Hierin werkt hij op basis van de methodiek signs of safety. Daarnaast traint Alfred begeleiders en ondersteunt zelf gezinnen met complexe problematiek.

Edith Raap

Trainer en ontwikkelingspsycholoog

Edith heeft werkervaring in de opvoedingsondersteuning, jeugdzorg, welzijnswerk, kinderopvang en voor- en vroegschool. 

Zij was voorzitter van de functiegroep opvoedondersteuning van de beroepsvereniging Phorza en was ruim vijf jaar redacteur van het tijdschrift Ouderschapskennis. Verder is zij gecertificeerd begeleider moreel beraad en houdt zich bezig met onderzoek naar ervaringen van ouders. Sinds 2011 werkt ze als trainer/docent bij Hogeschool Utrecht.

Na deze opleiding

Veel cursisten vinden werk bij organisaties in de jeugdzorg en zorg voor mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling of Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding.

Na deze opleiding beschik jij over de vaardigheden om:

 • zelfstandig en professioneel methodische acties en instrumenten flexibel en doelgericht in te zetten;
 • dit te doen op een oudergerichte, oplossingsgerichte en systeemgerichte wijze;
 • afgestemd op de behoefte van ouders en gezinsleden.

Ook ben je in staat om te reflecteren op je eigen werk.

Bij instellingen die ouders ondersteunen en in wijkteams is er een grote vraag naar gezinsbegeleiders met een afgeronde PPG/IAG opleiding.

Overige informatie

 

De prijs voor de post-bachelorcursus TOP PPG/IAG is € 4890. Voor boeken ben je ongeveer € 80 kwijt.

Na de opleiding ontvang je een certificaat met de studie-investering (336 uur).

Registerpunten: 191.00 - Opleidingstraject - Geaccrediteerde opleidingen
Geaccrediteerd door: Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Waarom TOP PPG/IAG bij de HU?

 • Krijg begeleiding die werkt

  Jouw groei als student staat voorop, daarom steekt de HU veel tijd en energie in begeleiding en advies.

 • Kom verder in je carrière

  De HU geeft eigentijds onderwijs dat goed aansluit op de praktijk.

 • Vergroot je netwerk

  Je hebt veel contact met vakgenoten en docenten. Hierdoor bouw je aan een sterk netwerk.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (aantal geaccrediteerde punten: 191)

Logo Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

Direct Contact

Sonja Ehlers

Docente en coördinator van de TOP PPG/IAG en Orthopedagoge