Nieuw bij de HU: leraar natuurkunde én scheikunde worden in 4 jaar

Bij Hogeschool Utrecht kunnen studenten vanaf september 2019 in vier jaar tijd een dubbele lesbevoegdheid halen: voor zowel leraar natuurkunde als leraar scheikunde. Ze hoeven daarvoor bovendien geen extra vakken te volgen.

Studenten hoeven straks geen extra vakken te volgen en hoeven ook niet langer te studeren voor de dubbele tweedegraads bevoegdheid. Dat is mogelijk dankzij samenwerking tussen de twee opleidingen en een focus op vakoverstijgende lessen. De dubbele bevoegdheid, die het recht geeft les te geven in onderbouw havo en vwo en op het vmbo en mbo, maakt afstudeerders aantrekkelijker voor scholen. Bovendien hoeven studenten nu niet te kiezen tussen deze twee exacte vakken als ze dat niet willen. Studenten kunnen echter desgewenst nog steeds enkel natuurkunde of scheikunde studeren aan de lerarenopleiding.

Zo werkt het

Studiekiezers schrijven zich in voor hun voorkeursstudie. In het eerste jaar krijgen ze vakken die voor beide opleidingen relevant zijn. Bij aanvang van het tweede jaar kiezen ze of ze eerst verder gaan met hun gekozen voorkeursstudie, of met de andere richting. In het laatste half jaar kunnen ze de minorruimte gebruiken voor het behalen van de tweede bevoegdheid. Een andere minor volgen mag ook, maar leidt dus niet tot de dubbele bevoegdheid.

Unieke combinatie

Het vierjarige traject is alleen beschikbaar voor de lerarenopleidingen natuurkunde en scheikunde. Bij andere studies is de overlap minder groot. Studenten kunnen wel een dubbele bevoegdheid halen met bijvoorbeeld wiskunde, maar dit duurt dan vijf jaar.

Meer weten? Download hier de brochure van de dubbele bevoegdheid.

Foto: Corne Clemens

Deel dit artikel