Voorstel om naam ‘De Uithof’ te veranderen in ‘Utrecht Science Park’

Het college van Burgemeester en Wethouders van Utrecht wil de naam van het gebied ‘De Uithof’ officieel laten wijzigen in ‘Utrecht Science Park’. Dit voorstel ligt nu bij de gemeenteraad, die er een besluit over zal nemen. Deze naam past beter bij de (internationale) uitstraling van het gebied en maakt meteen duidelijk om welk type gebied het gaat. Op allerlei uitingen wordt de naam Utrecht Science Park al gebruikt. Als de Gemeenteraad instemt met het voorstel wordt alle bewegwijzering hierop aangepast.

USP

Op het Utrecht Science Park zijn de laatste jaren toonaangevende research- en developmentbedrijven en kennisinstellingen gevestigd, zoals Danone Nutricia Research en het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Vooral het laatste decennium is De Uithof uitgegroeid tot een gebied waar onderwijs en wetenschap samen optrekken met hoogwaardige zorg en bedrijven. Kennisinstellingen, onderzoeksinstituten, gezondheidszorg en research- en developmentbedrijven werken er samen om nieuwe oplossingen te vinden voor een langer en gezonder leven, nu en in de toekomst.

Door deze ontwikkelingen is het gebied het hart geworden van een van de meest competitieve regio’s van Europa en is het nu het grootste Science Park van Nederland. De (internationale) uitstraling van het gebied vraagt om een passende naam die bijdraagt aan de lobby- en acquisitiekracht en de concurrentiepositie van het gebied voor de stad en de regio.

"Naam om trots op te zijn"

De grote instellingen in het gebied zoals de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en stichting Utrecht Science Park, dringen al langer aan op deze naamswijziging. Andere kennis- en zorginstellingen zoals het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, het Hubrecht- en Westerdijk-instituut en bedrijven zoals Danone Nutricia Research, Genmab, Merus en GenDX hebben het belang van het doorvoeren van deze naamswijziging onderstreept. Tineke Zweed, College van Bestuur van Hogeschool Utrecht: “Utrecht Science Park: hier komt alles samen. Deze naam illustreert perfect wat wij samen vormgeven in Utrecht: een krachtige bundeling van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Met impact op de stad en regio. Utrecht Science Park is niet zomaar een naam, het is een titel waar we allemaal trots op mogen zijn.”

Ook SSH, de eigenaar van de 2600 studentenwoningen op het Utrecht Science Park, steunt de naamswijziging, evenals de Provincie Utrecht en de omliggende gemeentes De Bilt, Bunnik, Zeist, Houten en Nieuwegein, de Economic Board Utrecht (EBU) en het RIVM.

Herkomst naam De Uithof

Tot de jaren 60 heette het gebied de Johannapolder. Sinds de vestiging van de Universiteit in het gebied is de naam De Uithof eraan verbonden. Dat is nu ruim 55 jaar. Deze naam komt van de boerderij De Uithof, gelegen aan de huidige Toulouselaan. Deze boerderij bestaat nog steeds en is in gebruik als kinderdagverblijf.

Deel dit artikel