College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB), dat leiding geeft aan Hogeschool Utrecht, bestaat op dit moment uit Jan Bogerd, Anton Franken en Tineke Zweed.

Jan Bogerd
J. (Jan) Bogerd MBA (Voorzitter)
Jan Bogerd is sinds 1 september 2015 voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht (HU). 
Anton Franken
Dr. Ir. A.A.J.M. (Anton) Franken MBA
Anton Franken is sinds 1 september 2013 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. 
Tineke Zweed  T. (Tineke) Zweed
Tineke Zweed is sinds 1 januari 2016 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.

Sandra Vermeulen
Secretaris van het College van Bestuur en directeur Bestuursdienst.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft de rol van toezichthoudend orgaan. De leden volgen het reilen en zeilen van de hogeschool zeer nauw en komen daarnaast vier maal per jaar met het College van Bestuur bij elkaar.

Leden per 1 augustus 2016:

Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
De heer Prof. dr. A.P.W.P. (Guus) van Montfort (voorzitter RvT)
Nederlandse
1947
Bestuursvoorzitter Actiz 
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
Mevrouw mr. drs. C. (Kete) Kervezee (vicevoorzitter RvT)
Nederlandse
1948
Voormalig voorzitter PO-raad, Utrecht 
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
De heer drs. P. (Paul) Meulenberg RA
Nederlandse
1961
Managing Partner Real Estate Industry Deloitte Financial Advisory Services
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
De heer Prof. dr. J.A. (Jan Anthonie) Bruijn
Nederlandse
1958
Hoogleraar Universiteit Leiden
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
De heer Drs. J.C. (Jacques) van Ek
Nederlandse
1945
Voormalig voorzitter hoofddirectie Fortis ASR Verzekeringsgroep
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
Mevrouw drs. Z. (Zakia) Guernina
Nederlandse
1968
COO LTP Business Psychologists
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie 
De heer Drs. P. (Paul) de Krom
Nederlandse
1963
Voorzitter Raad van Bestuur TNO 
Naam
Nationaliteit
Geboortejaar
Functie
Mevrouw mr. I.D. (Ingrid) Thijssen
Nederlandse
1968
Lid Raad van Bestuur Alliander

 
Informatie rondom de Raad van Toezicht:

Contact

Wilt u in contact komen met het College van Bestuur? Neem dan contact op met de Executive Assistants. Zij beheren de agenda en voeren de regie op de voorbereiding van afspraken voor de collegeleden.
 
E-mail: cvb@hu.nl
Tel: 088 - 481 85 53
 
Wilt u in contact komen met de Raad van Toezicht? Neem dan contact op met de griffie.
 
E-mail: griffie@hu.nl

Hogeschool Utrecht in 2020

Hogeschool Utrecht in 2020
'Hogeschool Utrecht in 2020’ is een strategisch document dat aangeeft waar we in 2020 willen staan. Het geeft ons richting in ons werk en bij het maken van beleid. En het biedt veel ruimte voor een nadere invulling van het ‘hoe'.

Lees het document

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten