Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 1

Wil jij je specialiseren in Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie? Dan is deze cursus op masterniveau de eerste stap. Een vervolgcursus (CRF 2) en een stage maken de opleiding voor dit specialisme compleet.

Meneer op de loopband met 3 fysiotherapeuten als begeleiders

Als je eerder een masteropleiding in de gezondheidszorg hebt afgerond kan je prima aansluiten bij deze cursus. Als je nog geen masteropleiding hebt afgerond, overweeg dan om te starten met het gecombineerde masterprogramma Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie.

Handig om te weten

Startmoment 5 september 2024
Lesdata Donderdag van 14.00 - 20.30 uur.
5, 12 en 26 september, 3, 10 en 17 oktober, 7 en 21 november, 5 en 12 december en 9, 16, 23 en 30 januari 2025
Studie-investering 420 uur (inclusief 73 contacturen; totaal 15 ECTS)
Kosten

€ 3950 (vrij van btw)

Bij aanmelding vóór 1 juli 2024 ontvangt u 5% korting op het cursusbedrag.

Deelnemers 12-24
Locatie Heidelberglaan 7 Utrecht
Diploma Certificaat en microcredential

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Opleidingsadvies op maat

Kom je er niet uit of heb je vragen? Ga in gesprek en laat je adviseren.

Opleidingsinhoud

De cursus CRF 1 kent drie modules: ‘orgaansystemen’, ‘fysieke capaciteit en activiteit’ en ‘acute zorg’. Deze modules worden parallel gegeven. Zie de leeruitkomsten voor CRF 1. Deze cursus is de opstap naar de vervolgcursus CRF 2 met de drie modules: ‘chronische zorg en leefstijl’, ‘multimorbiditeit’ en ‘advanced care’.

In cursus CRF 1 wordt aan de hand van casuïstiek:

 • Anatomie, fysiologie en pathofysiologie aangeboden en uitgewerkt door de student. Na het volgen van deze cursus ben je in staat de processen te verklaren en uit te leggen die ten grondslag liggen aan beweeg gerelateerde problemen in het domein hart-, vaat-, en longaandoeningen.
 • Basis diagnostiek en interventie behandeld. Na het volgen van deze cursus ben je in staat keuzes voor diagnostiek en behandeling ten aanzien van fysieke capaciteit & activiteit te onderbouwen vanuit de principes van ‘evidence-based practice’ in het domein hart-, vaat- en longaandoeningen. Basiskennis over inspanningsfysiologie, gangbare klinimetrie worden bekend verondersteld.
 • Scenario’s aangeboden en uitgewerkt voor fysiotherapeutisch handelen tijdens acute zorg, risicovolle situaties of bij een ziekenhuisopname (inclusief BIBO, IC, PICS). Na het volgen van deze cursus ben je in staat processen te verklaren en uit te leggen, en te handelen bij een (dreigend) acuut of geconstateerd orgaanfalen of impactvolle ziekenhuisopname.

De cursus maakt gebruik van blended learning, een mengvorm van afstand- en contactonderwijs en praktijkervaring. Er is een digitale leeromgeving met onder meer webcolleges, kennisclips en een discussieforum. Een deel van de studie is gebaseerd op zelfstudie via (e-learning) opdrachten. Tijdens de contactdagen zijn er inspiratiecolleges en werk je met interactieve werkvormen. Je sluit de cursus af met een kennistoets en een toets waarbij je een eigen casus inbrengt (video-opname gevolgd door assessment (gesprek). Voor het toekennen van de accreditatiepunten is het behalen van de toetsen noodzakelijk.

 • De student is in staat om op het niveau van orgaansystemen processen te verklaren en uit te leggen die ten grondslag liggen aan beweeggerelateerde problemen in het domein cardiovasculaire en respiratoire aandoeningen.
 • De student is in staat om vanuit de principes van evidence-based practice diagnostiek en behandeling toe te passen ten aanzien van fysieke capaciteit en fysieke activiteit bij patiënten met cardiovasculaire en/of respiratoire aandoeningen.
 • De student is in staat om vanuit de principes van evidence-based practice adequaat te handelen bij een (dreigend) acuut of geconstateerd orgaanfalen bij patiënten met een cardiovasculaire en/of respiratoire aandoening.

Na het succesvol afronden van de CRF 1, CRF 2 en stage ontvang je het certificaat specialisatie Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie en het digitaal certificaat hoger onderwijs (microcredential).

Toelating

Deze cursus is bedoeld voor fysiotherapeuten die zich willen specialiseren in cardiovasculaire en respiratoire fysiotherapie. Toegang tot patiëntenzorg in dit domein is van belang.

Kerndocenten

Meerdere docenten van de HU en gastdocenten uit het werkveld zijn betrokken bij de cursus CRF 1.

Jan Custers

Dr. Jan Custers, opleidingscoördinator

Docent en cursuscoördinator

Jan Custers heeft jarenlange ervaring in het domein hart-, vaat-, en longfysiotherapie, zowel als (kinder)fysiotherapeut, onderzoeker, beleidsmedewerker, in bestuurswerk en in het hoger onderwijs. In 2001 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, en sinds 2021 coördinator van het eerste opleidingstraject Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie op masterniveau.

Erwin Beelen

Drs. Erwin Beelen

Docent

Erwin Beelen is tot arts en onderwijskundige opgeleid aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij is als docent werkzaam voor verschillende medische- en paramedische opleidingen aan de Hogeschool en Universiteit Utrecht. Bovendien is hij als clinicus verbonden aan het expertisecentrum zeldzame aangeboren ontwikkelingsstoornissen. Binnen de Cardiovasculaire en Respiratoire fysiotherapie zal zijn focus liggen op het klinisch redeneren.

Aadje Bloem

Drs. Aadje Bloem

Docent

Aadje is hogeschooldocent en klinisch epidemioloog. Zij is 23 jaar klinisch fysiotherapeut geweest binnen de specialismes long en oncologie in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. In 2013 is zij overgestapt naar het hoger onderwijs en is in 2017 gestart met promotieonderzoek naar fysiotherapie bij interstitiële longaandoeningen. In het onderwijs behoort de fysiotherapie bij hart- vaat- en longaandoeningen in klinische setting (intramurale zorg) tot haar specifieke aandachtsgebied.

Inge van Dam

Drs. Inge van Dam

Docent

Inge is in 2012 afgestudeerd als fysiotherapeut en werkzaam geweest als fysiotherapeut op de (poli)klinische hartrevalidatie in het Amsterdam UMC (locatie AMC), Cardiovitaal in Amsterdam en  Basalt revalidatiecentrum, Leiden. In 2017 heeft zij de opleiding Klinische Fysiotherapiewetenschappen (Utrecht) afgerond en is zij gestart als hogeschooldocent bij het Instituut voor Bewegingsstudies bij de HU. Sinds 2022 focust zij zich met name op het onderwijs binnen het domein Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie en op het gebied van inspanningsfysiologie.

Janneke Luiken

Drs. Janneke Luiken

Docent

Janneke is sinds 2001 Hogeschooldocent toegepaste gedragswetenschappen. Na haar studie Klinische Psychologie heeft ze gewerkt bij de Faculteit Geneeskunde aan de VU. Ze heeft diverse aanvullende opleidingen gedaan waaronder Motiverende Gespreksvoering, Oplossingsgericht Coachen, en ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT). Ze geeft lessen gesprekstechnieken en Leefstijlcoaching. Janneke is lid van het onderwijsnetwerk van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden, en ze rond in 2023 een Europees Erasmusproject af waarin onderwijs over Gezondheidsvaardigheden is ontwikkeld voor studenten fysiotherapie.

Sandrien Kranenborg

Drs. Sandrien Kranenberg

Docent

Sandrien werkt al 16 jaar met patiënten met uiteenlopende chronische aandoeningen binnen de eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Om patiënten op de juiste manier te kunnen begeleiden vanuit het biopsychosociaal model heeft zij van 2011 tot 2014 de master Psychosomatische Fysiotherapie gevolgd en afgerond. Haar aandachtsgebieden zijn patiënten met grotere complexiteit op basis van psychosociale factoren. Belangrijke thema’s bij deze groep en binnen het onderwijs zijn coping, zelfmanagement, zelfredzaamheid en eigen regie.

Martijn Vooijs

Drs. Martijn Vooijs

Docent

Martijn heeft tot 2019 gedurende 17 jaar gewerkt met longpatiënten in revalidatiecentrum Basalt in Leiden. Naast zijn werk als fysiotherapeut heeft hij in 2009 de masteropleiding Evidence Based Practice aan de UVA afgerond. Sinds 2015 is hij eerst in deeltijd en later voltijd voor de opleiding Fysiotherapie van de HU gaan werken. Binnen het onderwijs ligt zijn specifieke aandachtsgebied bij de toegepaste inspanningsfysiologie bij mensen met hart-, vaat- en/of longaandoeningen.

Na deze cursus

Na deze cursus kan je de cursus CRF 2 volgen; indien je CRF 2 en het stageblok succesvol hebt afgerond krijg je het certificaat Specialisatie Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie.

Met het certificaat heb je een betere onderhandelingspositie met zorgverzekeraars en kan je, afhankelijk of je een masteropleiding hebt afgerond, in het deel- of aantekenregister VHVL. Met het certificaat CRF1 kan je bij Chronisch ZorgNet de specialisaties: perifeer arterieel vaatlijden, hartrevalidatie, longaandoeningen en post-Covid behalen.

Sluiten aan bij de competenties van de beroepsvereniging VHVL.

Wanneer je deze module succesvol afrondt, krijg je een microcredential. Dat is een landelijk erkend, digitaal certificaat voor een kleine onderwijseenheid. Hiermee toon je aan welke kennis en vaardigheden je hebt opgedaan in deze module. Omdat het een digitaal certificaat is deel je dit makkelijk online (bijvoorbeeld op LinkedIn) en kan je het aan je cv toevoegen.

Flexibel studeren en laagdrempelig specialiseren, om- en bijscholen

Microcredentials maken flexibel studeren mogelijk. Je kan bijvoorbeeld module X volgen aan de HU en later aanvullen met module Y aan een andere hogeschool of universiteit. Ook maken ze specialiseren, om- en bijscholen laagdrempeliger. Je hoeft namelijk niet per se een volledige opleiding af te ronden om een waardering te krijgen.

Uiteindelijk moet het mogelijk worden om microcredentials te ‘stapelen’ tot een afgeronde opleiding, zoals een bachelor of master. Zover is het nog niet, maar het is met een microcredential al wel eenvoudiger om binnen een opleiding vrijstellingen aan te vragen.

Pilotfase

Op dit moment loopt er een pilot met microcredentials. Dat betekent dat het aantal modules dat gewaardeerd wordt met een microcredential, nog beperkt is. We verwachten dat dat aantal en het aantal onderwijsinstellingen dat modules waardeert met een microcredential, in de de toekomst zal toenemen.

Bekijk ook de volgende video's:

Microcredentials: wat zijn het, wat heb je eraan en waarom doet de HU mee aan de pilot?

Wat zijn microcredentials?


Overige Informatie

De cursusprijs bedraagt € 3.950,-.

Bij aanmelding vóór 1 juli 2024 ontvangt u 5% korting op het cursusbedrag.

Waarom Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 1 bij de HU?

 • Werk aan je professionele ontwikkeling

  Deze cursus ondersteunt het leven lang leren dat nodig is om bij te blijven in je vak.

 • Volg praktijkgericht onderwijs op masterniveau

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. En wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Blended Learning

  De opbouw van het digitale platform maakt het mogelijk om de leerstof thuis voor te bereiden waarmee je interactief aan de slag kan tijdens de lesdagen.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Certificering

De module Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 1 is geaccrediteerd voor 110 punten voor het Kwaliteitshuis Fysiotherapie onder nummer 475956.

Met het certificaat CRF1 kan je bij Chronisch ZorgNet de specialisaties: perifeer arterieel vaatlijden, hartrevalidatie, longaandoeningen en post-Covid behalen.

Na het succesvol afronden van CRF1 kan je de Edubadge Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 1 aanvragen. Dit is een, door het Hoger Onderwijs uitgegeven, erkend certificaat

direct Contact

Jan Custers

Dr. Jan Custers, opleidingscoördinator

Docent en cursuscoördinator
patient in ziekenhuisbed met 4 begeleiders

Interesse in de opleiding Cardiovasculaire en Respiratoire Fysiotherapie 1?

Vragen over de opleiding?