Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 2

Wil jij je verder specialiseren in Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie? Dan is deze cursus op masterniveau een vervolgstap op de entreecursus CRF 1. Het volgen van een stage na deze cursus maakt de opleiding voor dit specialisme compleet.

Fysiotherapie cliënt op trainingsfiets met zmasker op en twee begeleiders

Als je eerder een masteropleiding in de gezondheidszorg hebt afgerond heb je een goede aansluiting bij deze cursus. Als je nog geen masteropleiding hebt afgerond, overweeg dan om te starten met het gecombineerde masterprogramma Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie.

Handig om te weten

Start 8 februari 2024
Lesdata Elke donderdag van 14.00 - 20.30 uur.
Op 8, 15 en 29 februari; 7 en 28 maart; 4, 18 en 25 april; 16, 23 en 30 mei en 6 juni 2024. Toets: 20 en 27 juni 2024.
Studie-investering 420 uur (inclusief 73 contacturen; totaal 15 ECTS)
Kosten € 2900 (vrij van btw)
Deelnemers 12-24
Locatie Heidelberglaan 7 Utrecht
Diploma Certificaat
Prijsinformatie

De cursusprijs is onder voorbehoud van indexatie.

Studeer voordelig met het STAP budget

Voor deze cursus kun je een STAP-budget aanvragen. Daarmee studeer je met een flinke korting of zelfs gratis. Lees alles over de aanvraagprocedure.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsadvies op maat

Kom je er niet uit of heb je vragen? Ga in gesprek en laat je adviseren.

Opleidingsinhoud

De cursus CRF 2 kent drie modules: ‘chronische zorg en leefstijl’, ‘multimorbiditeit’ en ‘advanced care’. Deze modules worden parallel gegeven. Deze cursus is een vervolg op de entreecursus CRF 1 met de drie modules ‘orgaansystemen’, ‘fysieke capaciteit en activiteit’ en ‘acute zorg’. 

In cursus CRF 2 wordt aan de hand van casuïstiek:

 • Diagnostiek en behandeling uitgewerkt bij de chronische patiënt met een cardiovasculaire en/ of respiratoire aandoening, vanuit de principes van evidence-based practice. Leefstijl coaching, gedragsveranderingsmodellen, (technologische) innovaties en transmuraal samenwerken zijn thema’s binnen het onderwijs. Na het volgen van deze cursus ben je in staat een oordeel te vormen over de mogelijkheden voor zelfmanagement, en verantwoorde keuzes te maken in (eHealth) technologie, coaching  en transmuraal samenwerken.
 • De invloed van comorbiditeiten en medicatie op het beloop van beweeg gerelateerde problemen in het domein hart-, vaat, en longaandoeningen bestudeerd. Na het volgen van deze cursus ben je in staat aan patiënten en collega’s het belang van multimorbiditeit uit te leggen, en verantwoorde keuzes te maken in diagnostiek en interventie. Palliatieve zorg is onderdeel in deze cursus.
 • Verdiepende leerstof aangeboden (voortzetting op de module ‘fysieke capaciteit en  activiteit’ uit CRF1). Na het volgen van deze cursus ben je in staat specialistische diagnostiek toe te passen en/ of data te analyseren (inspanning limiterende factoren uit CPET data, ademspierkracht), een gericht beweegadvies te geven en efficiënte en veilige programma’s aan te bieden in complexe situaties gericht op training in diverse omstandigheden (IMT, NMES, verhogen fysieke fitheid, advies energiebalans).

De cursus maakt gebruik van blended learning, een mengvorm van afstand- en contactonderwijs en praktijkervaring. Er is een digitale leeromgeving met onder meer webcolleges, kennisclips en een discussieforum. Een deel van de studie is gebaseerd op zelfstudie via (e-learning) opdrachten. Tijdens de contactdagen zijn er inspiratie colleges en werk je met interactieve werkvormen. Je sluit de cursus af met een patiëntverslag waarbij je een eigen casus inbrengt en een vaardigheidstoets. Voor het toekennen van de accreditatiepunten is het behalen van de toetsen noodzakelijk.

 • De student is in staat om vanuit de principes van evidence-based practice en (technologische) innovaties in de gezondheidszorg diagnostiek en behandeling ten aanzien van chronische zorg bij patiënten met een cardiovasculaire en/ of respiratoire aandoening toe te passen binnen een interprofessionele context. 
 • De student is in staat om vanuit de principes van evidence-based practice diagnostiek en behandeling bij multimorbiditeit toe te passen bij patiënten met een cardiovasculaire en/ of respiratoire aandoening.
 • De student is in staat om vanuit de principes van evidence-based practice specialistische diagnostiek en behandeling ten aanzien van fysieke capaciteit toe te passen bij patiënten met een cardiovasculaire en/ of respiratoire aandoening.

Toelating

Deze cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die zich willen specialiseren in cardiovasculaire en respiratoire fysiotherapie. Toegang tot patiëntenzorg in dit domein is van belang. De cursist heeft de entreecursus CRF1 gevolgd.

Kerndocenten

Meerdere docenten van de HU en gastdocenten uit het werkveld zijn betrokken bij de cursus CRF 2.

Jan Custers

Dr. Jan Custers

Docent en cursuscoördinator

Jan Custers heeft jarenlange ervaring in het domein hart-, vaat-, en longfysiotherapie, zowel als (kinder)fysiotherapeut, onderzoeker, beleidsmedewerker, in bestuurswerk en in het hoger onderwijs. In 2001 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, en sinds 2021 coördinator van het eerste opleidingstraject Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie op masterniveau.

Aadje Bloem

Ada (Aadje) Bloem MSc

Docent

Aadje is hogeschooldocent en klinisch epidemioloog. Zij is 23 jaar klinisch fysiotherapeut geweest binnen de specialismes long en oncologie in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. In 2013 is zij overgestapt naar het hoger onderwijs en is in 2017 gestart met promotieonderzoek naar fysiotherapie bij interstitiële longaandoeningen. In het onderwijs behoort de fysiotherapie bij hart- vaat- en longaandoeningen in klinische setting (intramurale zorg) tot haar specifieke aandachtsgebied.

Janneke Luiken

Janneke Luiten

Docent

Janneke is sinds 2001 Hogeschooldocent toegepaste gedragswetenschappen. Na haar studie Klinische Psychologie heeft ze gewerkt als selectiepsycholoog en als trainer voor diverse bureaus en bij de Faculteit Geneeskunde aan de VU. Ze heeft diverse aanvullende opleidingen gedaan waaronder Motiverende Gespreksvoering, Oplossingsgericht Coachen en Act. Ze is naast docent bij CRF2 ook docent bij een minor Leefstijlcoaching. Janneke is lid van het onderwijsnetwerk van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden en ze rond in 2023 een Europees Erasmusproject af waarin onderwijs over Gezondheidsvaardigheden is ontwikkeld voor studenten fysiotherapie.

Martijn Vooijs

Martijn Vooijs MSc

Docent

Martijn heeft tot 2019 gedurende 17 jaar gewerkt met longpatiënten in revalidatiecentrum Basalt in Leiden. Naast zijn werk als fysiotherapeut heeft hij in 2009 de masteropleiding Evidence Based Practice aan de UVA afgerond. Sinds 2015 is hij eerst in deeltijd en later voltijd voor de opleiding Fysiotherapie van de HU gaan werken. Binnen het onderwijs ligt zijn specifieke aandachtsgebied bij de toegepaste inspanningsfysiologie bij mensen met hart-, vaat- en/of longaandoeningen.

Na deze cursus

Na deze cursus kan je het stageblok CRF volgen; indien je de cursussen CRF1, CRF 2 en het stageblok succesvol hebt afgerond krijg je het certificaat Specialisatie Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie. 

Met het certificaat heb je een betere onderhandelingspositie met zorgverzekeraars en kan je, afhankelijk of je een masteropleiding hebt afgerond, mogelijk in het deelregister VHVL (besluit naar verwachting 2023). Chronisch ZorgNet heeft deze cursus erkend voor deelname.

Sluiten aan bij de competenties van de beroepsvereniging VHVL.

Overige Informatie

De cursusprijs bedraagt € 2.900,- (onder voorbehoud van indexatie).

Waarom Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 1 bij de HU?

 • Volg praktijkgericht onderwijs op masterniveau

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. En wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Blended Learning

  De opbouw van het digitale platform maakt het mogelijk om de leerstof thuis voor te bereiden waarmee je interactief aan de slag kan tijdens de lesdagen.

 • Werk aan je professionele ontwikkeling

  Deze cursus ondersteunt het leven lang leren dat nodig is om bij te blijven in je vak.

Certificering

Kwaliteitshuis Fysiotherapie, 110 punten (ID 475956). Erkend door Chronisch ZorgNet.

direct Contact

Jan Custers

Dr. Jan Custers

Docent en cursuscoördinator
Fysiotherapie patiënt op een stoel met 3 begeleiders

Interesse in de opleiding Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 2?

Vragen over de opleiding?