125 miljoen euro van Nationaal Groeifonds voor proefdiervrije biomedische innovatie

Toekenning NGF CPBT
Bronvermelding: luchschen

Het Nationaal Groeifonds heeft een investering van 125 miljoen euro toegekend aan het nieuwe Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie op het Utrecht Science Park. Hogeschool Utrecht heeft een belangrijke rol in dit nieuwe centrum.

Het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) gaat met de bijdrage van het Nationaal Groeifonds (NGF) de transitie naar proefdiervrije biomedische innovaties versnellen. Dit levert economische en maatschappelijke winst op: betere geneesmiddelen, veilige producten en minder dierproeven.

Nadat een eerdere aanvraag van het CPBT in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds leidde tot een reservering van 125 miljoen euro. Deze reservering is nu omgezet in een toekenning.

Versnellen proefdiervrije methoden

Het nieuwe centrum richt zich in eerste instantie op de transitietrajecten voor ziekten zoals ALS, taaislijmziekte, artrose/reuma en astma/COPD. Door samenwerking met nationale en internationale partners zal het CPBT niet alleen proefdiervrije technieken ontwikkelen, maar ook onderwijs, trainingen, advies en ondersteuning bieden om innovaties te bevorderen.

Lange proefdiervrije historie

“Nederland kent niet alleen een lange historie als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe proefdiervrije methode, maar ook de implementatie ervan in samenwerking met verschillende stakeholders”, zegt mede-initiator Cyrille Krul, lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry bij de HU. “De verschillende perspectieven brengen we bij elkaar in het internationale netwerk van het CPBT, maar ook in de opleidingen en trainingen van onze studenten en professionals."

De HU gaat een leidende rol spelen in de propositie en expertiseontwikkeling van het CPBT. Dit omvat het inrichten van het expertisecentrum, het faciliteren van bedrijven en organisaties om de overgang naar proefdiervrije methoden te maken, en het helpen van modelontwikkelaars bij het kwalificeren, automatiseren en valideren van hun methoden.

Proefdiervrij testen met AI

Hogeschool Utrecht is al geruime tijd actief in het onderzoek naar proefdiervrije testmethoden, zoals het kweken van mini orgaantjes (organoiden) in het lab. Onlangs verscheen er een HU Story over de ontwikkeling van een tool die op basis van AI en wetenschappelijke kennis patronen ontdekt en kan voorspellen of een stof een giftige reactie bij mensen kan veroorzaken.

Meer ruimte binnen wetgeving

Mede-initiatiefnemer prof. Daniela Salvatori van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht: “Wereldwijd is er veel belangstelling om het gebruik van proefdieren te verminderen en innovatie te versnellen. We kunnen als land met onze sterke Life Sciences & Health sector een leidende rol te nemen. We zien dat wetgeving in Europa en de Verenigde Staten meer ruimte gaat bieden voor toelating van nieuwe geneesmiddelen tot de markt zonder dierproeven. Er is veel in beweging! Die verandering gaan we aanjagen’.

Aansluiting onderwijs en onderzoeksprojecten

Samen met de Universiteit Utrecht gaat de HU ook onderwijs ontwikkelen, zoals de Professional Master Proefdiervrije Innovatie en interdisciplinaire challenges met studenten van verschillende opleidingen van beide kennisinstellingen. Bovendien blijft de HU de kennis op het gebied van Data Science en AI actueel houden en verbinden met lopende projecten zoals VHP4Safety en dragen bij aan implementatie van gebruik van vitaal humaan weefsel.

 

Het CPBT, een initiatief van  Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht (HU) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zal met deze financiële impuls de ontwikkeling en implementatie van proefdiervrije methoden versnellen. Dit heeft niet alleen voordelen voor dierenwelzijn, maar ook voor de kwaliteit van medicijnen de economie.

Deel dit artikel

Gerelateerde expertise