Utrechtse partners tekenen convenant voor monitoren gezondheid en welzijn Cartesius

verlichte tekst 770 woningen cartesius
Bronvermelding: info@Petronellanitta.com (info@Petronellanitta.com (Photographer) - [None]

Deel dit artikel

De openbare ruimte en gebouwen in de nieuwe, Utrechtse stadswijk Cartesius zijn ontworpen met veel aandacht voor bewegen, innovatieve energieoplossingen, gezonde voeding en duurzame mobiliteit. Cartesius wil zo de wetenschappelijke lessen in de praktijk brengen die zijn opgedaan in de ‘blue zones’: gebieden op de wereld waar mensen aantoonbaar langer gezond en gelukkig leven. Maar: hoe meet en weet je of daarbij de juiste keuzes worden gemaakt? Of Cartesius daadwerkelijk gelukkiger en gezonder leven faciliteert? Daartoe hebben wijkontwikkelaars Ballast Nedam Development en MRP, verenigd in het Cartesius Consortium, een convenant getekend met o.a. UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Gemeente Utrecht en de Universiteit Utrecht.

De ondertekenaars van het convenant spreken af een monitoringsprogramma te starten, gericht op het onderzoeken van verbanden tussen inrichting van de (leef)omgeving, eerstelijns zorgorganisatie en gezondheid. De partijen willen zo zicht krijgen op welke interventies in de omgeving positief bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van bewoners. Die kennis is van grote waarde om in te kunnen spelen op het terugdringen van de grote druk op de gezondheidszorg.

Groep menen met op de voorgrond maquette van de wijk Cartesius
Bron: info@Petronellanitta.com (Photographer)

Bouwen aan een Gezonde Wijk

Het convenant, genaamd ‘Bouwen aan een Gezonde Wijk’, werd door de partners ondertekend tijdens de symbolische bouwstart van de eerste 770 woningen op 11 juli jl.

Een van de ondertekenaars is Hogeschool Utrecht (HU). Wilma Scholte op Reimer, CvB-lid van de HU: “Onze hogeschool werkt vanuit onderwijs en onderzoek samen met onze partners aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals de vraag hoe je stedelijke verdichting kunt combineren met gezond stedelijk leven. In het Cartesiusgebied gaan we met elkaar leren en experimenteren: studenten, docent-onderzoekers, professionals, bedrijven en natuurlijk de bewoners. Met dit convenant bekrachtigen we deze samenwerking. Een gezonde wijk begint met een gezonde samenwerking!”

Dit convenant sluit nauw aan bij de kennis en innovatie agenda’s van Samen Gezond en Samen Duurzaam en voor Lector Gezonde Stedelijke Ontwikkeling Hanneke Kruize de uitgelezen kans om haar onderzoek naar de gezonde leefomgeving mogelijk te maken.

Living Lab

De partijen gaan op korte termijn een nulmeting uitvoeren bij nieuwe bewoners van Cartesius, om te zien wat de huidige status is van gedrag, gezondheid en de fysieke en sociale omgeving. Met deze nulmeting wordt het mogelijk om in de toekomst in kaart te brengen hoe groot de effecten van ontwerpinterventies en zorginnovaties zijn. De partijen in het convenant gaan tevens de interventies en andere maatschappelijke initiatieven coördineren die de gezonde leefomgeving in Cartesius willen bevorderen. Ten slotte is afgesproken (flex)werkplekken in te richten waar de partners, variërend van professionals en onderzoekers tot studenten, transdisciplinair kunnen samenwerken en data en kennis kunnen delen voor het ‘living lab’ in Cartesius. 

De ambitie van partijen is om de het monitoringsprogramma uiteindelijk op te schalen naar meer locaties in Nederland.