Mw. Prof. W.J.M Scholte op Reimer PhD (Wilma) benoemd tot lid van het College van Bestuur HU

De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht heeft mw. Prof. W.J.M Scholte op Reimer PhD met ingang van 1 februari 2020 benoemd tot lid van het College van Bestuur. 

Wilma Scholte op Reimer is thans Decaan Faculteit Bewegen Sport en Voeding en Decaan Faculteit Gezondheid bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en daarnaast verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) als Bijzonder Hoogleraar Complexe Zorg. “Wij zijn meer dan verheugd met de komst van Wilma Scholte op Reimer”, zegt Guus van Montfort, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Haar uitgebreide ervaring als decaan, opleidingsmanager, universitair onderzoeker, hoogleraar en haar betrokkenheid bij studenten en medewerkers zien we als een waardevolle aanvulling op het college, ook met oog op de ambities die Hogeschool Utrecht nastreeft. Haar visie op praktijkgericht onderzoek sluit naadloos aan bij de visie van de HU.”

In haar functie als decaan is Wilma Scholte op Reimer integraal verantwoordelijk voor het functioneren van twee HvA faculteiten met in totaal 6.500 studenten in zeven bacheloropleidingen, een professionele master en een Europese wetenschappelijke master. Daarnaast is zij HvA-breed portefeuillehouder voor de ontwikkeling van professionele masters en geeft zij leiding aan het interfacultaire HvA speerpunt Urban Vitality.

Taken en verantwoordelijkheden

Naast de collegiale bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de HU, zal Wilma Scholte op Reimer zich richten op de portefeuilles onderzoeksbeleid, valorisatie, strategische marketing en communicatie en het alumnibeleid. Daarbij neemt Wilma Scholte op Reimer het voortouw in het realiseren van de grote ambities van de HU in het praktijkgericht onderzoek. De HU wil meer gaan experimenteren met professional doctorate en zal in samenhang daarmee de onderzoekscapaciteit vergroten, onder meer door een toename van het aantal docenten dat onderzoek doet en het aantal onderzoekers dat betrokken is bij het onderwijs. In strategisch opzicht wil de HU haar regionaal en (inter)nationaal onderzoek meer bekendheid geven en haar internationale netwerken versterken.

Op al deze terreinen speelt de nieuwe bestuurder een cruciale rol. Daarnaast geeft Wilma Scholte op Reimer direct leiding aan ongeveer vijftien directeuren van instituten en centrale diensten. Ook blijft ze verbonden als hoogleraar aan de UvA.

Reacties

Wilma Scholte op Reimer: “Ik zal mijn collega’s bij de HvA missen en werk al jaren met veel plezier in het hoger onderwijs. De wezenlijke bijdrage als hogeschool aan de ontwikkeling van (jonge) mensen is wat mij drijft. Bovendien spelen we als kennisinstelling samen met partners in het bedrijfsleven en de publieke sector een steeds grotere rol in maatschappelijke ontwikkelingen. Ik help graag om de ambitie van de HU op het gebied van onderzoek te realiseren, in nauwe verbinding met praktijk en onderwijs. Ik kijk er naar uit om samen met studenten en medewerkers te bouwen aan de toekomst van de HU.”

Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur: “Ik kijk er naar uit om met Wilma Scholte op Reimer samen te werken. Wilma brengt kennis, ervaring en netwerken mee en kent het hoger onderwijs van binnen en van buiten. Daarnaast is ze enthousiast en ambitieus, gericht op verbinding met mensen en de HU Gemeenschap. Met onze ambities voor ogen, zie ik Wilma als een collega die een belangrijke bijdrage kan leveren. Een aanwinst voor onze mooie hogeschool; voor onze studenten en medewerkers, voor ons onderwijs en onderzoek.”

Annette Wind, voorzitter van de Hogeschoolraad (HSR): “De HSR is blij met de benoeming van Wilma Scholte op Reimer als lid van het College van Bestuur. Zij staat midden in de praktijk van het toegepast onderzoek. Net als de hogeschoolraad hecht ze veel waarde aan een goede verbinding tussen onderwijs en onderzoek en heeft ze hier ook ervaring mee opgedaan. De raad heeft er vertrouwen in dat haar leiderschapsstijl aansluit bij de organisatieontwikkeling die de HU nastreeft en wenst haar veel succes.” 

Deel dit artikel