Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 1

Wil jij je specialiseren in Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie? Dan is deze cursus op masterniveau de eerste stap. Een vervolgcursus (CRF 2) en een stage maken de opleiding voor dit specialisme compleet.

Meneer op de loopband met 3 fysiotherapeuten als begeleiders

Als je eerder een masteropleiding in de gezondheidszorg hebt afgerond kan je prima aansluiten bij deze cursus. Als je nog geen masteropleiding hebt afgerond, overweeg dan om te starten met het gecombineerde masterprogramma Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie.

Handig om te weten

Start 7 september 2023
Lesdata Elke donderdag van 14.00 - 20.30 uur.
Op 7, 14 en 28 september; 5 en 26 oktober; 2, 16 en 23 november; 7 en 14 december 2023; 11 en 18 januari 2024.
Toets: 25 januari en 1 februari 2024.
Studie-investering 420 uur (inclusief 73 contacturen; totaal 15 ECTS)
Kosten € 2900 (vrij van btw)
Deelnemers 12-24
Locatie Heidelberglaan 7 Utrecht
Diploma Certificaat
Prijsinformatie De cursusprijs is onder voorbehoud van indexatie.

Studeer voordelig met het STAP budget

Voor deze cursus kun je een STAP-budget aanvragen. Daarmee studeer je met een flinke korting of zelfs gratis. Lees alles over de aanvraagprocedure.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsadvies op maat

Kom je er niet uit of heb je vragen? Ga in gesprek en laat je adviseren.

Opleidingsinhoud

De cursus CRF 1 kent drie modules: ‘orgaansystemen’, ‘fysieke capaciteit en activiteit’ en ‘acute zorg’. Deze modules worden parallel gegeven. Zie de leeruitkomsten voor CRF 1. Deze cursus is de opstap naar de vervolgcursus CRF 2 met de drie modules: ‘chronische zorg en leefstijl’, ‘multimorbiditeit’ en ‘advanced care’.

In cursus CRF 1 wordt aan de hand van casuïstiek:

 • Anatomie, fysiologie en pathofysiologie aangeboden en uitgewerkt door de student. Na het volgen van deze cursus ben je in staat de processen te verklaren en uit te leggen die ten grondslag liggen aan beweeg gerelateerde problemen in het domein hart-, vaat-, en longaandoeningen.
 • Basis diagnostiek en interventie behandeld. Na het volgen van deze cursus ben je in staat keuzes voor diagnostiek en behandeling ten aanzien van fysieke capaciteit & activiteit te onderbouwen vanuit de principes van ‘evidence-based practice’ in het domein hart-, vaat- en longaandoeningen. Basiskennis over inspanningsfysiologie, gangbare klinimetrie worden bekend verondersteld.
 • Scenario’s aangeboden en uitgewerkt voor fysiotherapeutisch handelen tijdens acute zorg, risicovolle situaties of bij een ziekenhuisopname (inclusief BIBO, IC, PICS). Na het volgen van deze cursus ben je in staat processen te verklaren en uit te leggen, en te handelen bij een (dreigend) acuut of geconstateerd orgaanfalen of impactvolle ziekenhuisopname.

De cursus maakt gebruik van blended learning, een mengvorm van afstand- en contactonderwijs en praktijkervaring. Er is een digitale leeromgeving met onder meer webcolleges, kennisclips en een discussieforum. Een deel van de studie is gebaseerd op zelfstudie via (e-learning) opdrachten. Tijdens de contactdagen zijn er inspiratiecolleges en werk je met interactieve werkvormen. Je sluit de cursus af met een kennistoets en een toets waarbij je een eigen casus inbrengt (video-opname gevolgd door assessment (gesprek). Voor het toekennen van de accreditatiepunten is het behalen van de toetsen noodzakelijk.

 • De student is in staat om op het niveau van orgaansystemen processen te verklaren en uit te leggen die ten grondslag liggen aan beweeggerelateerde problemen in het domein cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen.
 • De student is in staat om vanuit de principes van evidence-based practice diagnostiek en behandeling toe te passen ten aanzien van fysieke capaciteit en fysieke activiteit bij patiënten met cardiovasculaire en/of respiratoire aandoeningen.
 • De student is in staat om vanuit de principes van evidence-based practice adequaat te handelen bij een (dreigend) acuut of geconstateerd orgaanfalen bij patiënten met een cardiovasculaire en/of respiratoire aandoening.

Na het succesvol afronden van de CRF 1, CRF 2 en stage ontvang je het certificaat specialisatie Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie en het digitaal certificaat hoger onderwijs (Edubadge).

Toelating

Deze cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die zich willen specialiseren in cardiovasculaire en respiratoire fysiotherapie. Toegang tot patiëntenzorg in dit domein is van belang.

Kerndocenten

Meerdere docenten van de HU en gastdocenten uit het werkveld zijn betrokken bij de cursus CRF 1.

Jan Custers

Dr. Jan Custers

Docent en cursuscoördinator

Jan Custers heeft jarenlange ervaring in het domein hart-, vaat-, en longfysiotherapie, zowel als (kinder)fysiotherapeut, onderzoeker, beleidsmedewerker, in bestuurswerk en in het hoger onderwijs. In 2001 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, en sinds 2021 coördinator van het eerste opleidingstraject Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie op masterniveau.

Aadje Bloem

Ada (Aadje) Bloem MSc

Docent

Aadje is hogeschooldocent en klinisch epidemioloog. Zij is 23 jaar klinisch fysiotherapeut geweest binnen de specialismes long en oncologie in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. In 2013 is zij overgestapt naar het hoger onderwijs en is in 2017 gestart met promotieonderzoek naar fysiotherapie bij interstitiële longaandoeningen. In het onderwijs behoort de fysiotherapie bij hart- vaat- en longaandoeningen in klinische setting (intramurale zorg) tot haar specifieke aandachtsgebied.

Martijn Vooijs

Martijn Vooijs MSc

Docent

Martijn heeft tot 2019 gedurende 17 jaar gewerkt met longpatiënten in revalidatiecentrum Basalt in Leiden. Naast zijn werk als fysiotherapeut heeft hij in 2009 de masteropleiding Evidence Based Practice aan de UVA afgerond. Sinds 2015 is hij eerst in deeltijd en later voltijd voor de opleiding Fysiotherapie van de HU gaan werken. Binnen het onderwijs ligt zijn specifieke aandachtsgebied bij de toegepaste inspanningsfysiologie bij mensen met hart-, vaat- en/of longaandoeningen.

Na deze cursus

Na deze cursus kan je de cursus CRF 2 volgen; indien je CRF 2 en het stageblok succesvol hebt afgerond krijg je het certificaat Specialisatie Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie.

Met het certificaat heb je een betere onderhandelingspositie met zorgverzekeraars en kan je, afhankelijk of je een masteropleiding hebt afgerond, mogelijk in het deelregister VHVL (besluit naar verwachting 2023). Chronisch ZorgNet heeft deze cursus erkend voor deelname.

Sluiten aan bij de competenties van de beroepsvereniging VHVL.

Overige Informatie

De cursusprijs bedraagt € 2.900,- (vrij van btw); indien aanmelding voor 01 juli 2023 geldt een kortingstarief van 5% zijnde €2.755,-.

Waarom Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 1 bij de HU?

 • Werk aan je professionele ontwikkeling

  Deze cursus ondersteunt het leven lang leren dat nodig is om bij te blijven in je vak.

 • Volg praktijkgericht onderwijs op masterniveau

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. En wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Blended Learning

  De opbouw van het digitale platform maakt het mogelijk om de leerstof thuis voor te bereiden waarmee je interactief aan de slag kan tijdens de lesdagen.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Certificering

De module Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 1 is geaccrediteerd voor 110 punten voor het Kwaliteitshuis Fysiotherapie onder nummer 475956. Erkend door Chronisch ZorgNet.

direct Contact

Jan Custers

Dr. Jan Custers

Docent en cursuscoördinator
patient in ziekenhuisbed met 4 begeleiders

Interesse in de opleiding Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 1?

Vragen over de opleiding?