HU Tech: De highlights van het technisch onderwijs en praktijkonderzoek

Binnen het hoger technisch onderwijs van de HU werken veel studenten tijdens hun studie aan bijzondere innovaties voor en samen met bedrijven in de regio, gesteund door ons praktijkgericht onderzoek. In de publicatie HU Tech: praktijkgericht onderzoek voor een gezonde en duurzame regio zijn de vierentwintig mooiste (student)projecten gebundeld.

We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, grondstoffen en mobiliteit. Maar ook in de bouw en de zorg. Technologie en innovatie vormen een belangrijke sleutel tot het oplossen van die maatschappelijke opgaven. Studenten van de technische opleidingen dragen met docent-onderzoekers bij aan oplossingen voor deze uitdagingen. Van het modelleren van het elektriciteitsnet in een buurt en het ontwikkelen van sensoren voor het Groningse aardbevingsgebied tot het 3D-printen van kraakbeen. “Om oplossingen te vinden voor de maatschappelijke opgaven is het van belang dat ons onderwijs en onderzoek samenwerkt met de beroepspraktijk. Zo leren studenten hoe ze zulke vraagstukken kunnen aanpakken. Zo innoveren zij samen met onze onderzoekers en de opdrachtgevers uit de praktijk het beroep”, vertelt Cyrille Krul, directeur bij het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven.

 

Talentontwikkeling van studenten

Het Institute for Design & Engineering (IDE), waar het technische onderwijs van HU is ondergebracht, werkt samen met verschillende lectoraten. Onderzoek kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan complexe problemen waarvoor de oplossingen niet ‘op de plank’ liggen. De kennis die met dergelijk onderzoek wordt opgedaan, wordt ook gebruikt om het onderwijs up-to-date te houden. Studenten krijgen op verschillende momenten tijdens hun studie een rol binnen het onderzoek, zodat ze leren hoe je een onderzoek opzet en uitvoert. Innovatie van het beroep gaat zo hand in hand met de talentontwikkeling van de student.

Gezonde en duurzame regio

IDE richt zich met het onderwijs en onderzoek op vraagstukken in de expertisegebieden ‘Samen Gezond’ en ‘Samen Duurzaam’. Daarbij werkt het instituut vanuit zes kernthema’s die een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame regio, van gezondheidstechnologie en duurzame mobiliteit tot de energietransitie en circulair en industrieel produceren. In verschillende projecten - van losstaande, kortlopende projecten tot langdurige projecten waar studenten het stokje aan elkaar doorgeven - werken studenten aan tastbare oplossingen en resultaten voor verder onderzoek. De HU-publicatie HU Tech: praktijkgericht onderzoek voor een gezonde en duurzame regio is een actueel naslagwerk met al het moois dat de studenten de afgelopen tijd hebben ontwikkeld, opgeleverd en verder gebracht.

Publicatie

Tijdens het congres ‘HU Tech in de Spotlights’ op 20 juni werden de eerste exemplaren van de publicatie overhandigd aan Wilma Scholte op Reimer, lid van het College van Bestuur van de HU, en aan twee belangrijke stakeholders in de regio: commissaris van de Koning van de provincie Utrecht Hans Oosters en Arjan van den Born, algemeen directeur van ROM Utrecht Region. Tijdens dit congres lieten studenten, docenten en onderzoekers van de technische opleidingen van de HU zien hoe zij hebben bijgedragen aan een gezonde en duurzame regio.

Nieuwsgierig geworden naar de bijzondere projecten van HU Tech? De publicatie is hier digitaal te lezen.

Deel dit artikel