Carrièreperspectief

Na de hbo-opleiding Ad Eventmanager kun je aan de slag als (assistent) eventmanager. Nog niet uitgeleerd? Je kunt doorstromen naar de opleiding Communicatie (uitstroomprofiel live communicatie). Je studeert dan nog twee jaar om je bachelor of communication te halen.

Als je de opleiding met succes afrondt, mag je jezelf Associate degree Eventmanager noemen.

AD eventmanagement, carrièreperspectief

Arbeidsmarkt

Na twee jaar haal je het associate degree-diploma, met een certificaat van IDEA, dé overkoepelende brancheorganisatie. Je mag jezelf dan (assistent) eventmanager noemen. Associate degree is een internationaal erkende titel. Als je klaar bent met het ad-programma kun je bij een organisatie een ondersteunende of coördinerende functie vervullen bij het bedenken van concepten, plan van aanpak en de uitvoering van evenementen.

Je kunt aan de slag als:

  • Assistent eventmanager

Na deze opleiding kun je:

  • Onderzoeken en analyseren: je weet snel tot de kern van de vraag achter de vraag te komen
  • Ontwikkelen en adviseren: je weet snel en goed vraagstukken in kaart te brengen.
  • Plannen en organiseren: je kunt middelen, events en media op elkaar afstemmen en implementeren.
  • Creëren en realiseren: je kunt communicatiemiddelen maken.
  • Representeren: je weet hoe je een organisatie moet vertegenwoordigen.
  • Reflecteren: je kunt goed naar je eigen ontwikkeling kijken en jezelf verbeteren.
  • Meer weten over de kerntaken van communicatieprofessionals? Kijk dan bij de beroepsniveauprofielen van Logeion.

/HU/Data/Onderwijs/Studiekeuze deeltijd/Open avond

Vragen over de opleiding?