College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB), dat leiding geeft aan Hogeschool Utrecht, bestaat op dit moment uit Jan Bogerd, Anton Franken en Tineke Zweed.

Jan Bogerd
J. (Jan) Bogerd MBA (Voorzitter)
Jan Bogerd is sinds 1 september 2015 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht (HU). 
Anton Franken
Dr. Ir. A.A.J.M. (Anton) Franken MBA
Anton Franken is sinds 1 september 2013 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. 
Tineke Zweed
T. (Tineke) Zweed
Tineke Zweed is sinds 1 januari 2016 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.

Bestuursdienst

Sjef Vogel:
Sandra Vermeulen:
Directeur Bestuursdienst  
Secretaris van het College van Bestuur en secretaris Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de rol van toezichthoudend orgaan. De leden volgen het reilen en zeilen van de hogeschool zeer nauw en komen daarnaast vier maal per jaar met het College van Bestuur bij elkaar.

Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
 De heer Prof. dr. A.P.W.P. (Guus) van Montfort (voorzitter RvT)
 Nederlandse
 1947
 Bestuursvoorzitter Actiz
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
 De heer Drs. J.C. (Jacques) van Ek
 Nederlandse
 1945
 Voormalig voorzitter hoofddirectie Fortis ASR Verzekeringsgroep
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
 Mevrouw drs.F.A.I.A. (Fabienne) Hendricks
 Nederlandse
 1984
 Manager Tata Steel Training Centre
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
 Mevrouw prof. dr. E.H. (Edith) Hooge
 Nederlandse
 1967
 Hoogleraar Onderwijsbestuur TIAS
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
 De heer Drs. P. (Paul) de Krom
 Nederlandse
 1963
 Voorzitter Raad van Bestuur TNO
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
 De heer drs. P. (Paul) Meulenberg RA
 Nederlandse
 1961
 Managing Partner Real Estate Industry Deloitte Financial Advisory Services
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
Mevrouw Ir. A. van den Berg MBA
Nederlandse
1960
Directievoorzitter Rabobank Utrecht
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
De heer prof. dr. H. Brinksma
Nederlandse
1957
President Hamburg University of Technology

Informatie rondom de Raad van Toezicht:


 Contact

Wilt u in contact komen met het College van Bestuur? Neem dan contact op met het secretariaat. Het secretariaat beheert de agenda en voert de regie op de voorbereiding van afspraken voor de collegeleden.
 
E-mail: cvb@hu.nl
Tel: 088 - 481 85 53
 
Wilt u in contact komen met de Raad van Toezicht? Neem dan contact op met Sandra Vermeulen (secretaris Raad van Toezicht):


E-mail: sandra.vermeulen@hu.nl

Hogeschool Utrecht in 2020

Hogeschool Utrecht in 2020
'Hogeschool Utrecht in 2020’ is een strategisch document dat aangeeft waar we in 2020 willen staan. Het geeft ons richting in ons werk en bij het maken van beleid. En het biedt veel ruimte voor een nadere invulling van het ‘hoe'.

Lees het document