Wietske Blom nieuwe voorzitter Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC)

Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) biedt financiële steun aan (nabestaanden van) zorgmedewerkers die als gevolg van hun werk in de coronazorg zelf op de IC zijn beland of zijn overleden. De stichting krijgt nu een nieuwe voorzitter: Wietske Blom-Ham, onderzoeker en hoofddocent acute zorg aan de HU. “Het is van groot belang dat we goed voor hun fysieke en mentale welzijn zorgen.”

Wietske Blom-Ham heeft 20 jaar ervaring als verpleegkundige, waarvan 15 op de spoedeisende hulp. Al sinds de oprichting maakt zij deel uit van het bestuur van ZWiC. Zij weet wat de impact van corona is op zorgmedewerkers: “Door de coronacrisis veranderde de zorg van de ene op de andere dag. Toch moesten medewerkers hun werkzaamheden gewoon voort zetten, met alle twijfels en onzekerheden over ziekte en bescherming, in het belang van ons allemaal.” Om die zorgverleners te steunen, richtten chirurgen Sander Muijs en Marijn Houwert de Stichting ZWiC op. “Wat zij voor elkaar hebben gekregen, met steun van vele vrijwilligers, donateurs en partijen, is van uitzonderlijke waarde. Ik vind het een eer om nu aan het roer te mogen staan.” 

Zorg van de toekomst

Wietske is hoofddocent Acute Zorg en onderzoeker aan Hogeschool Utrecht. “Ik werk voor de HU omdat daar de zorgverleners van de toekomst worden opgeleid. Ik vind het fijn om daaraan te kunnen bijdragen. Met mijn praktijkgericht onderzoek op de HU zet ik mij er ook voor in dat zorg goed georganiseerd wordt. Door corona lopen zorgmedewerkers de kans zelf ernstig ziek te worden. Er overlijden mensen, maar ook de impact van een IC-opname is al onmiskenbaar groot. Deze mensen verdienen zelf ook goede zorg. Daarbij hoort dat wij in de eerste periode hun financiële lasten kunnen verlichten. Het is mooi om dat met ZWiC te kunnen doen.”

"Ken jij mensen die in de zorg werken of werk je er zelf? Praat dan over ons; een grotere naamsbekendheid betekent dat we meer zorgmedewerkers kunnen helpen"

Wietske Blom, voorzitter ZWiC

Alles op alles

Wietske heeft als nieuwe voorzitter een duidelijk doel voor ogen: alles op alles zetten om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen die er recht op hebben, een financiële bijdrage ontvangen van ZWiC. “Op basis van de maandelijkse rapportages van het RIVM weten we dat er nog veel zorgmedewerkers zijn die in aanmerking komen voor een eenmalige financiële bijdrage, maar die de weg naar ZWiC nog niet hebben gevonden.” Om hen meer tijd te geven, verlengt ZWiC de uiterlijke indientermijn naar 31 december 2022. Ook gaan ze samenwerken met brancheorganisaties en kijkt ZWiC samen met het Verbond van Verzekeraars hoe de aanvraagprocedure kan worden vereenvoudig. “Ken jij mensen die in de zorg werken of werk je er zelf? Praat dan over ons; een grotere naamsbekendheid betekent dat we meer zorgmedewerkers kunnen helpen.”

Ook voor baliemedewerkers

Die hulp ging eerst alleen naar verpleegkundigen en verzorgenden; de directe zorg. Inmiddels heeft ZWiC de doelgroep verbreed naar alle medewerkers in de zorg (of hun nabestaanden) die onder corona hebben geleden. Dus ook röntgenlaboranten, baliemedewerker en schoonmakers. Dat is mogelijk door de gulle giften van vele donateurs, van bedrijven tot particulieren. “We zien zelfs verpleegkundigen die hun zorgbonus aan ons hebben gedoneerd. Ook dat zegt wel iets over ons vakgebied.”

Psychosociale nazorg

ZWiC zet zich niet alleen in voor financiële nazorg, maar ook voor psychosociale nazorg. “De coronacrisis heeft blootgelegd dat die voor zorgverleners nog niet structureel is geregeld”, stelt Wietske. Daarom heeft ZWiC het ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises opdracht gegeven een landelijke richtlijn voor psychosociale ondersteuning van zorgprofessionals te ontwikkelen. Deze moet eind 2022 klaar zijn.

“De coronacrisis heeft laten zien hoe onmisbaar en wezenlijk medewerkers in de zorg zijn voor de gezondheid en het welzijn van ons land. Het is van groot belang dat we ook goed voor hun fysieke en mentale welzijn zorgen.”

Zie www.geefvoorzorgverleners.nl voor meer informatie over ZWiC.


Deel dit artikel