College van Bestuur Hogeschool Utrecht: invoering plan kabinet coronatoegangsbewijs onmogelijk en schadelijk voor studenten en docenten

"Onmogelijk en schadelijk voor studenten en docenten." Met deze woorden schaart het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht zich achter het protest van Vereniging Hogescholen tegen de voorgenomen invoering van het coronatoegangsbewijs (CTB) voor het hbo. "Onderwijs moet 100% toegankelijk zijn, het CTB beperkt de toegang. Daarbij is het onmogelijk om fysieke controles in te voeren op alle locaties, voor alle studenten, docenten en medewerkers. Ook is het onmogelijk om het onderwijs tegelijkertijd fysiek en digitaal aan te bieden. We begrijpen dat het kabinet maatregelen neemt om corona te bestrijden, maar het CTB in deze vorm is onacceptabel. Er zijn alternatieven die het onderwijs - zowel voor student als docent - minder hinderen. We hopen dat de tweede kamer dit ook onderschrijft", zegt Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur Hogeschool Utrecht. "Docenten zijn al aan het eind van hun latijn, dit kan er echt niet meer bij."

Volgens Jan Bogerd zou invoering van het CTB in de voorgestelde vorm - naast praktische consequenties - onnodig veel schade met zich meebrengen. "Dit plan is schadelijk voor studenten, docenten, onderzoekers en andere collega's in de HU-gemeenschap, het plan raakt het welzijn van de HU-gemeenschap als geheel en dat mag nooit het gevolg zijn van dergelijke maatregelen. Vorige week verscheen het RIVM-rapport waaruit blijkt dat 51% van de studenten psychische klachten ervaart, mede door de coronacrisis. We moeten niet vergeten dat de HU-gemeenschap de afgelopen 20 maanden hard heeft gewerkt om het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering zo goed en zo kwaad als het kon in de lucht te houden. En minstens zo belangrijk: met het plan komt de kwaliteit van het onderwijs in het geding en ook dat is onacceptabel."

 

Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: “Het invoeren van coronatoegangsbewijzen gaat ten koste van de toegang tot onderwijs, dat is klip en klaar. We kunnen niet hetzelfde onderwijs gelijktijdig zowel fysiek als digitaal aanbieden. De politiek moet hierin een eerlijke afweging maken en niet een onuitvoerbare taak bij onze docenten leggen.”

 

Universiteiten en hogescholen doen er alles aan om veilig en verantwoord open te zijn. Er hebben zich geen grote clusters van besmettingen voorgedaan, de vaccinatiegraad onder studenten en medewerkers is hoog en daarbij is ook al een flink deel van de studenten hersteld van corona. Naast deze vragen over de proportionaliteit van het inzetten van CTB’s, is het ook praktisch onuitvoerbaar. Maurice Limmen: “Studenten komen iedere dag naar de campus en bezoeken daarbij verschillende gebouwen. Dat is echt iets anders dan het incidenteel bezoeken van een concert. Daarom is beperkte controle in het hoger onderwijs te rechtvaardigen, we vragen de politiek om die mogelijkheid te creëren.” VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Universiteiten en hogescholen zijn geen festivalterrein. We kunnen niet op één plek een paar beveiligers neerzetten en dan is het klaar. Het is ondoenlijk om op honderden locaties honderdduizenden studenten allemaal te controleren.”

Deel dit artikel