"Binnen het lectoraat kijken we niet naar de moeilijkheden maar naar de mogelijkheden"

Ruim vijf jaar geleden startte Rob Heerdink als lector bij het lectoraat Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie. “In de afgelopen jaren hebben we onze positie in de praktijk versterkt en zetten we zichtbare stappen om de farmaceutische zorg voor patiënten te verbeteren, met een groeiende focus op duurzaamheid.” Op 7 maart organiseert het lectoraat een symposium waarin ze met docenten, studenten en professionals kijken naar de toekomst.

Rob HeerdinkVoor Rob Heerdink, tevens universitair hoofddocent Klinische Farmaco-epidemiologie bij de Universiteit Utrecht, was de hogeschool vijf jaar geleden een uitdagende omgeving. “Het voelde in het begin als een ontdekkingsreis. Ik  stapte in een bestaand lectoraat waar promovendi onderzoek deden op onderwerpen die soms wat verder van mij afstonden. Daarnaast was de hogeschool een nieuwe omgeving voor me. Maar ik heb snel mijn draai kunnen vinden omdat ik veel aanknopingspunten zag om het universitaire onderzoek te verbinden aan het praktijkgerichte onderzoek.”

Huidtherapie en Farmacie?

“Een van de grootste uitdagingen bij mijn start was de relatief grote focus op huidtherapie binnen het lectoraat”, vertelt Heerdink. “Dit was niet mijn expertise maar er waren wel drie promovendi die hierin begeleiding nodig hadden. Gelukkig vonden we snel een hogeschoolhoofddocent, Esther Tjin, die zich op dit onderwerp kon storten. Nu hebben we hierin een solide onderzoekslijn staan en drie gepromoveerde docenten bij de opleiding Huidtherapie. Uiteindelijk zijn er ook veel raakvlakken met farmacie, bijvoorbeeld in een groot project dat nu loopt, naar de verbetering van de eczeemzorg in Nederland.”

'Kijkje achter de voordeur'

“Een meerwaarde van het onderzoek hier op de HU is het gemakkelijke contact met andere lectoraten en instituten. We werken steeds vaker samen met verpleegkunde en thuiszorg, om zo de zorgketen rondom de apotheker beter te begrijpen, een ‘kijkje achter de voordeur’. Dit heeft geleid tot concrete projecten ter verbeteringen van de farmaceutische zorg voor patiënten.” Een belangrijk voorbeeldproject hiervoor is Make-It, waarin het lectoraat in verschillende proeftuinen in heel Nederland onderzoek doet naar het bevorderen van therapietrouw bij patiënten. “Wij kijken niet alleen naar de rol van de apotheek, maar ook die van de huisarts en andere zorgverleners, zoals de thuiszorg. We richten ons op de mogelijkheden binnen de keten om verbeteringen door te voeren met oog voor problematiek zoals personeelsgebrek en beperkte financiële middelen in de sector. Samenwerking en communicatie tussen de verschillende beroepsgroepen zijn hierbij van cruciaal belang. Dat is dan ook één van de speerpunten van het lectoraat.”

"We gaan nieuw onderzoek doen naar duurzame oplossingen in de farmceutische zorg. De ecologische voetafdruk van de zorg is immens."

Duurzaamheid, communicatie en samenwerking

De sterke band met het onderwijs maakt het lectoraat een ideale plek voor opleiding. “Steeds meer zie ik docenten Farmakunde onderzoek doen bij ons. Het lectoraat groeit hierdoor in de breedte. We hebben op verschillende expertises meer begeleidingscapaciteit, wat kansen biedt voor de ontwikkeling van het lectoraat”, vertelt Heerdink.

Het lectoraat duidelijke doelen voor de komende jaren. “Samenwerken en communicatie zijn essentieel, waarbij we de overdracht van medicatie naar verpleegkundigen willen verbeteren. Hoe kunnen zij een sterkere rol spelen? Ook gaan we meer aandacht geven aan de rol van de apotheker in leefstijlverbetering. Daarnaast gaan we nieuw onderzoek doen naar duurzame oplossingen binnen de farmaceutische zorg. De ecologische voetafdruk van de zorg is immens. Denk hierbij niet alleen aan de productie van de medicatie, maar bijvoorbeeld ook aan de afvalstoffen die via de urine van patiënten in het oppervlaktewater terechtkomen. Vanuit de beroepspraktijk is hier veel interesse voor en als lectoraat kunnen we hier denk ik hele concrete projecten voor gaan uitvoeren.”

Symposium over toekomst lectoraat

Heerdink beleeft nog altijd veel plezier in zijn werk als lector. “Wat ik vooral waardeer aan de werkwijze van het lectoraat is dat we niet kijken naar de moeilijkheden waar we voor staan, maar ons echt richten op de mogelijkheden in de praktijk. Hiermee maken we impact, niet alleen met ons onderzoek maar ook met concrete veranderingen, direct in de praktijk.”

Als je geïnteresseerd bent om mee te denken over de koers van het lectoraat, kom dan naar het Symposium Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie op 7 maart bij Hogeschool Utrecht. Op de lectoraatspagina vind je de verschillende onderzoekslijnen en projecten van het lectoraat.

Deel dit artikel

Gerelateerde expertise